Socialministern pressas om skärpt bedömning av personlig hygien

Pia Steensland
Pia Steensland, Kristdemokraterna

..... krävde Pia Steensland, KD. .....svarade Socialminister Lena Hallengren i en interpellationsdebatt i riksdagen.

Anser ministern att intentionen i LSS – att personer med omfattande funktionsnedsättning ska ges möjlighet att leva som andra – är uppfylld när det grundläggande behovet personlig hygien begränsas till att endast omfatta hjälp som syftar till att hålla kroppen ren från smuts och andra ohälsosamma ämnen?

Vilka åtgärder, utöver de angivna i januariöverenskommelsen, är socialministern och regeringen beredd att vidta för att personer med omfattande funktionsnedsättning ska kunna leva ett liv som andra i enlighet med intentionen i LSS?

Den frågan fick Socialminister Lena Hallengren i en interpellation från Pia Steensland, Kristdemokraterna.

Pia Steensland - ""

Pia Steensland frågade
– , sade Pia Steensland.

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Socialminister

Lena Hallengren - ""

Det , Lena Hallengren.

Pia Steensland - ""

Pia Steensland svarade

Lena Hallengren - ""

Lena Hallengren upprepade
– sade Lena Hallengren.

Se interpellationsdebatten via video från Riksdagen


Skicka sidan till: