Sofia Nilsson, Centerpartiet – ”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”

Sofia NilssonÄven Centerpartiet vill stoppa minuträkningen i personlig assistans. Centern stödjer även Liberalerna i att höja schablonersättningen med 3 %. Däremot tycker Sofia Nilsson att en ny LSS-insats kan vänta.
– Det viktiga nu är att fokusera på en hållbar assistans och att skapa möjligheter till arbete för personkrets tre.

Liberalerna och IfA vill stoppa minuträkning

Liberalerna har beskrivit tre krav inför höstbudgeten som S/MP regeringen, Liberalerna och Centern just nu förhandlar om. Liberalerna vill att schablonbeloppet höjs med 3 %. Minuträkning av behov bör avskaffas liksom begreppen grundläggande och andra personliga behov och hur det ska göras bör utredas av utredningen Stärkt assistans. Liberalerna vill även att en ny LSS-insats ”Vardagsstöd” införs.
Intressegruppen för assistansberättigade, IfA med flera har samtidigt vädjat till regeringen att stoppa minuträkningen och att utredningen ”Stärkt assistans” ges i uppdrag att utreda hur det ska göras.

”Vi ställer oss bakom en schablonhöjning”

Nu får Liberalerna stöd från Centerpartiet. Sofia Nilsson, ledamot i Socialutskottet, säger att Centerpartiet är positivt till att höja schablonersättningen med 3 %.
– Schablonen har länge varit alldeles för låg och förslaget om en höjning är något som Centerpartiet också drivit. Det är välkommet och något vi ställer oss bakom, säger Sofia Nilsson.

”Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut”

Sofia Nilsson är även positiv till Liberalernas förslag att stoppa minuträkningen genom att sluta dela upp grundläggande behov i integritetsnära delar och även sluta dela upp behov i grundläggande och andra personliga behov.
– I Januariavtalet drev Centerpartiet på för att Assistansen ska stärkas, vi behöver komma tillbaka till grundintentionen med LSS nämligen att det är en rättighetslagstiftning och en frihetsreform. Att räkna minuter på det sätt som görs idag måste få ett slut! Vi behöver därför ta ett helhetsgrepp över hela frågan.
Liberalerna vill att utredningen ”Stärkt Assistans” ska få utreda hur man gör en helhetsbedömning och stoppar minuträkningen. Sofia Nilsson vill inte säga det men säger att just helhetsbedömningen är en mycket viktig fråga.
Hur vill ni agera för att få en helhetsbedömning?
– Att vi kommer vidare i frågan kring huvudmannaskapet är en viktig pusselbit. Assistansen ska inte påverkas av lokalt skiftande kommunal ekonomi utan behöver lyftas till nationell nivå i ett statligt huvudmannaskap. Det behövs även en större kontinuitet och ökad diagnoskompetens hos handläggare på försäkringskassan.

Ny LSS-insats inte viktigast just nu

Liberalernas förslag om att införa LSS–insatsen ”Vardagsstöd” för personer med mindre behov än personlig assistans är dock inte något Sofia Nilsson tycker ska vara på agendan just nu.
– Det är viktigt att vi fortsätter att utveckla LSS och assistans i positiv riktning. Men det viktiga nu är att fokusera så att vi får en hållbar assistans och LSS i sin helhet där vi bland annat tycker att frågan om sysselsättning för personkrets tre är mycket viktig.

Måste jobba för att skapa arbeten

Just frågan om arbete och försörjning beskriver Sofia Nilsson som en hjärtefråga för Centern, vilket hänger ihop med den ekonomiska situationen för personer med funktionsnedsättning.
– De som har aktivitetsersättning eller sjukersättning hela livet på grund av funktionsnedsättning, kan inte själva ändra hur mycket pengar de får. Det är en skillnad jämfört med andra som kan höja sin lön på olika sätt. Vi behöver göra mer för att fler med funktionsnedsättning ska kunna ha ett arbete och egen försörjning.
Hur ska fler få arbete och försörjning?
– Det handlar om breda insatser i allt från möjlighet till utbildning för den enskilde, stöd för att matchas mot arbetsmarknaden till stöd för arbetsgivare att faktiskt anställa.

Samhällslön för den som inte kan arbeta

Sofia Nilsson vill att regeringen tillsätter en utredning av som tittar vilka inkluderingsinsatser som fungerar hos arbetsgivare, och vilka hinder och möjligheter som finns för att dessa sprids till fler privata och offentliga arbetsgivare.
– Ny teknologi, digitalisering och distanslösningar ger nya möjligheter, vilket vi sett i svallvågorna av covid-19. Forskning visar att små privata arbetsgivare är bäst på att skapa jobb åt människor med funktionsnedsättning. Det behövs minskad byråkrati, flexiblare lösningar och enklare kontaktvägar mellan företag och myndigheter för att fler arbeten ska skapas. Och den som har så omfattande funktionsnedsättningar att hen inte kan jobba ska ha rätt till samhällslön, säger Sofia Nilsson.

Sofia Nilsson intervjuades av Kenneth Westberg 2020-09-04

Skicka sidan till: