Almedalen 2018 - ”Varför ska man rösta på Socialdemokraterna eller Moderaterna?”

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna

I en debatt i Almedalen sade Camilla Waltersson Grönvall (M) att Lena Hallengren (S) ”vände och vred på sig som en mask” när hon försökte undgå ansvar för den politik regeringen fört under mandatperioden. Å andra sidan hade hon själv mycket stora problem med att försvara moderaternas förslag på skattesänkningar.

När Barn-, äldre- och jämställdhetsminister, Lena Hallengren (S) mötte Camilla Waltersson Grönvall, Socialpolitisk talesperson, (M) i en debatt i Almedalen blev det återigen fokus på regeringens eventuella skuld till den negativa utvecklingen inom assistansen. Lena Hallengren sade att problemen börjat långt innan den här mandatperioden vilket moderatorn Maria Persdotter visserligen höll med om men påpekade att ”dra-tappen-ur-tunnan-effekten” kommit särskilt efter regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016. Lena Hallengren svarade:
– Ett regleringsbrev kan inte dramatiskt ändra en lagtillämpning. Vi har en lag och den ska följas. Men det säger mycket om att lagen inte är tillräckligt tydlig, den står inte tillräckligt tydligt på brukarens sida.

”måste få en samlad översyn”

Maria Persdotter nämnde att Försäkringskassan, sedan de fått regeringens regleringsbrev, hittade ett nytt sätt att tillämpa en lag från 2012 så att sondmatning inte längre berättigar till personlig assistans. Lena Hallengren svarade att hon beklagade detta och fortsatte:
– Den här utvecklingen med ett antal domar som kommit att tillämpas på ett sätt som ingen hade kunnat förutse kan inte fortsätta. När vi kommer till sondmatningsfrågan… ska vi då lappa och laga i varje enskild fråga? Nej, jag tror inte det är möjligt utan vi måste få en samlad översyn.

”vrider på sig som en mask för att komma undan ansvar”

När Camilla Waltersson Grönvall fick frågan om varför man skulle rösta på moderaterna svarade hon:
– Till skillnad från den minister som står här och just nu vänder och vrider på sig som en mask för att komma undan det ansvar hon har haft, kommer du inte att se hos en moderat, eller någon annan alliansledd, minister. Det är ganska tydligt vad det här regleringsbrevet har lett till. Jag tycker det är beklagligt att höra politiker inte ta ansvar för det de har gjort. Så sett till den oro och otrygghet som man skapat för så många människor under mandatperioden så tycker jag att man borde ha en större ödmjukhet ifrån regeringens sida.

(M) tar bort skattelättnader för sjuk och aktivitetsersättning

Lena Hallengren
Lena Hallengren, Socialdemokraterna

Debatten arrangerades av Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU. Maria Persdotter inledde debatten med att säga finns en bild av att (S) och (M) inte står särskilt långt från varandra i frågan om personlig assistans och att motivet med debatten var ta reda på om det stämmer, och ”om det spelar någon roll vilket parti man röstar på”.
Lena Hallengren underströk att det finns stora skillnader mellan partierna. Vid ett flertal tillfällen tog hon upp att Moderaterna vill sänka skatten med 60 miljarder varav 9,5 miljarder inom sjuk och funktionshindersanslag. Hon fortsatte:
– Det enda förslaget om LSS från Moderaterna är att de ska ta bort de skattelättnader som finns för människor som har sjuk och aktivitetsersättning.

Nio miljarder mindre i moderaternas skuggbudget

Maria Persdotter frågade Moderaterna om att de i sin skuggbudget lägger 9 miljarder mindre än regeringen. Det behövdes många upprepningar av frågan innan Camilla Waltersson Grönvall inledde ett försök till att svara.
– En regering och ett parti som i så hög grad varit med att driva fram LSS kommer också efter valet att säkerställa att den här frågan blir riktigt ordentligt utredd och riktigt hanterad så att människor verkligen får det de behöver. För oss moderater är den individuella friheten så viktig att man ska kunna säkerställa delaktighet i ett demokratiskt samhälle. Så vi kommer att ta ansvar för den här frågan även i regeringsställning.
– Men med nio miljarder mindre?
– Utifrån de förslag som utredningen lägger kommer vi att lägga en budget som svarar mot de förslag som vi ställer oss bakom.
Maria Persdotter upprepade frågan igen och sade att Moderaterna hade chansen att ge ett ”offensivt” förslag på det här området när de lade skuggbudgeten under våren.
– Det kommer ett nytt budgetförslag till hösten. Så jag tycker att vi ska avvakta den här utredningen för att se hur vi moderater kommer att prioritera den här frågan.
– Lite mer pengar då?
– Det är inte alls uteslutet, svarade Camilla Waltersson Grönvall.

”Kommunerna har ansvaret”

Lena Hallengren hade istället problem att hitta svar på frågan om vad som ska hända med de minst 1500 personer som mist sin assistans under mandatperioden, då kostnaderna enligt (de nya) direktiven till LSS-utredningen inte får öka. Även Lena Hallengren började tala utan att svara. Hon sade att kommunerna måste ta sitt ansvar.
– Jag vill understryka att en kommun har ett ansvar för samtliga sina medborgare och inte bara de medborgare de har lust att ta ansvar för. En kommun har inte rätt att neka en medborgare stöd och omsorg enligt LSS till de som ingår i personkretsen för att man inte har lust eller råd.

Inget tydligt besked om huvudmannaskapet

Båda debattörerna talade om behovet av en ny lagstiftning som de sade måste bli mer rättssäker och förutsägbar. Båda hyste förhoppningar om att den pågående LSS-utredningen ska ge underlag till ny lagstiftning. Frågan om huvudmannaskapet beskrev bägge två som mycket problematisk och ingen ville uttala sig tydligt om att den ska vara statlig. Camilla Waltersson Grönvall lät dock något mer positiv till statligt huvudmannaskap än Lena Hallengren.
– Vi kan alla se att det delade huvudmannaskapet är ingen modell vi i första hand ska eftersträva att fortsätta med. Jag utesluter inte ett statligt huvudmannaskap men den här utredningen måste få verka färdigt och förslagen behöver få komma så att vi får dra slutsatser.
Även Lena Hallengren ville vänta på LSS-utredningens förslag, men var tydlig med att statligt huvudmannaskap inte är den självklara lösningen.
– Det handlar inte om att kommunen ska ta allt ansvar men jag tror heller inte att det kommer att landa i att staten kommer att ta allt ansvar. Vi måste få detta att fungera på ett sätt som gör att det inte blir så avgörande för den enskilde. Både stat och kommun måste ta det ansvar man har gentemot sina medborgare, sade Lena Hallengren.

Text: Erik Tillander

Skicka sidan till: