IfA- "kollektivavtal är en del av vår kvalitetsstämpel"

IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade kräver kollektivtal för de assistansanordnare som vill ha ett IfA-godkännande.

Anna Barsk Holmbom berättar om vad IfA-godkännandet innebär

IfA började att IfA-godkänna assistansanordnare 1995, och idag är ett femtiotal anordnare anslutna. Bland villkoren för att få ett godkännande ingår bland annat att uppsägningstiden för den assistansberättigade är högst tre månader, att förbrukade medel och timmar redovisas, att det finns ett skriftligt avtal mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade samt att det finns kollektivavtal för de anställda.
Godkännandet genomförs genom att assistansanordnaren svarar på frågor från IfA och bifogar det avtal man har med sina kunder. Anna Barsk Holmbom, verksamhetsansvarig på IfA, förklarar.
- Assistansanordnaren svarar först på frågor om företagets verksamhet. Om de uppfyller våra villkor, ska därefter samtliga assistansberättigade som valt anordnaren svara på en enkät för att bekräfta uppgifterna.
Svaren från enkäten sammanställs av IfA, som sedan sänder sammanställningen till anordnaren.
- Brukarnas synpunkter gör att IfA-godkännandet får en unik och brukarstyrd kvalitetsstämpel, säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom om hur IfA ser på avsaknad av kollektivavtal

Ett av huvudkraven för att få ett IfA-godkännande är att assistansanordnaren har kollektivavtal för de anställda.
- Ja, vi kräver att assistansanordnaren är ansluten till en arbetsgivarorganisation och att det finns kollektivavtal tecknat med Kommunal.
Vad anser du om assistansanordnare som saknar kollektivavtal?
- Det ger generellt ett dåligt sken över assistansanordnare, vilket drabbar alla i branschen och dessutom sänker det statusen på assistentyrket.
Varför tror du vissa inte vill teckna kollektivavtal?
- En del tror kanske att det är kostsamt, men själva avtalet kostar ingenting. Förutom avgiften till en arbetsgivarorganisation kostar naturligtvis försäkringar och pensionsavtal extra om man inte haft det tidigare men de utgifterna borde vara en självklarhet.
Anna Barsk Holmbom anser att den assistansberättigade dessutom tar en risk om arbetsgivaren inte har kollektivavtal
- Vid en konflikt med en fackansluten personlig assistent riskerar den assistansberättigade att stå helt ensam, möjligen med ett visst stöd från assistansanordnaren. Genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation blir rollerna mer jämspelta.

Anna Barsk Holmbom om vad som borde göras

Anna Barsk Holmbom önskar att de förslag som LSS-kommittén lade fram i sitt första delbetänkande ska genomföras.
- Vi vill att riksdagen snarast genomför det första delbetänkandet från LSS-kommittén. Där ställde vi oss bakom förslaget om att minst 85 procent av
assistansersättningen ska användas till lönekostnader, förslaget om krav på tillstånd och tillsyn från länsstyrelsen på assistansanordnare och att det ska finnas ett skriftligt avtal mellan den assistansberättigade och assistansanordnaren, säger Anna Barsk Holmbom.

Anna Barsk Holmbom intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-03

Länk: www.intressegruppen.info


Skicka sidan till: