1,6 miljarder insparat på assistansen

StatsbudgetenRegeringens budget för 2018 visar att utgifterna för assistanserättning under 2017 blir 1,6 miljarder lägre än tidigare beräknat bland annat pga att antalet assistansberättigade minskar. Schablonbeloppet för 2018 blir 295,40 kr, en höjning med 1,5 %.

Minskade kostnader pga färre assistansberättigade

Kostnaden för 2017 blir 1,6 miljarder kronor (se sid 149 i budgeten) lägre än vad som antogs i budgetpropositionen för 2016. Denna minskning beror till viss del på införandet av efterskottsbetalning men mest på att antalet assistansberättigade beräknas minska under året med ca 540 personer jämfört med 2016. Besparingen jämfört med tidigare prognoser beräknas bli 1, 2 miljarder 2018, 1,9 miljarder 2019 och 1,8 miljarder 2020.

KAN bero på några domar i HFD

Regeringen säger i budgeten (sid 129) att Försäkringskassan pekar på att det minskande antalet assistansberättigade kan bero på några domar från Högsta förvaltningsdomstolen, eftersom de är praxisbildande och påverkar hur myndigheten tolkar lagstiftningen.

Stark kritik från RBU

RBU säger i ett pressmeddelande att med tanke på att 40 miljarder satsas på olika refomer är det obegripligt att regeringen inte ingriper mot de förändrade assistansbedömningarna.
- Regeringen fortsätter på sin kallsinniga linje. Inte med ett ord nämner man personer med assistans i budgeten, trots alla larm om hur människor drabbas av besparingarna. Om jag säger att jag är besviken så har jag inte tagit i, säger Maria Persdotter.

Schablonbeloppet höjs med 1,5 %

I Regeringens budget för 2018 framgår det att schablonbeloppet för 2017 blir 295,40 kr, vilket innebär en höjning med 1,5 %. Det är 0,45 % mer än året innan.

Tillkännagivande om valfrihet läggs på LSS-utredningen

Socialutskottet gjorde i april i år ett tillkännagivande om att alla som beviljats personlig assistans ska ges lika möjligheter att välja utförare, bland annat med tanke på att vissa kommuner sänkt timersättningen till de som de beviljar assistans. Regeringen säger i budgeten (sid 132) att kommunerna har rätt att sätta egna timbelopp och skjuter frågan till LSS-utredningen.


Vidare läsning

Regeringens budget för 2018 gällande Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Skicka sidan till: