Avhandling om sexualitet och assistans

Julia BahnérJulia Bahnér, som tidigare intervjuats i Assistanskoll på temat sexualitet och assistans, är nu klar med sin doktorsavhandling på samma tema: ”Så nära får ingen gå”. Avhandlingen beskriver en tystnad kring frågorna, en tystnad som legitimeras även på policynivå.

Avhandlingen bygger dels på en lång rad intervjuer med assistansanvändare, assistenter och assistanschefer samt textanalyser av uttalanden av Socialstyrelsens etiska råds utskott och Förbundet Unga Rörelsehindrades metod- och handbok.

Ett av avhandlingens huvudsakliga resultat är tystnaden kring frågor om sexualitet och att den tystnaden råder på alla hennes undersökta nivåer. Tystnaden menar hon legitimeras genom att det även råder en tystnad på policynivå, att det saknas tydliga riktlinjer och svar på viktiga frågor som till exempel har med gränsdragningar att göra.

I sin konkludering skriver hon: ”Det handlar om att utmana förståelsen av vad en sexuell handling och en sexuell relation innebär. En aktivitet som för assistansanvändaren är sexuellt betingad behöver kunna hanteras på ett etiskt och professionellt sätt av assistenter – utan att deras egna sexualiteter och integritet upplevs stå i vägen.”

Julia Bahnér skriver att hennes förhoppning är att avhandlingen kan öppna upp för fortsatta diskussioner och att dessa ska kunna leda fram till förändringar även i praktiken. ”I grund och botten handlar det om grundläggande värderingar om vad som är ett värdigt mänskligt liv och vilken plats som sexualitet tillåts få i människors liv”, skriver hon.

Vidare läsning

Avhandling: Så nära får ingen gå? En studie om sexualitet, funktionshinder och personlig assistans

Intervju på Assistanskoll: Julia Bahner, doktorand, Göteborgs universitet - ”Tystnad om sexualitet och assistans”

Artikelserie i Ottar om sexualitet och personlig assistans

Skicka sidan till: