Katarina Bergwall, verksamhetschef, STIL – ”Svårt att få svar om vad som gäller för skyddsutrustning”

Katarina BergwallAssistansanvändare i STIL kan neka arbete från en assistent som varit i kontakt med Coronasmittade. Om assistansanvändaren smittas ska assistansen kunna fortsätta, säger Katarina Bergwall. Hon vill även att assistenter ska testas mer och kunna få kostnadsfritt vaccin när det blir aktuellt.

STIL, Stiftarna av Independentliving, har gjort riskbedömningar i förebyggande syfte och Katarina Bergwall säger att man förberett sig på att Coronasmitta kan dyka upp.
– Om en arbetsledare (assistansanvändare i STIL) insjuknar i Covid–19 har assistenterna visir och munskydd för att klara första arbetspasset, som komplement till handsprit och gummihandskar. Sedan fylls det på med bud efter behov.

Otydliga regler för skyddsutrustning

Katarina Bergwall säger det varit otydliga regler från myndigheterna om skyddsutrustning och svårt att få konkreta svar.
– Särskilt beskeden från Arbetsmiljöverket har känts dåligt förankrade i den verklighet vi står inför. Exempelvis tog det för lång tid innan Arbetsmiljöverket backade på kravet att all skyddsutrustning skulle vara CE märkt.
Vem är ansvarig för att tillhandahålla skyddsutrustningen?
– Det regionernas uppgift att fördela skyddsutrustning till kommunerna som i sin tur har ett basansvar. Kommunerna agerar dock mycket olika. Vissa säger att det är de privata utförarnas eget ansvar att skaffa skyddsutrustning och säger att om vi inte kan bemanna pga avsaknad av skyddsutrustning så tar kommunen över hela uppdraget. Det skulle innebära en ökad risk att bli smittad av inhoppande personal som kanske roterar mellan flera olika verksamheter, eller ännu värre -hamna på ett boende vilket vi tragiskt nog sett konsekvenserna av. Andra är mer tillmötesgående med att hjälpa privata utförare att få skyddsutrustning.
Hur får ni tag i er skyddsutrustning?
– Visiren har vi tillverkat själva. Munskydd har vi fått från ett kooperativ som lagt ned sin verksamhet och vi har även köpt in munskydd direkt från Kina. Våra medlemmar har kunnat köpa handskar, handsprit och förkläden från den leverantör av hygienprodukter vi har avtal med. Men nu hör jag att deras lager börjat sina och att dessa produkter blivit betydligt svårare att få tag på.

Uppmanas följa Folkhälsomyndigheten

STIL har inga egna rekommendationer om hur arbetsledarna ska leva, men de uppmanas följa Folkhälsomyndighetens råd och i möjligaste mån inte utsätta andra för onödig smittorisk.
Har ni åsikter om hur assistenter lever utanför arbetstid?
– Nej, men vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens råd och stanna hemma vid minsta tecken på förkylningssymtom.

Kan neka assistent som varit i kontakt med smittade

Assistenter ska stanna hemma så fort de har luftvägssymtom och två dagar efter tillfrisknande. Men arbetsledaren kan neka assistenter som varit i direkt kontakt med andra smittade att arbeta, säger Katarina Bergwall
– Assistenter som varit i kontakt med coronasmittade ska berätta detta för arbetsledaren. Om arbetsledaren är orolig för att en viss assistent kan vara smittsam kan assistenten få sitt arbetspass senarelagt i begränsningsperioden som nu kan vara upp till 12 månader lång.
Katarina Bergwall vill att assistenter som är potentiella smittbärare får ersättning och kan stanna hemma från jobbet. Det borde gälla när en assistent utan symtom vet sig ha varit direkt exponerad för smitta.
– I sådant fall ska personen inte arbeta nära personer i riskgrupp och om sjukskrivning inte är aktuellt vore det bra om personen kunde få smittbärarpenning utan att först behöva belasta vården för att få ett läkarintyg vilket idag är ett krav.

Om en arbetsledare är smittad

Om en arbetsledare i STIL är Coronasmittad, och vistas i hemmet är utgångspunkten att hen aldrig ska behöva stå utan assistans, säger Katarina Bergwall.
– Då gör kontoret en riskbedömning och alla beslut tas i samråd med arbetsledaren och det regionala skyddsombudet. Handlingsplanen kommer att se olika ut beroende på situation. De assistenter som är mest lämpliga att arbeta schemaläggs. Förutom vanliga skyddsåtgärder såsom desinficering av händer och ytor, får assistenter extra skyddsutrustning i form av visir och munskydd för att använda under de arbetsmoment som innebär risk för virusstänk.
Kan personliga assistenter fortsätta arbeta med skyddsutrustning, om en assistansanvändare hamnar på sjukhus med Coronasmitta?
– Vi har inte råkat ut för den situationen men STIL skulle hantera frågan på samma sätt som om personen befinner sig i hemmet.
Hur agerar ni om en anhörig till assistansanvändaren är smittad?
– Om en person som delar hushåll med arbetsledaren blir smittad så ska den personen hålla sig på avstånd från assistenterna, helst i ett annat rum.

Assistenter måste få testas

Personliga assistenter måste i likhet med omsorgspersonal erbjudas tester för att se om de är smittade, eller har antikroppar när sådan testning blir aktuell, säger Katarina Bergwall.
– När assistenter hör av sig till sjukvården får de beskedet att det bara är deras arbetsgivare som kan beställa test, men detta verkar i praktiken bara gälla omsorgspersonal inom kommunerna. Socialstyrelsen eller Folkhälsomyndigheten behöver tydliggöra detta och se till att personliga assistenter erbjuds tester på exakt samma sätt som kommunanställda.

Borde alla assistenter ha munskydd?

Idag talas det alltmer om att smittade utan symtom kan smitta andra, och vilket tex virologen och författaren Lena Einhorn varnat för.
Borde kanske alla assistenter ha munskydd för att minska risken?
– Vi är inte experter på smittspridning. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd och vad vi uppfattat så skyddar inte munskydd mot så kallad aerosolsmitta – små droppar, till exempel nysningar – utan kan snarare inge falsk trygghet. Andningsmasker som skyddar mot aerosolsmitta är svåra att få tag på och jobbiga att andas i under en längre period. Vi rekommenderar munskydd i kombination med visir som ett sätt att minska mängden virus i situationer med risk för direkt virusstänk i ansiktet.

Tillfälliga avsteg från ATL

Katarina Bergwall vill se ett tillfälligt avsteg från arbetstidslagen så att personer tillåts att arbeta fler timmar än dagens regelverk tillåter i en svår bemanningssituation.
– Vi vill även att det görs tillfälliga avsteg arbetstidslagen så att de som är mest lämpliga att arbeta ska kunna göra det och få ersättning för utfört arbete.
Vad kan STIL göra för att få tag i fler assistenter?
– Det är många som blivit arbetslösa inom vissa branscher och de kan lockas till assistentyrket. Många av våra arbetsledare har också agerat förebyggande och timanställt fler när spridningen ökade.

Om prioriteringar av intensivvård

Katarina Bergwall oroas av de riktlinjer för prioriteringar som Socialstyrelsen tagit fram för en situation där intensivvårdsplatserna inte räcker till. Thomas Linden på Socialstyrelsen säger i en intervju att den biologiska åldern ska avgöra vem som får intensivvård om det är brist på platser. Det innebär då att den som förväntas ha flest år kvar att leva får företräde.
– Personer med funktionsvariation vittnar om fördomar inom vården och ska inte riskera att nedprioriteras av vården. Kriteriet biologisk ålder skulle riskera att leda till godtyckliga bedömningar kontaminerade med fördomar. Det är därför bättre att använda kronologisk ålder som kriterium.
Vad bör göras för att undvika godtyckliga bedömningar?
– Det behövs, som alltid, ett aktivt politiskt påverkansarbete för att funkisar ska få de rättigheter som är självklart för andra. Politiker behöver påminnas om sina skyldigheter att se till att personer med funktionsvariation inte sorteras bort i vården.
Thomas Linden säger även att assistenter kanske inte kan vara med på sjukhus pga smittorisk, vad anser du om det?
– Vårdpersonal kan inte ersätta personliga assistenter och utan någon introduktion hoppa in och möta assistansanvändares specifika behov. Dessutom är vården hårt belastad vilket ytterligare skulle leda till en riskfylld situation för många assistansanvändare.

Tester och gratis vaccin för assistenter

Förhoppningsvis kommer snart tester som kan avgöra vem som är immun mot Coronaviruset säger Katarina Bergwall.
– Personliga assistenter bör då erbjudas dessa tester. På sikt borde alla som jobbar nära personer i riskgrupp få gratis vaccination, om coronaviruset blir en ny säsongsinfluensa som det går att vaccinera sig mot, säger Katarina Bergwall.

Katarina Bergwall intervjuades av Kenneth Westberg 2020-04-15


Skicka sidan till: