Henrik Petrén, RBU – ”Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker om rättighetslagstiftningen”

Henrik PetrénDet är fel av Stig svensson att ange siffror för hur stort assistansfusket är när det i verkligheten saknas säkra siffor, menar Henrik Petrén, jurist och generalsekreterare i RBU. Han tycker däremot Stig Svenssons kritik av rättighetslagstiftningen i LSS ger möjlighet till en öppen debatt.
– Idag tänker många som Stig Svensson utan att säga det öppet.

Fusksiffror får eget liv och blir tagna för sanningar

Utredaren Stig Svensson säger i en intervju på assistanskoll att fusket inom personlig assistans ligger mellan 2 och 6 %. Henrik Petrén reagerade kraftigt på att utredaren angav sådana siffror.
– I utredningen finns inga nya siffror presenterade utan han utgår från gamla siffror från FUT- Delegationen från 2007. Dessa är framtagna med expertmetoden som i praktiken är en sorts gissningar. Metoden har kritiserats hårt av tex statsvetaren Niklas Altermark.
Alla vet att det finns fusk inom assistansersättningen på samma sätt som i alla välfärdsområden, fortsätter Henrik Petrén.
– Problemet är att när man uttalar siffror om fusket, får de ett eget liv och bli tagna för sanningar. Flera media har direkt sagt att fusket ligger på 6 % efter att Stig Svensson angett ett intervall på 2-6 %.
Stig Svensson säger själv att det ligger i medias logik att välja det extrema och återge den högsta siffran han anger i ett intervall. Henrik Petrén tycker att det bästa isåfall vore att avstå.
– Han borde säga att han inte vet den verkliga omfattningen av fusket.

Angrip brottsligheten, försämra inte för alla

Stig Svensson säger även att det finns två världar i assistansen idag, en liten kriminell och en skötsam majoritet, men han vill trots detta begränsa tex anhörigassistans för alla. Det är inte så man normalt angriper ett problem säger Henrik Petrén.
– Ser man ett problem med brottslighet försämrar man inte för alla utan man angriper brottsligheten. Polis och domstolar kanske behöver mer resurser till detta för att reagera på impulser och driva mål, satsa isåfall på det, försämra inte för alla.

Fler borde, som Stig Svensson, säga öppet vad de tycker

Stig Svensson säger i en intervju på Assistanskoll att kostnadsutvecklingen (han har även uttalat liknande tankar på DN Debatt) beror på hur rättighetslagstiftningen är skriven, han anser att problemet är att det saknas ett tak för hur många timmar som kan beviljas. Henrik Petrén säger att han studsade på flera ställen i den intervjun.
– Tar man meningen ”att leva som andra” på allvar handlar det om att assistansen så långt det är möjligt ska kompensera en funktionsnedsättning, så att personen, i sitt liv, kommer så nära en person utan funktionsnedsättning som möjligt.
Du menar att Stig Svensson inte accepterat rättighetslagstiftningen…
– Ja, och han är naturligtvis fri att tycka vad han vill. På ett sätt är det bra att han är tydlig i vad han verkligen anser. Jag skulle önska att samma tydlighet fanns hos många politiker.
Du tror att många tänker som Stig Svensson fast de inte säger det?
– Det är ju uppenbart.
Så det är bra att detta kommer ut svart på vitt?
– Ja även om jag har motsatt uppfattning finns det ett värde i att han uttrycker det. Då vet alla vad vi verkligen pratar om, och vi kan ha en saklig debatt utifrån principiella utgångspunkter.

Finns inget tak för assistansen i LSS och dess förarbeten

Stig Svensson har ett exempel med två familjer där en i varje familj beviljas assistansersättning efter en olycka. Den ena familjen har tillbringat tio veckor om året i huset i Portugal medan den andra familjen inte haft råd att åka på semester.
– Hans slutsats att det är orättvist att familjen med dyrare vanor utomlands kan fortsätta det livet. Då borde även den andra familjen få samma sak.
Här anser Henrik Petrén att Stig Svensson inte greppar vad assistansen handlar om.
– Assistans är inte en utjämnare av ekonomiska förutsättningar, det är en kompensation för funktionsnedsättning, där du kan välja hur du lever ditt liv, utan att begränsas av din funktionsnedsättning. Sedan har vi alltid andra ramar i våra liv som begränsar vad vi kan göra och inte göra, men de begränsningarna ska inte ställas av funktionsnedsättningen.
Finns det ett tak för vad personlig assistans kan ge?
– Behoven ska styra. För mig finns det inget tak i personlig assistans, lagen och dess förarbeten är inte formulerade med ett tak, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2018–02–05

Skicka sidan till: