Bengt Westerberg citerad i riksdagsdebatt

I riksdagsdebatten 2 maj om funktionshinder lyftes Bengt Westerbergs uttalande på Assistanskoll om intentionerna med personlig assistans fram av Agneta Luttropp, Mp.

Den 2 maj debatterade riksdagen funktionshindersfrågor. En av talarna var miljöpartisten Agneta Luttropp. I sitt anförande framförde hon att de senaste årens försämringar för assistansanvändare aldrig var avsikten när LSS-lagen kom. I det sammanhanget citerade Agneta Luttropp Assistanskolls intervju med Bengt Westerberg, där han säger:

"Med hjälp av sin assistent ska assistansanvändaren kunna utföra det som en normal person utan funktionsnedsättning kan utföra. Tidsåtgången för arbetsuppgifterna bör också utgå från en person utan funktionsnedsättning."

Se hela debatten Riksdagsdebatt 2 maj Funktionshindersfrågor

Läs hela intervjun med Bengt Westerberg Assistanskolls intervju med Bengt Westerberg

Läs tidigare artiklar

Assistanskolls intervju med Eva Olofsson, Vansterpartiet

Socialutskottet föreslår ingen lagändring om grundlaggande behov

Assistanskolls intervju med Agneta Luttropp, Miljopartiet


Skicka sidan till: