Göteborgsposten tar upp hårdare assistansbedömningar

Göteborgsposten (GP) intervjuar bland annat en familj där den sexårige sonen inte längre får assistansersättning för andningshjälp, efter att en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen lett till hårdare assistansbedömningar. Det allmänna ombudet för Socialförsäkringen säger samtidigt i GP att Försäkringskassan tipsade henne att driva det ärende som ledde fram till den aktuella domen i Högsta Förvaltningsdomstolen.

Sexårige Elias Kowar har fått sin assistansersättning indragen eftersom andningshjälp inte längre räknas in i det femte grundläggande behovet "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade".

Efter domen 3527-14 i Högsta Förvaltningsdomstolen den 25 juni i år beviljas det femte grundläggande behovet bara om det finns en psykisk funktionsnedsättning. Monica Svanholm på Försäkringskassan säger i GP att den nya domen innebär att Försäkringskassan tidigare varit för generös.

Det allmänna ombudet för socialförsäkringen, Birgitta Smedberg, som utses av regeringen och som drev ärendet i Högsta Förvaltningsdomstolen, säger i samma artikel att Försäkringskassan tipsade henne om att driva ärendet.

Det allmänna ombudet har fått kritik i en intervju på Assistanskoll med advokaten Mathias Blomberg för att vara för nära knutet till Försäkringskassan genom att det har sin arbetsplats där och använder sig av Försäkringskassans utredningsresurser. Han antyder att det väljer att driva ärenden som gör att kostnaderna för personlig assistans minskar.


Vidare läsning

Skicka sidan till: