Viss satsning på assistans i M och KDs budgetreservation

Pia SteenslandDen av riksdagen antagna budgeten med en reservation från Moderaterna och Kristdemokraterna ger 350 miljoner mer än övergångsregeringen till assistansersättning för 2019. Detta för att finansiera lagändringar där sondmatning och andning räknas som grundläggande behov. Schablonbeloppet höjs med 1,5 % till 299,80 för 2019.

Anslagen till assistansersättning blir 350 miljoner mer än övergångsregeringen föreslagit i sin övergångsbudget (sid 123). Pia Steensland är talesperson för Kristdemokraterna.
– I M/KDs gemensamma budgetreservation för 2019 avsätter vi 350 miljoner eftersom en ny lagändring där sondmatning och andning räknas som grundläggande behov bedöms kunna vara på plats tidigast vid halvårsskiftet 2019. Därefter avsätter vi 700 miljoner mer än övergångsbudgeten inom anslaget per år. Men, och det är viktigt, M och KD är överens om att skjuta till mer pengar när lagändringen är på plats om det skulle behövas för att säkerställa att alla som kommer omfattas av lagändringen får den assistans de behöver.

Schablonbeloppet höjs med 1,5 %

Schablonbeloppet höjs lika mycket som övergångsregeringen föreslog, dvs med 1,5 % till 299,80 kr.
– Frågan om schablonbeloppet är inte beredd i M/KD-budgetreservationen. Det är självklart en viktig fråga men vi bedömde att det som är mest akut är att det finns många personer som idag inte får den hjälp de behöver för att andas eller att få i sig näring. För att hjälpa dessa personer måste lagen ändras. Det kan i och med vår budgetreservation nu blir verklighet. Med det sagt så är vi inte nöjda. Vi kommer framåt fortsätta att arbeta för inte minst en höjning av schablonbeloppet för att lönerna ska kunna följa avtalen och kvaliteten inom assistansen ska kunna upprätthållas.

Varför tillförs inte mer resurser?

Kristdemokraterna hade i sin tidigare budget föreslagit en höjning av schablonbeloppet med 2,2 % och 1, 69 miljarder mer i anslag för 2019. På frågan om varför det inte ges lika mycket pengar till assistansersättning i M/KD-budgeten för 2019 säger Pia Steensland att dagens beslut i riksdagen är ett första steg.
– Pengarna kan inte användas förrän vi har en lagändring på plats. När lagen väl är på plats är M och KD överens om att skjuta till mer pengar om det behövs för att säkerställa att de som behöver assistans för att andas och för sondmatning faktiskt ska få det. Den exakta kostnadsökningen är samtidigt svår att uppskatta, och Moderaterna och Kristdemokraterna kommer att återkomma i frågan i samband med att lagförtydligandet tas vidare.

Vill arbeta för lagändringar om grundläggande behov

Enligt Pia Steensland, funktionshinderpolitisk talesperson för Kristdemokraterna sägs det i M+KD budgetreservationen att regeringen snarast bör inleda arbetet med att i lagstiftning tydliggöra att behov av hjälp med att andas och sondmatning utgör grundläggande behov".
Innebär detta att ni kommer att lagstifta mot effekterna av HFD-domen från 2015 som fastslog att det femte grundläggande behovet "Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap" ska beviljas enbart vid psykiska funktionsnedsättningar och domen från 2012 som ledde till att egenvård inte räknas som grundläggande behov?
– Exakt hur lagändringen kommer vara utformad för att andning och sondmatning ska anses vara grundläggande behov måste tas fram genom sedvanlig utredning som föregår lagändringar. Vi instämmer i att hela rättspraxis till följd av domarna från 2012 och 2015 behöver justeras. Det är många som har drabbats hårt till följd av dessa domar. Men samtidigt måste vi ta ett steg i taget och tillsammans fortsätta att driva på från olika håll för att skapa förbättring inom LSS. Jag förstår att situationen är akut för många drabbade personer och att det är frustrerande att processen tar alltför lång tid. Jag delar den frustrationen. Vi har mycket kvar att göra innan vi är nöjda.
Kommer arbetet med en lagändring för att inkludera andning och sondmatning i grundläggande behov att ske oavsett vad LSS-utredningen föreslår den 10 januari?
– Ja, att personer som inte kan andas eller äta, under den gångna mandatperioden har fått sin assistans ifrågasatt eller indragen har skapat en akut situation och det är ytterst angeläget att arbetet med lagändringen påbörjas skyndsamt, säger Pia Steensland.

Pia Steensland intervjuades av Kenneth Westberg 2018-12-14

Vidare läsning

Regeringens övergångsbudget (sid 117-119 och 123-124) Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Den färdiga statsbudgeten inklusive M och KD:s reservationer

Kristdemokraternas budget för 2019

Hejaolika.se: KD försvarar budgeten: Vi är överens om att skjuta till mer pengar till assistans om det behövs

Skicka sidan till: