Lena Hallengren, Socialminister – ”Självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke”

Lena HallengrenTorsdagen den 19 mars antog riksdagen Utbildningsutskottets betänkande 2019/20:UbU25 som gör det möjligt att stänga förskolor och grundskolor. Men om det skulle ske för att stoppa spridning av Coronaviruset så görs det undantag för barn till så kallad samhällsviktig personal. Här ingår personliga assistenter enligt Lena Hallengren.

Den nya lagen trädde i kraft 21 mars 2020 och regeringen får nu från den 23 mars, vid extraordinära händelser i fredstid, tillfälligt stänga förskoleenheter, skolenheter, fritidshem eller andra verksamheter. Det ska dock erbjudas förskola och fritidshem för barn/elever med behov av särskilt stöd eller som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet.

Undantag för omsorg inklusive LSS och assistans

De samhällsviktiga verksamheterna är enligt utbildningsdepartementet energiförsörjning, finansiella tjänster, handel och industri, hälso- och sjukvård samt omsorg, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, livsmedel, militärt försvar, offentlig förvaltning, skydd och säkerhet, socialförsäkringar, och transporter. Detta regleras nu i Förordningen SFS 2020:149 17 §. Personliga assistenter som har barn i skola, förskola ingår i denna kategori, säger Lena Hallengren.
– Ja, självklart är personliga assistenter ett samhällsviktigt yrke. Utan dem funkar inte ett av våra viktiga välfärdssystem: assistansen.

Barn med behov av särskilt stöd får undantag

I SFS 2020:149 14 § står det att förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem. Lena Hallengren kan inte säga exakt om detta inbegriper de barn som idag har personlig assistans.
– Vi är idag inte i läget att vi ska stänga skolor. Hamnar vi där kommer regeringen behöva vidta åtgärder för att skapa trygghet för alla familjer som berörs.

Lena Hallengren intervjuades av Kenneth Westberg 2020-03-23


Vidare läsning

Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid: 2019/20:UbU25

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta: SFS 2020:149

Skicka sidan till: