Cecilia Blanck, Föreningen JAG – ”Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa”

Cecilia BlanckOlika timbelopp behövs för att kompensera högre kostnader av skillnader i OB-ersättning, behov av arbetsledning eller utbildning. Cecilia Blanck tror det är enklare att ta hänsyn till behov pga diagnoser än tex livsstilsfaktorer.

Inspektionen för Socialförsäkringen, ISF, har föreslagit att man går vidare med en matematisk modell utvecklad av professorn Tommy Andersson för att införa flera olika timbelopp istället för dagens schablonbelopp. Cecilia Blanck, verksamhetschef i Föreningen JAG är mycket positiv.
– Dagens system som innebär ”samma peng till alla, oavsett behov” är ohållbart och får förfärliga konsekvenser. Det innebär tex att den som behöver förlägga mycket assistanstid till nätter och helger måste betala betydligt lägre grundlöner till sina assistenter för att ha råd med OB–ersättningen.

”måste välja att prioritera utbildning eller lön”

Andra problem idag är att den som inte kan arbetsleda själv måste använda en del av lönesumman till ersättning till någon som samordnar assistansen, lär upp nyanställda och bevakar kvaliteten, fortsätter Cecilia Blanck.
– Den som behöver ett kvalificerat stöd måste välja mellan att prioritera utbildning eller lön, vilket i längden innebär högre personalomsättning och lägre kvalitet.
Räcker inte de extra 12 % som går att söka i förhöjt timbelopp?
– Nej de räcker inte, bara skillnaderna i OB kan slå på 20 procent eller mer.

Lättare ta med behov som följer diagnoser

Anna Barsk Holmbom har i en intervju sagt att en matematisk modell riskerar bli för medicinsk. Cecilia Blanck säger att grunden bör vara behov som Försäkringskassan har möjlighet att bedöma om det ska bli rättssäkert.
– Det är ett stort arbete att kartlägga vilka faktorer som bör finnas med i algoritmen, och Annas tanke om en bred samverkansgrupp för jobbet är god. Samtidigt är de behov som följer på vissa diagnoser eller andra dokumenterade behov enklare att ta med än livsstilsfaktorer.

Bättre en halvbra lösning än dagens orättvisa

Cecilia Blanck säger att JAGs syn här är att även en halvbra lösning är bättre än dagens extrema orättvisa.
– Assistanstidens förläggning är den enskilt absolut största kostnadsfaktorn. Där gör ju Försäkringskassan en bedömning av behoven redan idag, så det borde inte vara så komplicerat att neutralisera skillnaden med en individuell schablon. Det viktiga är att flexibiliteten och friheten att använda sina timmar som en vill garanteras även med en differentierad schablon, säger Cecilia Blanck.

Cecilia Blanck intervjuades av Kenneth Westberg 2022-02-24

Skicka sidan till: