431 färre assistansanvändare i kommunerna

Karin Flyckt
Karin Flyckt, Foto: Linnea Bengtsson

Antalet assistansanvändare i kommunerna har minskat med 431 personer på ett år. Antalet assistansberättigade på Försäkringskassan når en ny lägstanivå med 13 574 personer i mars 2022. Karin Flyckt på Socialstyrelsen tror minskningen i kommunerna beror på att fler får statlig assistansersättning.

Kraftig minskning i kommunerna

I oktober 2021 hade 4 948 personer kommunalt beviljad assistans. Det är en minskning med 8 % eller 431 personer jämfört med året innan då det var 5 379 personer. Den plötsliga minskningen sker efter flera år med ökande antal personer med kommunalt beviljad assistans.

Ny lägstanivå på Försäkringskassan

I mars 2022 hade 13 574 personer assistansersättning från Försäkringskassan, vilket innebär en minskning med 2 605 personer sedan okt 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning. Se Assistanskolls statistik

Socialstyrelsen tror lagändringar kan ligga bakom minskning i kommunerna

Att antalet som beviljas personlig assistans i kommunerna minskade med cirka 8 procent från okt 2020 till okt 2021 tror Karin Flyckt på Socialstyrelsen kan beror lagändringar som gjort att fler barn beviljas assistansersättning.
– Vi vet inte säkert, men vi tror att nedgången kan bero på lagändringar som fått genomslag, det vill säga att barn med vissa behov åter kan få statlig assistansersättning.
Hur ser du på att både antalet med kommunalt beviljad assistans och antalet med assistansersättning från Försäkringskassan minskar samtidigt?
– Vi har inte gjort sådana samlade analyser, så vi kan inte uttala oss om effekter. Det vi möjligen kan uttala oss om är den kommunalt beslutade assistansen och där tror vi som sagt snarare att det handlar om en förflyttning till statlig assistansersättning, säger Karin Flyckt.

Antalet assistansberättigade antas börja öka igen i mitten av 2023

Försäkringskassan beräknar i sin utgiftsprognos att antalet assistansberättigade fortsätter minska fram till mitten av 2023. Därefter kommer antalet att öka igen efter att de förslag från utredningen "Stärkt assistans" som blir lagstiftning 1 januari 2023 börjar få effekt. Försäkringskassan har dock ingen prognos för personer med kommunalt beviljad assistans.

Karin Flyckt intervjuades av Kenneth Westberg 2022-05-04


Vidare läsning

Assistanskolls statistisk

Socialstyrelsens statistik om LSS-insatser i kommunerna 2020

Socialstyrelsens statistik om LSS-insatser i kommunerna 2021

Antal assistansberättigade Försäkringskassan
okt 2015 till mars 2022

Månad Kvinnor Män Totalt
2022-03 6121 7453 13 574
2022-02 6140 7465 13 605
2022-01 6158 7480 13 638
2021-12 6181 7502 13 683
2021-10 6205 7525 13 731
2021-08 6223 7546 13 769
2021-06 6235 7554 13 789
2021-04 6251 7571 13 822
2021-02 6265 7573 13 838
2020-12 6279 7588 13 867
2020-10 6280 7585 13 865
2020-08 6294 7571 13 865
2020-06 6318 7592 13 910
2020-04 6345 7634 13 979
2020-02 6385 7685 14 070
2019-12 6432 7727 14 159
2019-10 6451 7757 14 208
2019-08 6488 7771 14 259
2019-06 6513 7791 14 304
2019-04 6545 7810 14 355
2019-02 6565 7848 14 413
2018-12 6606 7902 14 508
2018-10
Ny statistik
källa...
6622 7916 14 538
2018-08 6 615 7 869 14 484
2018-06 6 644 7 910 14 554
2018-04 6 678 7 960 14 638
2017-12 6 840 8 046 14 886
2017-10 6 914 8 139 15 053
2017-08 6 935 8 221 15 156
2017-06 7 012 8 300 15 312
2017-04 7 076 8 370 15 446
2017-02 7 117 8 445 15 562
2016-12 7 183 8 508 15 691
2016-10 7 230 8 568 15 798
2016-08 7 260 8 601 15 861
2016-06 7 296 8 634 15 930
2016-04 7 338 8 688 16 026
2016-02 7 371 8 720 16 091
2015-12 7 394 8 748 16 142
2015-10 7 425 8 754 16 179

Skicka sidan till: