Assistansia - "Därför har vi valt att teckna kollektivavtal"

Den 1 april träder Assistansias kollektivavtal med Kommunal i kraft, i samband med att Assistansia blir medlem i Vårdföretagarna. Enligt VD, Per Granath, gör man detta dels för att ge personalen tryggare anställningsvillkor och dels för att kunna vara med och påverka den fortsatta utvecklingen i branschen via Vårdföretagarna.

Per Granath om varför Assistansia tecknar kollektivavtal

Assistansia bildades 2000 och har sedan dess vuxit till Sveriges största privata assistansföretag med mer än 1000 kunder och över 3000 assistenter. Fram tills nu har det inte funnits kollektivavtal för de anställda. Assistansia är en del av Humana Group där även Din Assistans ingår. Per Granath, som sedan juni 2006 är VD i Humana Group och Assistansia, säger att han är en av de som drivit på för att kollektivavtal ska tecknas.
- Jag har tidigare varit VD i andra tjänsteföretag och engagerad i sammanhang där kollektivavtal och medlemskap i en arbetsgivarförening är en självklarhet.
Genom att teckna kollektivavtal menar Per Granath att Assistansia kan säkerställa att personalen har rätt typ av villkor och trygghet men också att man får en möjlighet att vara med och utveckla branschen via medlemskap i en arbetsgivarförening.
- Vi vill ha en möjlighet att utveckla vår bransch tillsammans med kollegor. Vårdföretagarna valde vi därför att de flesta privata företag inom vård och omsorg är med där, bland annat ett stort antal privata assistansföretag.

Per Granath om varför Assistansia hittills inte haft kollektivavtal

Att Assistansia inte haft kollektivavtal förklarar Per Granath med att grundarna Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra redan från starten av Assistansia erbjudit de anställda goda anställningsvillkor, bland annat genom alternativa försäkringslösningar. Han menar att de som småföretagare inte såg något behov av kollektivavtal.
- Inledningsvis fanns kanske inte kunskapen och insikten om nyttan av ett nära samspel med fackföreningar och arbetsgivarorganisationer. Styrkan hos en entreprenör ligger i att fokusera på att skapa kundnytta och att se till att företaget växer och utvecklas. När man varit med lite längre förstår man att spelreglerna är lite mer komplexa och att samspelet med marknadens olika aktörer är ytterligare en viktig komponent att hantera. Om man jämför med tjejen i salladsbaren i Göteborg, hon tyckte väl att hon drev sitt företag på ett bra sätt och att hennes anställda var nöjda och då kanske hon inte fattade att hon ändå borde teckna kollektivavtal.
När kom omsvängningen i er syn på kollektivavtal?
- Jag ska inte säga att den kom när jag började som VD i juni 2006, man arbetade på detta även innan. Vår verksamhetschef Patrik Pettersson och vår personalchef Kjell Brostedt har under lång tid fört en dialog med Vårdföretagarna och Kommunal om att teckna kollektivavtal.
Vad låg i andra vågskålen när Assistansia inte hade kollektivavtal?
- Mikael Fahlander och Ibrahim Kadra kom inte från en miljö där man är van med att arbeta med kollektivavtal. Jag tror att deras fokus låg på att kunna erbjuda en bra tjänst, få nöjda kunder och samtidigt erbjuda bra villkor till assistenterna med löner och försäkringar, vilket man faktiskt kan göra utan kollektivavtal, säger Per Granath som menar att föreningstraditionen med kollektivavtal i Sverige dock är så stark att det är oklokt att försöka hitta en annan lösning.
- Bara den svenska folkopinionen är ett skäl till att teckna kollektivavtal. Det spelar ingen roll hur en företagare som inte har kollektivavtal argumenterar, han blir ändå inte trodd, säger Per Granath.

Per Granath om skillnaden när Assistansia nu tecknar kollektivavtal

Per Granath berättar att Assistansia hittills handlat upp egna försäkringslösningar via försäkringsmäklare som i stort sett har motsvarat det som ingår i FORA, vilket är det försäkringspaket som ingår i kollektivavtalet mellan Kommunal och Vårdföretagarna. Vissa förbättringar kommer dock assistenterna att få.
- Våra assistenter gynnas exempelvis av att LO och Svenskt näringsliv kommit överens om att arbetarnas premiepensionsavsättningar fram till 2012 ska höjas från 3,5 till 4,5 procent (för löner upp till 7,5 inkomstbasbelopp vilket motsvarar 360 000 kr/år), vilket är tjänstemännens nivå, säger Per Granath som hävdar att lönerna för assistenterna på Assistansia redan idag är konkurrenskraftiga.
- Vi har alltid kunnat höja assistenternas löner när vi tagit över kunder från kommunerna, säger Per Granath som menar att Assistansia även haft anställningsvillkor som varit mer generösa än vad kollektivavtalet erbjuder.
- Uppsägningstiderna för våra assistenter är idag en månad eller mer, enligt LAS, Lagen om anställningsskydd. Kollektivavtalet ger möjlighet till visstidsanställningar utan uppsägningstid. Här har storleken på vårt företag vanligtvis gjort det möjligt att erbjuda omplacering om en assistent och kund inte kommer överens.
Blir det någon skillnad för era kunder?
- Som medlem i Vårdföretagarna blir vi en mer attraktiv arbetsgivare för personliga assistenter och ett alternativ för fler som är intresserade av att arbeta i branschen. Vi eftersträvar sedan länge att ha branschens mest nöjda kunder, vilket vi anser att vi uppnått genom att erbjuda valfrihet och en nära personlig service. För att bibehålla vår ställning är det viktigt för oss att också vara branschens ledande arbetsgivare. Vad gäller ekonomin för kunden, blir det initialt knappast någon skillnad, då FORA-paketet i år innehåller gynnsamma rabatter. Nästa år kommer det att kosta något mer, innebärande att det blir lite mindre utrymme för assistenternas omkostnader, men jag bedömer den förändringen som marginell, säger Per Granath.

Per Granath intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-07


Skicka sidan till: