Krav på permanent karensersättning för assistenter

Marie Boström
Marie Boström, Kommunal

Både Kommunal och DHR ser positivt på regeringens tankar att inte återinföra karensdagen för vård och omsorgspersonal. Detta anser de borde gälla även personliga assistenter för att skydda assistansberättigade mot smittorisk.

Ardalan Shekarabi sade i en DN-intervju att han vill permanenta karensersättningen för vissa yrken, tex inom vård och omsorg, så att de då slipper inkomstbortfall den första sjukdagen. Detta för att bland annat skydda mot smittspridning av Covid 19 men även annan smitta. Marie Boström, Förbundsombudsman på Arbetsplats- och avtalsenheten på Kommunal är mycket positiv till att detta skulle gälla även för personliga assistenter.
– Absolut, det vore en väldigt bra åtgärd för alla omvårdnadsnära yrken. Det finns alldeles för hög sjuknärvaro på arbetsplatserna som en följd av att assistentens ekonomi inte tillåter sjukskrivning. Dessutom är lojaliteten gentemot brukaren och arbetskamrater stor inom personlig assistans vilket gör att sjuknärvaron traditionellt är hög i denna bransch.
Vilka positiva effekter skulle en varaktig förändring få?
– Det skulle leda till att assistenter, i en redan utsatt ekonomisk situation, skulle kunna sjukskriva sig och därmed inte utsätta den assistansberättigade för smittorisk.

Rasmus Isaksson
Rasmus Isaksson, Ordförande, DHR

Ingen karensdag i människonära yrken

Rasmus Isaksson, Ordförande i DHR tycker också det är en bra ide att inte ha en karensdag i yrken där man arbetar fysiskt nära andra individer.
– Karensdagen bör slopas i yrken där man jobbar fysiskt nära andra individer. Jag skulle jag gärna se att det även berör personal som jobbar med insatser enligt Socialtjänstlagen, t.ex. i hemtjänsten och även färdtjänstchaufförer. Jag tycker inte att det ska finnas en karensdag i jobb där man är nära andra människor. Då finns risken att man utsätter andra eller sig själv för risker.

Räkna även in OB och andra ersättningar

Karensersättningen är idag max 804 kr per dag, Marie Boström på Kommunal tycker att för personliga assistenter bör man ta hänsyn till mer än bara grundtimlönen.
– Räknat på en medellön (grundlön) inom yrket personlig assistans motsvarar detta ca 80 %. I verkligheten gör rörliga ersättningar som OB att medellönen för faktisk inkomst är högre, dagsersättningen bör höjas i paritet till det, säger Marie Boström.

Marie Boström och Rasmus Isaksson intervjuades av Kenneth Westberg 2020-08-20


Skicka sidan till: