Europarådets människorättskommissionär, Nils Muiznieks– ”Oroande trend av re-institutionalisering"

Nils Muiznieks
Nils Muiznieks

Sverige har en oroande trend med re-institutionalisering pga minskad statligt finansierad personlig assistans. Detta säger The Commissioner of human rights in Europe, Nils Muiznieks i en färsk rapport.

Det sägs följande rörande personlig assistans i rapporten (sid 21-23)

  • Kommissionären har under sitt besök i Sverige informerats om att personer som tidigare haft rätt till personlig assistans förlorat den rätten de senaste åren.
  • Det har skett en ökning av påträngande frågor när det ska avgöras om individ har rätt till personlig assistans.
  • Andelen personer som nekas personlig assistans vid en förstaansökan har ökat.
  • Det finns en oroande trend med re-instituationalisering pga en minskning av statligt finansierad personlig assistans.
  • Kostnadseffektivitet och administrativ organisation av vård och service bör inte ha företräde framför rätten till Independent living för personer med funktionsnedsättning.
  • Kommissionären är oroad över att Sverige genomför retrogressiva åtgärder rörande statligt finansierad personligt assistans. Han uppmanar myndigheterna att noga övervaka effekten av minskningen av statligt finansierad personlig assistans med tanke på tillgång till rättigheter, särskilt tillgång till utbildning och arbete.
  • Sverige bör göra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning till en del av svensk lag. Artikel 19 kräver stater att se till att "personer med funktionsnedsättning har tillgång till utbud av inhemska, bostads- och andra samhällssupporttjänster inklusive personlig assistans som behövs för att stödja att leva och vara inkluderad i samhället ".
  • FN: s kommitté för rättigheter för personer med funktionshinder uttryckte 2014 oro över att "statligt finansierat personligt stöd har dragits tillbaka för ett antal personer sedan 2010 på grund av en reviderad tolkning av" grundläggande behov "och" andra personliga behov "och att personer som fortfarande får hjälp har upplevt skarpa nedskärningar, vars anledningar är okända eller bara uppenbart motiverade.

Läs rapporten: REPORT BY NILS MUIŽNIEKS - COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS OF THE COUNCIL OF EUROPE - FOLLOWING HIS VISIT TO SWEDEN FROM 2 TO 6 OCTOBER 2017

Skicka sidan till: