Försäkringskassan JK-anmäls för sin tolkning av HFD-dom

Kritiken mot Försäkringskassans tolkning av Högsta Förvaltningsdomstolens, HFD:s, dom om sondmatning blir allt hårdare. RBU JK-anmäler nu Försäkringskassan för domstolstrots. Assistanskoll har tidigare intervjuat både Försäkringskassan, RBU och advokat Mathias Blomberg om tolkningen av domen. HFD har inte velat svara på frågor från Assistanskoll.

Försäkringskassan - HFD säger inget om och när sondmatning/egenvård är integritetsnära

Den 13 juni kom HFD:s dom 682-17 som sade att sondmatning och egenvård kan räknas som grundläggande behov. Nu sker en strid om hur den ska tolkas. Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan hävdar att HFD:s dom enbart säger att sondmatning och egenvård kan vara ett grundläggande behov och att den inte säger något om/när sondmatning/egenvård är av integritetskänslig karaktär, vilket hon anser också krävs för att det ska räknas som grundläggande behov när det avgörs om en person ska få assistansersättning.

Enbart av påkoppling av slangen integritetsnära för Selma 6 år

I ett fall SVT skriver om, Selma 6 år, anser Försäkringskassan nu att enbart de minuter det tar att koppla på och av slangen som används vid sondmatning, är integritetsnära och kan räknas som grundläggande behov. Tiden när Selma sondmatas räknas inte som integritetsnära.

RBU JK-anmäler Förskringskassan

RBU har nu JK-anmält Försäkringskassan och vill att JK granskar om Försäkringskassan ägnar sig åt domstolstrots. Enligt RBU väljer Försäkringskassan en, för varje logiskt tänkande människa, fullkomligt verklighetsfrånvänd tolkning av den senaste domen med innebörden att endast den tid det tar att koppla i och ur sondmatningen räknas som assistansgrundande.

RBU vill att Justitiekanslern granskar om Försäkringskassan hanterar assistansersättningen rättssäkert, och vad det är för systemfel inom Försäkringskassan som gör att man ständigt hamnar på en linje som så uppenbart strider mot det allmänna rättsmedvetandet när det handlar om tillämpningen av reglerna för personlig assistans.

RBU och advokat Mathias Blomberg - HFD säger att Kammarrättsdomen gäller

Henrik Petrén, generalsekreterare på RBU och advokat Mathias Blomberg hävdar att när HFD i domen säger att "Kammarrättsdomen står fast" innebär det att det som står om integritetskänslighet i Kammarrättsdomen gäller.

Kammarrättsdomen 3208-16 sade följande: alla aktiva moment vid sondmatningen är av sådan privat karaktär att de utgör grundläggande behov som är hänförliga till måltiden. Hit hör på– och avkoppling samt matning med manuell sondspruta.

HFD vill ej svara på fler frågor

Högsta Förvaltningsdomstolen inte velat svara på ytterligare frågor om hur deras dom ska tolkas. I ett brev skriver de till Assistanskoll att de inte kan göra några andra uttalanden om rättsläget än det som framgår av deras avgöranden.

Vidare läsning

Skicka sidan till: