Henrik Petrén, RBU – ”Försäkringskassan verkar till varje pris leta efter sätt att inte bevilja assistans”

Henrik PetrénDet är obegripligt att Försäkringskassan hävdar att sondmatning och egenvård inte behöver vara integritetskänsligt och berättiga till personlig assistans. För Henrik Petrén, generalsekreterare på RBU, är det självklart att HFD menar att Kammarrättsdomen gäller.
Kammarrätten säger tydligt att aktiva moment av sondmatning är integritetskänsligt.

Henrik Petrén välkomnar HFDs dom 682-17 om sondmatning som säger att egenvård nu kan bedömas som grundläggande behov.
– Det har vi hävdat hela tiden, det är Försäkringskassan som drivit motsatsen utifrån en mycket grumlig tolkning av en tidigare HFD-dom.

Aktiva moment vid sondmatning är integritetskänsligt

Henrik Petrén anser att HFD-domen innebär att vissa delar av sondmatning alltid är integritetskänsligt . Han hänvisar till Kammarrättsdomen i Göteborg som säger: Kammarrätten anser att alla aktiva moment vid sondmatningen är av sådan privat karaktär att de utgör grundläggande behov som är hänförliga till måltiden. Hit hör på– och avkoppling samt matning med manuell sondspruta.
Därefter hänvisar han till HFDs dom 682–17 om sondmatning, som på sid 5 säger: När en prejudikatfråga har prövats kan Högsta förvaltningsdomstolen, om utgången leder till att ytterligare prövning krävs, meddela prövningstillstånd i målet i övrigt. Krävs inte någon ytterligare prövning behöver prövningstillstånd inte meddelas i målet i övrigt, vilket innebär att kammarrättens avgörande står fast

– Detta innebär att den bedömning av integritetskänsligheten Kammarrätten gör ligger fast, säger Henrik Petrén.

Försäkringskassan – ”HFD tar inte ställning till integritetskänsligheten”

Eva Nordqvist, rättschef på Försäkringskassan i en intervju på Assistanskoll säger att HFD-domen inte ger vägledning om/när sondmatning är integritetskänsligt. Henrik Petrén säger att Försäkringskassan verkar vara av inställningen att till varje pris fortsätta leta efter sätt att inte bevilja assistans.
– De borde naturligtvis göra en pudel och djupt beklaga att de har gjort en felaktig tolkning av lagen med katastrofala konsekvenser för många människor. Istället tyder deras uttalanden på att de tänker fortsätta att försöka snäva in de moment som ligger till grund för assistans. Det står tyvärr redan klart att Försäkringskassan kommer göra allt man kan för att den senaste HFD-domen endast ska få marginell betydelse för exempelvis de barn som behöver hjälp med sondmatning.

Henrik Petrén – ”HFD är nöjda med Kammarrättens dom”

Henrik Petrén anser tvärtom att kammarrätten uttalat sig om integritetskänslighet och att HFD säger att Kammarrättsdomen ligger fast.
Eva Nordqvist säger att HFD inte tog upp frågan om integritetskänslighet till prövningstillstånd…
– Men HFD säger att kammarrättens dom står fast. De hade kunnat meddela prövningstillstånd för frågan om integritetskänslighet men de är nöjda med kammarrättens dom.

Regeringen gör allt för mota bort kritiken inför valet

Nu ska Eva Nordqvist gå i pension och efter sommaren ersättas av Mikael Westberg, nu rättschef på Pensionsmyndigheten. Dessutom blev generaldirektören Ann Marie Begler nyligen avsatt av regeringen.
Vad anser du om detta i det här sammanhanget?
– Det framstår som att regeringen gör allt för att ta udden av den massiva kritik man fått för hanteringen av personlig assistans. Att personer med tjänstemannaansvaret byts ut är ägnat att visa förändringsvilja från regeringen.

Regeringen försöker vinna poäng

Ansvarige minister Lena Hallengren säger i en intervju på Assistanskoll att regeringen inte kan lägga sig i hur Försäkringskassan tolkar domar från Högsta Förvaltningsdomtsolen. Henrik Petrén tycker däremot att regeringen har ett ansvar.
– Även om ledande tjänstemän har ett ansvar för hur myndigheten fungerar är ansvaret ytterst politiskt. Regeringen ger instruktioner och direktiv till Försäkringskassan. Den stora förändringen i tillämpningen kom strax efter att de i regleringsbrevet för 2016 fick i uppdrag att bli mer restriktiva i sina bedömningar. Att vissa personer byts ut får inte ta fokus från att ansvaret är politiskt. Precis som Åsa Regner var förknippad med en dålig hantering av assistansfrågan har Ann Marie Begler som myndighetschef förknippats med detta på samma sätt. Det är inte långsökt att tro att regeringen vill vinna poäng och flytta fokus genom att byta ut de högst ansvariga personerna även om vi naturligtvis vill tro att det också finns en genuin vilja att förändra, säger Henrik Petrén.

Henrik Petrén intervjuades av Kenneth Westberg 2018-05-09

Skicka sidan till: