"Inget har förändrats, jag är densamme"

I en artikel i DN beskrivs hur Oscar Wetterlund förlorat sin assistansersättning vid en tvåårsomprövning trots att funktionsnedsättningen är oförändrad. Han är 19 år och har haft assistans hela sitt liv.

Vid förra omprövningen hade Oscar Wetterlund 41,44 timmar grundläggande behov per vecka. Nu hade han bara 13,55 timmar och hamnar då under 20-timmarsgränsen. Förändringen beror på att han inte längre får lika mycket tid för de grundläggande behoven måltider och kommunikation.

Tomas Sundberg på Försäkringskassan säger i artikeln att det beror på att de skärpt sin praxis vid bedömningarna.

DN: "Jag förstår ingenting, inget har förändrats, jag är densamme"

DN: Det är en katastrof varje gång

Skicka sidan till: