Lotta Gröning, debattör – ”Regeringen tiger ihjäl problemet”

Lotta GröningRegeringens mål i assistansfrågan är att fördröja alla beslut fram till valet och låta de besparingar som sker fortsätta. Det säger Lotta Gröning som tycker Socialdemokraterna svikit de utsatta grupperna i samhället. Dessutom undviker de ytterst ansvariga debatten.
Till seminarierna skickas politiker från Socialutskottet som inte har makt att förändra någonting.

Lotta Gröning var tidigare chefredaktör på Norrländska Socialdemokraten och är idag oberoende debattör och bland annat krönikör på Expressen. Hon har kommit i kontakt med assistansfrågorna främst som moderator i olika debatter, hon ledde bland annat en debatt i Almedalen anordnad av RBU.
– Jag slås av att det handlar om människor som är i princip maktlösa. Den högsta politiska ledningen nonchalerar dem och trots att ansvarige minister Åsa Regnér sagt att hon ska se över lagstiftningen har hittills ingenting hänt.

Chockad över regeringens hantering

Lotta Gröning är chockad över hur regeringen agerat inom assistansen och att nästan 9 av 10 som söker assistansersättning nu får avslag. Hon anser att regeringen arbetar aktivt mot besparingar i regleringsbrev till Försäkringskassan och i direktiven till LSS-utredningen.
– Alliansregeringen vågade inte gå så hårt fram men socialdemokraterna räknar helt kallt med att det finns karden av trogna sossar som försvarar de i alla lägen och tänker att det vore ännu värre med en borgerlig regering. Detta är inte värdigt socialdemokraterna.

”regeringen nöjd med domarnas effekter”

Sedan 2009 har tre domar begränsat rätten till assistansersättning. Att bara integritetsnära delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning(2009). Att det femte grundläggande behovet bara beviljas vid psykisk funktionsnedsättning(2015). Att egenvård inte räknas som grundläggande behov (2012) (tillämpad 2016). Ingen regering har ingripit mot domarnas effekter.
Tror du att regeringen är nöjd med det som sker?
– Det är det enda sättet att tolka det på, de har inte kunnat undgå att se att folk far illa, folk sitter och gråter på seminarierna, de vädjar till politikerna.

Politiker utan makt skickas fram

Lotta Gröning slås också av att de som kommer till debatterna är politiker som inte har inflytande över vad som sker och som själva mår dåligt av situationen.
– De som kommer är kommunpolitiker och riksdagsmän tex från socialutskottet vilket var fallet i RBU:s debatt i Almedalen.
De i Socialutskottet har väl inte den yttersta makten…
– Nej, de är de verkliga riddarna i politiken, de skälls ut men har ingen makt att förändra. De sitter och försvarar något de inte kan påverka. Jag sade till vice ordföranden i Socialutskottet, Anna-Lena Sörenson att det är ju ingen ide att jag ställer dig mot väggen, du har inte med det här att göra egentligen. Det har blivit ett jättemärkligt politiskt system.

Sossarna rider på gamla klyschor

Lotta Gröning har tidigare varit socialdemokrat men är idag inte aktiv i något parti. Hon har följt många utsatta grupper genom åren, och hon tycker det är värre när en socialdemokratisk regering gör som de gör i assistansfrågan.
– En borgerlig regering är så sårbar om det blir en debatt om utsatta grupper, men en socialdemokratisk regering kan bara skita i det och fortsätta snacka om rättvisa, solidaritet och den svenska modellen.
Om det varit en alliansregering tror hon att S hade varit en av de som skrikit högst i den här frågan.
– Då hade partiet och Stefan Löfven stått främst och krävt åtgärder.
Varför ingriper de då inte mot assistansbedömningarna?
– Inom assistans är en orsak att de vill spara pengar, men det är inte bara det. De ingriper inte mot något, inte mot fattigpensionärer, uteliggare, de bara pratar. Jag tror de räknar med att de kan ro hem riksdagsvalet i alla fall eftersom de fortfarande ses som ett parti de som bryr sig om de sämst ställda.

Fusket används som dimridå

Det blir ingen folkstorm i assistansfrågan, eftersom det inte är personer som går ut och slåss i någon större utsträckning menar Lotta Gröning. I media dominerar istället fusket fortsätter hon.
– Fusket kommer upp i alla samtal jag varit med och lett, det handlar om någon som inte suttit i rullstol fast de hävdat det, och hur fruktansvärt detta är. Detta är två olika saker som måste skiljas åt. Besparingarna drabbar ju de som inte kan äta själva, andas själva osv hur ska de kunna fuska?
Anders Lindberg på Aftonbladet menar att sossarna använder fusket på samma sätt som alliansen använde det för att skära på sjukförsäkringen…
– Ja, jag håller med honom. Det blir jätterubriker när någon lurat staten på en miljon, och samtidigt undviker man kärnfrågan, stödet till de som är beroende av assistans.

Likformighet går före allt

Utvecklingen startade 2007 när Försäkringskassan skärpte bedömningarna med integritetsnära behov i ett regeringsuppdrag om att skapa likartade bedömningar. Den utvecklingen ser Lotta Gröning i alla socialförsäkringar.
– Likformighet går före allt, det är ointressant vilken livssituation du är, om du är arbetslös, familjesituation eller annat. Det handlar inte längre om människans bästa, om du inte passar in i administrationens regler har du inte där och göra.
Gömmer de sig bakom likformighet?
– Ja, detta skapar maktlösa rättshaverister, människor blir totalt knäckta. Det handlar ofta om personer som haft assistans i 20 år. Budskapet är att ni har haft för bra, ni har blivit bortskämda.

”Tror de struntar i vad partikongressen sagt”

Socialdemokraterna i Kalmar län och riksdagsledamoten Laila Naraghi har kritiserat regeringen för att de inte ingriper mot de förändrade bedömningarna? Anders Lindberg och Martin Klepke har på samma sätt kritiserat regeringen hårt.
Det verkar finnas en opinion i S? Finns det olika fraktioner?
– Visst finns det oaser och grupper som driver detta, men de är för svaga. Problemet med partiet idag är att många medlemmar försvunnit. Samtidigt är de som finns kvar avlönade eller fritidspolitiker samtidigt som man lever på partibidrag. Partiet har tappat kontakten med de grupper dig säger sig representera. Jag var en av de som jublade när partiledningen fick på fingrarna på partikongressen, men jag tror de struntar i vad de sagt och skjuter detta till efter valet.
Varför tror du det?
– Åsa Regner säger nu att de ska invänta underlag från kassan i december och sedan är det oerhört lätt att säga att man väntar till LSS-utredningen i oktober 2018 efter valet och då behöver man inte göra något överhuvudtaget.

Tror inte regeringen har någon plan för assistansen

Lotta Gröning tror inte att regeringen har någon plan, utan bara skjuter frågan framför sig och agerar på händelser.
– De duckar tills de måste ta itu med det. Om det fanns en plan vore det bästa att säga, vi vet att många far illa och det är svårt men vi tänker göra så här och så här.
Skulle de kunna säga tex ”assistansen blev för dyr, nu vill vi lägga om detta till gruppboenden och hemtjänst”?
– Ja, till och med det skulle gynna dem, folk skulle bli ledsna och förbannade men de skulle veta vad som väntar, utgå från det och kunna försöka påverka och förändra. Nu låter regeringen bara saker ske. Det är ett sorgligt kapitel detta.

”tiger ihjäl problemet”

Lotta Gröning tycker också att det blivit allt svårare att få intervjuer med Socialdepartementet. Regeringen har blivit allt mer svårtillgänglig menar hon.
– De har bokstavligen låst in sig på regeringskansliet, säger Lotta Gröning.
Är det ett demokratiskt problem?
– Ja, det är det. Det säger de från RBU också, det inte går att få svar eller dialog. Regeringen säger ingenting, tiger ihjäl problemet, säger Lotta Gröning.

Lotta Gröning intervjuades av Kenneth Westberg 2017-09-05

Skicka sidan till: