annonser
annons Rehab Station Assistans
annons Saxerna Omsorg
annons Maxia Care, tel 010 516 44 77
annons JAG Personlig assistans
annons Assistans Kompetens i Sverige AB
annons Arbetsgivarföreningen KFO
annons Alma Assistans AB
annons Assistansförmedling, 0470 78 88 12
annons STIL, Alla har rätt att bestämma i sitt liv
annons Humana Personlig assistans
annons Nordica Assistans, Har du rätt beslut?
annons Vivida Assistans
stöd assistanskoll, donera pengar med swish till nummer 123 191 01 40


Annonsera du också
på Assistanskoll..

Regeringen försvarar regleringsbrevet

Åsa RegnérUppmaningen till Försäkringskassan att "bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar" avser den oförklarligt stora ökningen av assistanstimmar och kostnaderna för dessa. Det säger Barn, Äldre och folkhälsominister Åsa Regnér i debattartikeln "Bättre kontroll behövs av assistansersättningen" i SVD.

Artikeln är ett svar på den tidigare artikeln Regeringen sätter sig över lagstiftningen av Stig Nyman, Ordförande i Handikappförbunden.

I Regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2016 (sid 1) skriver regeringen att Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. Detta har även kritiserats av nationalekonomen Stefan de Vylder och IfAs Ordförande Vilhelm Ekensteen som anser att regeringen dömer ut gällande lagstiftning.

Åsa Regnér anser dock att regeringen håller sig inom ramen för lagstiftningen och att det behövs åtgärder som får kontroll på en oförklarlig kostnadsökning. "Människors rättigheter ska samtidigt värnas" säger ministern.

Åsa Regnér säger vidare att dåvarande regeringen 1993 under Carl Bildt och Bengt Westerberg bedömde att "assistansen till en början skulle beröra 7000 personer och uppgå till 40 timmar i veckan". Åsa Regnér fortsätter "Jag kan konstatera att de beräkningarna haft mycket liten träffsäkerhet". Det ges dock inget svar på om regeringen anser att den nivån skulle kunna vara eftersträvansvärd...


Vidare läsning

Åsa Regnér - "Bättre kontroll behövs av assistansersättningen"

Stig Nyman, Handikappförbunden - "Regeringen sätter sig över lagstiftningen"

Stefan de Vylder, nationalekonom – ”Regeringen gör sig till domare över LSS-lagstiftningen”

Erik Ward, jurist – ”Regeringen åsidosätter lagstiftningen”

Skicka sidan till: