Proposition om sondmatning och andning klar

Regeringen har nu tillsammans med Centern och Liberalerna lämnat Proposition 2019/20:92 som föreslår att andning och sondmatning ska räknas i sin helhet som grundläggande behov. Lagändringen föreslås börja gälla 1 juli 2020.

Så kom då regeringens proposition med stärkt rätt till personlig assistans för hjälp med andning eller sondmatning. Enligt förslaget ska hela hjälpbehovet ge rätt till personlig assistans för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning.
– Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har frågan om stärkt rätt till personlig assistans varit prioriterad. I grund och botten handlar det om att höja livskvaliteten och underlätta vardagen för både dem med stora vårdbehov och deras anhöriga, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

För och efterarbete kan vara andra personliga behov

Propositionen föreslås också att åtgärder som är direkt nödvändiga för att hjälp med andning ska kunna ges och för förberedelse och efterarbete i samband med sondmatning ska beviljas som andra personliga behov enligt LSS.

"mycket privat och integritetskänslig karaktär" föreslås inte bli lagtext

I ett tidigare lagförslag föreslog regeringen att det skulle skrivas in i LSS lagtext att grundläggande behov normalt ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", men att andning och sondmatning skulle undantas från detta. Detta fick stark kritik från funktionsrättsrörelsen som ansåg att den hårda rättspraxis som uppstått sedan 2009 då skulle permanentas. Detta är nu borttaget.

Föräldraansvar ska inte räknas bort

Även hjälpåtgärder som annars är normalt föräldraansvar ska kunna ge rätt till personlig assistans vid hjälp med andning, och sondmatning både för grundläggande och andra personliga behov.
Samtidigt föreslås en bestämmelse i LSS om att personlig assistans inte lämnas för åtgärder som ryms inom det normala föräldraansvaret. En sådan bestämmelse finns redan i socialförsäkringsbalken.

Undantag i barnomsorg och skola

Hjälp med andning och sondmatning ska enligt propositionen även undantas från kravet på särskilda skäl för assistansersättning för tid när den funktionshindrade deltar i barnomsorg eller skola.

Bygger på januariavtalet

Propositionen bygger på januariavtalet, en sakpolitisk överenskommelse som har slutits mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Text: Kenneth Westberg

Regeringens proposition 2019/20:92 - Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning

Pressmeddelande från regeringen

Skicka sidan till: