Humana: "Försäkringskassan och kommuner brister i sina bedömningar av rätten till personlig assistans"

Brister i bedömningar av personlig assistans gäller framförallt barn med särskilda behov, skriver assistansbolaget Humana i ett pressmeddelande. Humana drar slutsatsen från de domstolsprocesser kring föräldraansvar som de själva var ombud i under 2011.

- När föräldrar söker personlig assistans för barn med särskilda behov får de många gånger avslag på sin ansökan med argumentet att det upplevda hjälpbehovet ingår i ett normalt föräldraansvar. Men ingen har gjort någon utredning eller studie kring vad som egentligen är ett normalt föräldraansvar. Detta leder till bristande rättsäkerhet, säger Christian Källström, chefsjurist på Humana i pressmeddelandet.

Granskning av domar

Humana skriver i sin årsbok att de granskat 77 domar från förra året som handlar om föräldraansvaret för barn med behov av personlig assistans, där de själva var ombud. I 49 procent av fallen gick domstolen in och ändrade beslut av Försäkringskassan eller kommunen. Humanas jurister tolkar den höga ändringsprocenten som ett tecken på bristande rättssäkerhet i tidigare instanser eller hos Försäkringskassan. De skriver att ändringsprocenten i andra mål som gäller överklagan om beslut kring personlig assistans är på 30-40 procent.

Integritetskränkande frågor

I årsboken skriver Humana också att utvecklingen är att den som ansöker om assistans måste svara på integritetskränkande frågor.
- Den som söker personlig assistans tvingas genomgå mycket integritetskränkande utredningar. När assistansen sedan väl beviljas så ges endast rätt till korta punktinsatser. Till exempel är det vanligt att den enskilde inte får hjälp med ett helt toalettbesök, utan ges endast tid för hjälp med att knäppa upp och knäppa igen gylfen, säger Christian Källström.

Läs pressmeddelandet och årsboken Humanas pressmeddelande


Skicka sidan till: