Reaktioner på uppgifter om falska anställningar

P4 Örebro har rapporterat om att vissa assistansbolag ordnar uppehållstillstånd mot betalning med falska anställningar av personliga assistenter. Branschen och brukarrörelsen fördömer detta och kräver åtgärder. Arbetsgivarföreningen KFO har tagit kontakt med Migrationsverket för samtal. IfA - Intressegruppen för assistansberättigade kräver stopp för assistansverksamheter som ägnar sig åt detta.

P4 Örebro har granskat runt 100 ansökningar för arbetstillstånd av assistansbolag i Örebro län, där Migrationsverket gett avslag. Migrationsverket bedömde i nästan var tredje fall att det handlade om oseriösa avtal med fejkade anställningar.
– Personen kan till exempel ha betalat för att få ett anställningserbjudande och på så sätt få resa in i Sverige på ett smidigt sätt. Det kan också handla om att det finns en överenskommelse att man ska betala tillbaka pengar till arbetsgivaren, att man betalar sin egen lön för att få uppehållstillstånd, säger Erik Holmgren som är enhetschef på Migrationsverkets arbetstillståndsenhet i Stockholm.

Inte många arbetstillstånd sett till branschens storlek

Under 2018 beviljade Migrationsverket 257 personer arbetstillstånd inom kategorin skötare, vårdare och personliga assistenter. Ställt mot de totalt 20 841 arbetstillstånd som beviljades under 2018 utgör detta drygt 1 procent vilket är mindre än den personliga assistansens andel av den totala arbetsmarknaden.

Arbetsgivarföreningen KFO

Branschorganisationen KFO Personlig Assistans meddelar att de inom kort ska träffa Migrationsverket för att diskutera om det finns något de som branschföreträdare kan göra för att motverka missbruk av detta slag.
– För alla enskilda och organisationer som har ett seriöst intresse av personlig assistans är varje form av missbruk förstås ett problem. Dels för att det riskerar att underminera förtroendet för den personliga assistansen och branschen, dels för att det snedvrider konkurrensen. Men framför allt för att det ytterst kan gå ut över assistansberättigade som riskerar att inte få sina behov tillgodosedda, säger Henrik Petrén, branschansvarig personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO

IfA, intressegruppen för assistansberättigade

IfA kräver stopp för verksamheter som ägnar sig åt detta, Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.
– Det är helt förkastligt att agera på detta sätt och eventuella assistansverksamheter som går till väga på detta sätt ska inte ha kvar sitt tillstånd att bedriva personlig assistans. Det är viktigt att assistansberättigade känner till att detta kan förekomma och att en inte på något sätt medverkar eller låter sig utnyttjas för ett sådant förfarande, säger Sophie Karlsson, verksamhetsansvarig på IfA.

Intervjuer om assistanskriminalitet

Assistanskoll har gjort flera intervjuer om kriminalitet som förekommer i personlig assistans bland annat med Johanna Skinnari på BRÅ, och regeringens utredare Stig Svensson med bakgrund på Skatteverket.

Vidare läsning

SR P4 Örebro - "Migrationsverket: Assistansbolag säljer uppehållstillstånd"

Skicka sidan till: