Riksdagsseminarium om personlig assistans

Berättelser om indragen assistans,om hur bedömningarna blir hårdare var teman på ett seminarium den 26 april anordnat av Föreningen JAG och RBU i samarbete med riksdagsledamöterna Bengt Eliasson (L) och Maj Karlsson (V).

Se Seminariet på webbtv (En textad version kommer att läggas ut senare)


Några frågor som togs upp

Thomas Hammarberg, fd människorättskommissarie I Europarådet ansåg att Sverige bryter mot artikel 9 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning när det sker begränsningar av den personliga assistansen. Han påpekade att Sverige fått kritik för detta av FN: expertkommitté för detta.

Statsvetaren Niklas Altermark sade att regeringen skapar problembilder kring personlig assistans för att kunna genomföra besparingar. Assistans diskuteras i ett kostnads- och fuskperspektiv för att skapa ett legitimitetsproblem kring assistansen.

Niklas Altermark anser att expertmetoden som används för att bedöma omfattningen av fusk i personlig assistans är helt olämplig att använda äkringar. Den har använts på ett sätt som bryter mot flera vetenskapliga metodregler, tex att de experter som bedömt fusket inte är oberoende utan själva arbetar på området.

Mathias Blomberg, advokat på IGNE advokatbyrå ansåg att den begränsande rättsutvecklingen drivs på av Försäkringskassan och det allmänna ombudet för Socialförsäkringen som just nu driver ett ärende om att ett grundläggande behov inte är ett grundläggande behov om det föranleds av ett icke grundläggande behov. Detta är tex fallet det behövs assistanstid vid duschning vid träning. Detta innebär enligt Mathias Blomberg att man säger att funktionshindrade inte har rätt till träning.

Hans Knutsson, lektor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet redovisade studien Den personliga assistansens alternativkostnader där han räknat på vad det skulle kosta om personlig assistans ersätts med hemtjänst eller anhörigarbete. Han har kommit fram till att om en person med assistans dygnet runt (vilket innebär en kostnad på 2,5 miljoner/år) istället får hemtjänst skulle kostnaden bli 3,2 miljoner/år.

Se Seminariet på webbtv

Skicka sidan till: