Regeringen spår färre assistansberättigade

JustitiaAntalet assistansberättigade minskar från ca 14 500 i slutet av 2018 till 13 967 år 2022. Det bedömer regeringen i sin vårproposition (sid 98). Det skulle innebära att den minskning som startade i slutet av 2015 fortsätter åtminstone fram till riksdagsvalet 2022.

I sin vårpropositionen (sid 98) görs en prognos över antalet assistansberättigade 2019 - 2022. Antalet beräknas minska till 14 428 år 2019, 14 257 år 2020, 14 105 år 2021 och 13 967 år 2022. Antalet assistanstimmar per person antas däremot öka från 130 timmar 2018 till 135 timmar 2022.

Kraftig minskning sedan okt 2015

Antalet assistansberättigade har redan minskat med ca 1 700 personer sedan oktober 2015 då 16 179 personer hade assistansersättning från Försäkringskassan. Antalet assistansberättigade är nu nere på nivåer från 2007, skulle antalet gå under 14 000 är man nere på 2006 års nivåer. Se Assistanskolls statistiksida.

Beror på att så få beviljas assistans

I en tidigare intervju Assistanskoll med Försäkringskassans statistikenhet beror minskningen till största delen på att så få beviljas assistansersättning. Under 2018 fick 83 % avslag på sin förstagångsansökan. Det är fler som avlider jämfört med antalet som nybeviljas assistans.

Samtidigt ökar personlig assistans i kommunerna

Kommunalt beviljad assistans har däremot ökat från 4300 till 5100 personer mellan okt 2015 och okt 2018. Ökningen på 800 personer motsvarar dock inte minskningen av antalet assistansberättigade. Se Assistanskolls statistiksida.

Vidare läsning

Regeringens vårproposition (prognos över antal assistansberättigade sid 98)

Skicka sidan till: