Försäkringskassans regleringsbrev 2020

bokFörsäkringskassan får i uppdrag att ta reda på varför antalet assistansberättigade minskar. Målet för assistansersättningen i regleringsbrevet är samma som i maj 2019 men det ska ske en återrapportering om arbetet mot bidragsbrott. Detta framgår av ett Pressmeddelande från regeringen.

Försäkringskassan får tre uppdrag

  • Att beskriva och förklara orsakerna till att antalet assistansberättigade minskar och att analysera och beskriva orsakerna till att de som beviljas assistansersättning minskar. Klart senast 25 maj 2020.
  • Redovisa indikatorer som följer upp antalet brukare, timmar, kostnader och avslag. Redovisningen ska ske utifrån åldersgrupper, pojkar, flickor, män och kvinnor. Klart senast 25 maj 2020
  • Följa upp lagändringen 1 november när andning blev grundläggande behov. Försäkringskassan ska analysera antal personer som beviljas eller får avslag för andningshjälp och analysera och beskriva orsaker till besluten. Delrapport senast 14 december 2020 och slutrapport senast 7 juni 2021.

Lena Hallengren, Socialminister säger i pressmeddelandet att assistansersättning är en viktig förutsättning för att personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra.
- Jag oroas över att antalet som får statlig assistansersättning minskar. För mig är det viktigt att få information om orsakerna till utvecklingen, och regeringen har därför bett Försäkringskassan att redovisa dessa, säger socialminister Lena Hallengren.

Samma mål som i förra regleringsbrevet

I regleringsbrevet för 2020 är målet för assistansersättningen: Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.

En ändring har dock gjorts i återrapporteringskravet. Försäkringskassan har fått ett förtydligat krav på att återrapportera vidtagna åtgärder för att motverka bidragsbrott.

Nedan finns alla regleringsbrev från 2015 och framåt

Vidare läsning

Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2020

Pressmeddelande från regeringen

Regleringsbrevens mål för Assistansersättning 2015-2019

(med länk till alla regleringsbrev)

Regleringsbrevet för 2015

Mål för assistansersättningen
Försäkringskassan ska säkerställa en god kontroll av assistansersättningen för att motverka överutnyttjande. Handläggningen, utredningarna och beslut ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Myndigheten ska vidareutveckla it-stödet för assistansersättningen så att det under året kan börja bidra till den informationsförsörjning som behövs för effektivt beslutsstöd och kontroll.

Regleringsbrevet för 2016

Mål för assistansersättningen
Försäkringskassan ska bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen. En god rättstillämpning ska säkerställas och handläggningen, utredningarna och besluten ska vara likvärdiga över hela landet och hålla hög kvalitet så att rätt person får rätt ersättning. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande. Därutöver ska Försäkringskassan verka för att de försäkringsmedicinska utredningarna och läkarutlåtandena håller hög kvalitet.


Regleringsbrevet för 2017

Mål för assistansersättningen
Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtandena håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.

Regleringsbrevet för 2018

Mål för assistansersättningen
Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att rätt person får rätt ersättning, såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för att motverka överutnyttjande och brottsligt nyttjande med ett särskilt fokus på den ökande timutvecklingen.


Regleringsbrev för 2019

Inget angivet Mål för assistansersättning


Regleringsbrevet maj 2019

Mål för assistansersättningen
Försäkringskassans arbete med assistansersättning ska bidra till det nationella målet för funktionshinderpolitiken. Handläggningen ska präglas av hög kvalitet och rättssäkerhet så att den som är berättigad till ersättning också får det. Besluten ska vara likvärdiga över hela landet, för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Försäkringskassan ska verka för att utredningar, försäkringsmedicinska utredningar och läkarutlåtanden håller hög kvalitet. Försäkringskassan ska även säkerställa en god kontroll för ett effektivt och rättssäkert nyttjande av gemensamma resurser och för att motverka bidragsbrott.

Skicka sidan till: