Regeringen backar om integritetsnära delar i LSS lagtext

Lena HallengrenRegeringen backar från att att skriva in i lagtext att grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar. Det säger Socialminister Lena Hallengren både sin Facebooksida och i en intervju med TT.

– Det är inte avsikten att på något sätt skärpa praxis eller försvåra för någon som har rätt till assistans. När vi nu misstänker att det skulle kunna tolkas på det sättet gör vi det på ett annat sätt, säger socialminister Lena Hallengren (S) till TT.

På Facebook skriver Lena Hallengren följande:

I det förslaget hade vi valt att kodifiera praxis kring privat och integritetskänslig och privat karaktär, en prejudicerande dom. Det var en juridisk bedömning från regeringskansliet. Nu har nästan alla remisser kommit in och många remissinstanser ser problem med den juridiska lösningen och varnar för att det skulle kunna riskera en skärpning av tillämpningen för andra delar av assistansen. Därför kommer vi välja en annan väg. ... För mig är det i det här fallet givet att lyssna till kritiken från remissinstanserna: Intentionen är precis som innan, att den som behöver assistans för andning och sondmatning ska få det, men vi ska hitta en annan väg än att kodifiera praxis från domen 2009. Och vi ska göra det utan onödigt dröjsmål.

Nästa steg blir nu en lagrådsremiss och proposition till riksdagen. Enligt Lena Hallengren ska propositionen läggas fram senast den 17 mars så att lagen kan börja gälla 1 juli 2020.

Vad promemorian föreslog

Promemorian som varit på remiss föreslog att andning och sondmatning ska bli assistansgrundande i sin helhet. Men den föreslog samtidigt att det skrivs in i LSS lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av ”mycket privat och integritetskänslig karaktär", vilket innebär att de delas upp i integritetsnära delar. Funktionsrättsrörelsen varnade tidigt för att detta permanentar dagens hårda rättspraxis.

Försäkringskassan började dela in grundläggande behov i integritetsnära dela redan i slutet av 2007. Att bara integritetsnära delar ger rätt till assistansersättning har dessutom varit rättspraxis sedan en dom i Regeringsrätten 2009.

Stark kritik mot Regeringens promemoria

Promemorian gick på på remiss för två månader sedan. Efter att remisstiden gick ut 9 december var två saker tydliga. Regeringen får stöd för att andning och sondmatning ska räknas som grundläggande behov i sin helhet utan att delas upp i integritetsnära delar. Samtidigt var en rad remissinstanser mycket kritiska till att skriva in i LSS lagtext att övriga grundläggande behov ska vara av mycket privat och integritetskänslig karaktär. Regeringen har hävdat att det bara bekräftar den rättspraxis som råder och inte kommer att innebära någon förändring i praktiken.

Citat från Remissvar

IfA har i sitt remissvar skrivit: IfA tillstyrker INTE att det i lagstiftningen skrivs in att grundläggande behov ska vara av mycket
privat och integritetskänslig karaktär......Att enbart lyfta ut andning och sondätning i detta sammanhang blir skevt och skulle drabba i stort sätt samtliga assistansberättigade och riskera den personliga assistansen för alla.

Funktionsrätt skriver i sitt remissvar: förväntar vi oss att regeringen återkommer med förslag till förtydligande lagändringar som säkerställer att samtliga hjälpmoment för alla grundläggande behov ska vara grundande för rätten till assistansersättning

Arbetsgivarföreningen KFO skriver i sitt remissvar: Vi upprepar att lagstiftaren bör tydliggöra att de grundläggande behoven i sig är av mycket personlig karaktär alternativt att man definierar de grundläggande behoven som hela den tid det tar att tillgodose dem.

Independent Living Institute/Unga rörelsehindrade: alla grundläggande behov bör anses vara privata eller integritetskänsliga enligt en förståelse för ordet i vanlig språklig mening.

Tidigare på Assistanskoll

Assistanskoll frågar samtliga riksdagspartier - Ska integritetsnära delar bli lagtext eller avskaffas?

IfA, Lilly Key – ”Alla politiker verkar inte förstå vidden av att skriva in integritetsnära delar i lagtext”

Henrik Petrén, Arbetsgivar­föreningen KFO – ”Avgörande skifte om integritetskänslighet skrivs in i LSS lagtext”

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige - ”Kan bli ett bakslag för den statliga assistansen”

Lena Hallengren intervjuas om lagförslaget om andning och sondmatning

Bengt Westerberg, författare till LSS förarbeten – ”I förarbetena fanns inte ens grundläggande behov”

Skicka sidan till: