Almedalen 2017 – ”En person om dagen blir av med sin assistans”

Bengt Eliasson
Bengt Eliasson, Liberalerna

Liberalen Bengt Eliasson och Socialdemokraten Mikael Dahlqvist debatterade på IfA:s seminarium om statligt huvudmannaskap. Bengt Eliasson ifrågasatte om regeringen vill stoppa utvecklingen. Mikael Dahlqvist svarade att partiets kongress beslutat att intentionerna i LSS ska följas.

”Det går fort nu”

Bengt Eliasson (l) och Mikael Dahlqvist (s) diskuterade den dagsaktuella politiken i IfA:s andra seminarium Statligt huvudmannaskap – ett måste för den personliga assistansen. Det går fort nu, sade Bengt Eliasson.
– Vi har siffror på att över en person om dagen blir av med sin assistans och blir kommunal, det är personliga tragedier bakom varje sådant enskilt fall. Man måste göra en snabb översyn och ändra rättspraxis. Regeringen bör säga att inga avslagsdomar ska verkställas just nu. Det går att förändra väldigt, väldigt fort men då måste man vilja det. Vi ändrade handgranatsdomen på två månader.
En person i Publiken påminde om att ekonomin är ”urstark”. Han frågade Mikael Dahlkvist:
– Skulle vi inte ha råd med det här, nu? Det är ju ändå de svagaste i samhället vi talar om…
Mikael Dahlqvist svarade att han håller med och upprepar det han sade på seminariet dagen innan, att Socialstyrelsen och Försäkringskassan utreder konsekvenserna och att det ska utmynna i en proposition 2019.
– Men att vi skulle ha kunnat agera snabbare och effektivare, det håller jag med dig om, lägger han till.

Delade meningar om sparkrav

Mikael Dahlqvist
Mikael Dahlqvist, Socialdemokraterna

Mikael Dahlqvist betonade att regeringen inte utfärdat något sparbeting utan att detta mest handlar om de prejudicerande domarna. Bengt Eliasson menade dock att just det beskriver vad han kallar ”den djupa sprickan” mellan liberalerna och socialdemokraterna.
– Det är uppenbart att orden ”att aktivt minska antalet timmar” är ett besparingskrav. Men här har vi olika syn. De gamla domarna har dammats av och man har redan plockat 1,5 miljard på kontot, så det går fort. Vi kan aldrig skapa en modern fräsch och välfungerande LSS-lagstiftning med kravet att den inte får kosta mer än i dag. Då har vi skjutit oss i foten redan på första bokstaven. Alla beräkningar visar att det är en samhällsekonomisk vinst hur man än vänder och vrider på det.
Mikael Dahlqvist motsatte sig beskrivningen att regeringen och socialdemokraterna har en annan syn på funktionshinderpolitiken och pekar på utredningarna som pågår. Han hänvisade också till Socialdemokraternas partikongress under våren då det bestämdes att LSS intentioner ska följas.
– Så jag är inte ett dugg orolig för det, sade han.

Statligt huvudmannaskap och ”tvångsdialog”

När det gäller frågan om huvudmannaskapet påtalade Sofie Karlsson många av de problem som idag finns med det delade huvudmannaskapet och att Ifa förordar ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans. Även Anders Henriksson, S-ledamot i SKL:s styrelse deklarerade att SKL liksom Liberalerna vill se ett statligt huvudmannaskap.
– Personlig assistans måste föras över till helstatligt ansvar, helstatlig finansiering och helstatlig bedömning så att det blir mer jämlik bedömning över hela landet, sade Bengt Eliasson.
Däremot menar han att det är viktigt att kommunerna fortsätter att vara en av utförarna så att valfriheten bibehålls. I stället vill han införa en tvångsdialog.
– Alltså en punkt där de olika myndigheterna måste dela sina kunskaper och information med varandra. Det ska vara ett måste att diskutera de bästa lösningarna med alla inblandade parter.

Komplicerad fråga med både plus och minus

Även Mikael Dahlqvist anser att det inte helt okomplicerat med kommunalt självstyre. Som tidigare kommunalpolitiker kunde han se fördelarna men nu när han jobbar på nationell nivå ser han nackdelarna bättre, tex att man inte får samma bedömning beroende på var man bor. Men han tvivlar på att ett statligt huvudmannaskap skulle vara lösningen.
– Man kommer långt ifrån besluten och det som framför allt är problemet är gränsdragningarna. Vi har även nio andra LSS-insatser som vi ska hantera. Det finns både plus och minus med ett helstatligt huvudmannaskap, sade han.

Ekonomi eller normer och politik?

Mikael Dahlqvist hoppades att den pågående utredningen ska hitta ett förslag. Han sade att också att ekonomin bekymrade honom men tog nästan tillbaka det sekunden senare.
– Det är inte alltid så, det finns många ganska fattiga kommuner som har väldigt bra LSS-verksamhet och tvärtom. Det handlar mycket mer vilken typ av tjänstemän och vilken politik som förs.
Det fick Cecilia Ekholm från arbetsgivarorganisationen KFS och anordnaren Särnmark assistans att reagera.
– Det gäller även på riksnivå. Med ett statligt huvudmannaskap finns risken att det blir en stor budgetpost som blir en nagel i ögat för finansministern som lockas att ta därifrån när det behövs. Då behövs en socialminister som värnar om personer med funktionsnedsättningar och säger ifrån, att ”de pengarna får du inte röra”. Men oavsett färg på regering har vi inte haft en socialminister som varit tillräckligt stark i relation till finansministern på mycket, mycket länge.

Text: Erik Tillander

Skicka sidan till: