Bengt Eliasson, Liberalerna – ”Direktiven lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap”

Bengt EliassonDet är inte hederligt att frågan om ett kommunalt huvudmannaskap ska utredas läggs i knät på Lars Lööw. Regeringen borde varit tydlig i att enbart ett statligt huvudmannaskap ska utredas, säger Bengt Eliasson.
Det är vi politiker som beställer och tycker till vad som skall utredas.

Socialminister Lena Hallengren tillsatte nyligen en utredning som till 1 mars 2023 ska ge förslag om hur personlig assistans ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredningen ska även se på fördelar och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap och utreda alternativ. Utredare blir Lars Lööw. (se direktiv till utredningen)

”Direktiven är alldeles för öppna”

Bengt Eliasson, Liberalernas talesperson i funktionshinderfrågor, anser att direktiven är alldeles för öppna. Att utredaren ska se på för och nackdelar med ett statligt huvudmannaskap och utreda alternativ anser Bengt Eliasson lämnar dörren på glänt för ett kommunalt huvudmannaskap, vilket han anser är helt förkastligt.
– Liberalerna står definitivt inte bakom detta och det finns ingen majoritet i riksdagen för detta.

Samma direktiv som vi sade nej till tidigare

Bengt Eliasson anser att direktiven istället tydligt skulle ha sagt att uppdraget enbart är att ge förslag till ett statligt huvudmannaskap. Han anser att riksdagen gav regeringen detta i uppdrag i nov 2020.
– Utifrån det mycket tydliga tillkännagivandet från riksdagen och den ännu tydligare debatten där samtliga partier bekände färg så är det inte alls bra med så öppet mandat till utredaren.
Skiljer sig direktiven till utredningen från dem som ni diskuterade med regeringen i januarisamarbetet?
– Nej, i princip inte. Det är nästan exakt de texter som fanns på bordet när vi samtalade med regeringen. Det var anledningen till att Liberalerna inte godkände texterna i förhandlingarna under januarisamarbetets tid.

Inte hederligt lägga detta i knät på Lars Lööw

Lena Hallengren säger i en intervju på Assistanskoll att utredaren Lars Lööw ska ta ställning till vilka alternativ till statligt huvudmannaskap som ska utredas. Här duckar Lena Hallengren och lägger frågan i knät på Lars Lööw anser Bengt Eliasson.
– Det är inte riktigt hederligt att lägga över denna högst kontroversiella fråga i utredarens knä att tycka om. Det är vi politiker som beställer och tycker till vad som skall utredas. Jag har högsta förtroendet och tilliten för Lars Lööw som ett av de allra bästa valen av utredare, men man ska inte lägga över det politiska ansvaret på en opolitisk utredare.

Tråkigt men förväntat besked

Många inom funktionsrättsrörelsen oroas av att ett statligt huvudmannaskap skulle införas utan att de idag hårda behovsbedömningarna förändras. Lena Hallengren sade till Assistanskoll att det inte blir någon utredning av bedömningarna av grundläggande behov med integritetsnära delar. Detta beskriver Bengt Eliasson som tråkigt och olyckligt, men ett förväntat besked.
– Det är samma svar jag fått när jag frågat. Regeringen är inte intresserad av detta.

Måste vara mycket tydlig om flytt av assistansbeslut

Direktiven i utredningen säger att de kommunala assistansbesluten ska flyttas över oförändrade vid införandet av ett statligt huvudmannaskap, här är direktiven relativt bra, säger Bengt Eliasson.
– Det beror ju också på vad utredningen kommer fram till, den behöver vara mycket tydlig här. Vi har hela tiden varit tydliga med att det är av största vikt att inga risker tas med dessa människors beslut.
Borde man införa någon typ av omprövningsstopp för de kommunala assistansbeslut som finns idag?
– Ja, i någon form. För att förhindra att fler halkar ur.

Ordvalet oroar

Lena Hallengren sade även att regeringen inte har några planer just nu på att återinföra tvåårsomprövningar. Bengt Eliasson välkomnar detta men oroas av ordvalet.
– Orden ”just nu” oroar mig. Det säger inget om vad man vill framåt. Det här är ytterligare en vattendelare där vi skiljer oss åt i grundsynen. Jag vet ju att Försäkringskassan trycker på för att få återuppta tvåårsomprövningarna.

Regeringen gav och tog i budgeten

Bengt Eliasson tycker annars att regeringen både gett och tagit i assistansfrågan när de lade fram sin statsbudget för 2022. Han är mycket positiv till att regeringen vill skriva och anta en proposition utifrån utredningen Stärkt personlig assistans fram till valet 2022.
– Otroligt bra, men enligt budgetpropositionen drar de ut på införandetiden så långt det bara går, vilket är en risk. Men viljeinriktningen är bra.
Bengt Eliasson är samtidigt mycket negativ till att regeringen höjer assistansersättningens timbelopp med 1,5 % till 2022.
– Katastrofalt och ett svek. För att återta en vettig nivå behöver schablonen höjas med 3,5% även nästa år. Sedan bör den knytas till allmänna löneutvecklingen.

Eftersträvar en borgerlig regering

Liberalerna eftersträvar en liberal, borgerlig regering efter valet, säger Bengt Eliasson.
– I frågor kring funkispolitiken, LSS och personlig assistans kan jag samarbeta i princip med alla som har bra förslag och drivkrafter.
Är det något du vill tillägga?
– Nu när alla partiers budgetförslag och parti/kommittémotioner snart presenterats så kan man enkelt avläsa samtligas inställning och vilja i dessa frågor. Det blir intressant, säger Bengt Eliasson.

Bengt Eliasson intervjuades av Kenneth Westberg 2021–10–01

Skicka sidan till: