Regeringen presenterar statsbudgeten

mynthög

Regeringen vill genomföra utredningen "stärkt personlig assistans" vilket beräknas öka utgifterna för assistansersättning fram till 2024. För 2021 blir kostnaden däremot 45 miljoner lägre än planerat. Schablonbeloppet föreslås höjas med 1,5 % till 319,70 kr. Det framgår av regeringens budget för 2022.

Regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet står bakom budgeten. För att gå igenom riksdagen måste budgeten få stöd från Centern och Vänsterpartiet

Schablonbeloppet höjs 1,5 %, vilket är lägre än förra året

Schablonbeloppet räknas upp med 1,5 procent till 319,70 kr (sid 175 i budgeten) för 2022. Det är lägre än 2021 då det räknades upp med 3,5 %. Socialminsister Lena Hallengren sade i en intervju att det var en engångshändelse bland annat pga pandemin.

45 miljoner lägre kostnad än planerat 2021

För 2021 fanns ett anslag på 24,476 miljarder för assistansersättningen, men kostnaderna beräknas landa på 24,431 miljarder. Det innebär en besparing för staten på 45 miljoner.(sid 174 i budgeten)

Men kostnaderna beräknas öka 2022 - 2024

Regeringen vill under 2022 genomföra utredningen Stärkt rätt till personlig assistans med förslag som stärker rätten till assistans fär tillsyn, egenvård och föräldraansvar (sid 166 i budgeten), vilket Assistanskoll tidigare intervjuat socialminister Lena Hallengren om. Det innebär att utgifterna för assistansersättning beräknas öka till 25,04 miljarder 2022, till 25,91 miljarder 2023 och 26,81 miljarder 2024. (sid 174 i budgeten)

Antalet assistansberättigade minskar, men i lägre takt

De minskade kostnaderna under budgetåret 2020/2021 beror enligt regeringen främst på att antalet assistansberättigade minskar med 150 personer. (sid 164 i budgeten) Minskningen är lägre än tidigare vilket antas bero tex på att andning blev grundläggande behov i nov 2019. Men fortfarande beviljas få personer assistansersättning, under 2020 fick 83 % av alla förstagångsansökningar avslag. Frågan är nu om utvecklingen bryts när utredningen "Stärkt personlig assistans" genomförs...

Regeringen nobbar riksdagens tillkännagivande

En majoritet i riksdagen uppmanade i nov förra året regeringen att skyndsamt utreda och lämna lagförslag under 2022 för att förstatliga all personlig assistans. Regeringen säger att detta, pga frågans komplexitet inte är möjligt men att de ska återkomma i frågan. (sid 151 i budgeten)

Vidare läsning

Regeringens budget för 2022 (sid 149-152, sid 166-167 och sid 174-175 ) Hälsovård, sjukvård och social omsorg


Skicka sidan till: