LSS-utredningens förslag - Vad säger de politiska partierna och regeringen?

Ett utkast från LSS-utredningen har blivit allmänt känt och spridits. Det föreslår bland annat följande:

 • Utredningen lutar åt kommunalt huvudmannaskap för personlig assistans.
 • Personlig assistans ska inte ges till barn under 12 år, äldre över 80 år och personer med mindre än 20 tim grundläggande behov (de som idag har kommunalt beviljad assistans). Barn under 12 år ska istället få en ny LSS-insats: ”omvårdnad och stöd för barn”.
 • En schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter.
 • Assistans ska inte ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet). även här föreslås en ny LSS-insats: ”Aktiv tillsyn av övervakande karaktär”

Assistanskoll har skickat frågor till politiska partier och regeringen om vad de anser om dessa förslag. Nedan kan du läsa deras svar. Jämför också hur mycket partierna lade på assistanserättning i sin senaste budget!

Frågor till riksdagspartierna, FI samt regeringen

logotyp för riksdagspartierna, FI samt regeringen

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

 1. Vad anser ni om det utkast till förslag från LSS-utredningen som blivit känt?
 2. Vad anser ni om att assistans skulle tas bort helt vid 80 års ålder?
 3. Vad anser ni om assistans inte skulle beviljas före 12 års ålder och istället ersättas med en ny LSS-insats?
 4. Vad anser ni om att assistans inte skulle beviljas till de som har under 20 tim grundläggande behov per vecka (personer som idag har kommunalt beviljad assistans)?
 5. Vad anser ni om att det skulle införas en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter?
 6. Vad anser ni om att assistans ska inte ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet)?
 7. Utredningen verkar föredra kommunalt huvudmannaskap, vill ni sett ett kommunalt, statligt eller delat huvudmannaskap för personlig assistans?
 8. Finns det kanske tvärtom saker ni vill utveckla/reformera i personlig assistans, vad isåfall?
 9. Behöver LSS-utredningen få nya direktiv, vilka isåfall?
 10. Bör det som diskuteras i LSS-utredningen bli en fråga i valrörelsen, så att väljarna kan ta ställning till vad partierna står i dessa frågor?
 11. Vad bör regeringen göra nu?
 12. Är det något ni vill tillägga?
 13. Jämför hur mycket partierna lade på assistanserättning i sin senaste budget!

Parti/regeringsrepresentanter som besvarar frågorna

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Anna-Lena Sörenson
Vice Ordförande,
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Maj Karlsson
Ledamot,
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Jan Lindholm
Ledamot,
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna

Bengt Eliasson
Ledamot,
Socialutskottet
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Anders W Johnson, Ledamot,
Socialutskottet
logga Moderaterna

Moderaterna

Camilla Waltersson
Grönvall,
Socialpolitisk
talesperson
Kristdemokraterna
Krist-
demokraterna

Emma Henriksson,

Ordförande, Socialutskottet
logga Sverigedemokraterna
Sverige-
demokraterna

Carina Herrstedt
Ledamot,
Socialutskottet
logga Feministiskt Initiativ
Feministiskt
initiativ

Denise Cresso
Funktionsrätts-politisk
talesperson
Regeringskansliet
Regeringen

Socialdepartementet1. Vad anser ni om det utkast till förslag från LSS-utredningen som blivit känt?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Förståeligt nog har en del av en utredning om LSS väckt stor oro. Därför vill jag poängtera att det INTE är ett politiskt förslag utan en del ur ett arbetsmaterial från LSS-utredningen. Att utkast med oklar status sprids ut från en utredning bidrar bara till att skapa oro. Det är olyckligt.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Vi tycker att de förslag som läckt ut är fullständigt hårresande. Att vissa barn och äldre inte skulle ha samma rätt att leva sina liv som andra är ju fullständigt oacceptabelt. Men i en utredning där man redan i direktiven säger att man vill skära ner i den personliga assistansen så kan det inte bli något annat än mycket dåliga förslag. Vänsterpartiet anser att det förslag som läckt från utredningen skulle innebära stora inskränkningar inom LSS och att förslaget därför är helt oacceptabelt. Vi ville ha en utredning som skulle fokusera på att lagstiftningen skulle gå tillbaka till det som är grundintentionen. Men istället fick vi en utredning som fokuserar på kostnader istället för våra rättigheter.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det arbetsmaterial som blivit känt från utredningen har av förklarliga skäl lett till stor oro för många personer, men det är viktigt att poängtera att det inte är ett utkast till förslag, utan ett internt diskussionsmaterial inom utredningen. Inom en utredning av denna storlek är det nödvändigt att diskutera en mängd olika scenarier och dess konsekvenser, det innebär inte att det är färdiga förslag som sedan kommer att presenteras. När internt material läcker ut på detta sätt är det inte konstigt att många reagerar starkt mot det och vad det skulle innebära i form av inskränkningar i människors liv, men det är alltså viktigt att inte se det som färdiga förslag.

logga Liberalerna
Liberalerna

Det mesta vi tagit del av hittills är oroväckande, och bör inte komma med i utredningens slutgiltiga förslag. Det är fult av regeringen att de nu försöker ta avstånd från det som kommit ut från utredningen, för den har faktiskt gjort precis det regeringen har sagt åt den att göra. Utredningens uttryckliga uppdrag från regeringen är att föreslå nedskärningar.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Förslagen om att assistansen för barn och gamla ska avskaffas är i linje med regeringens direktiv om att ta fram förslag på besparingar i reformen. Det är hårresande förslag som drabbar de allra svagaste i vårt samhälle.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det vore helt oacceptabelt om detta skulle bli verklighet, men förslaget var tyvärr inte oväntat. Regeringen har beställt förslag som ska minska kostnaderna och utredningen levererar underlag för att uppnå det målet. Oavsett om besparing kommer ske på just det sätt som nu läckt ut, eller på något annat sätt så kommer konsekvenserna bli oacceptabla för de drabbade och deras anhöriga.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Fruktansvärt!
logga sd
Sverigedemokraterna
Utifrån det jag sett så är det ett uppseendeväckande förslag som innehåller kraftigt reducerad rätt till assistans. Det är ett katastrofalt svek och fullständigt dråpslag om den här utredningen blir verklighet.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.


2. Vad anser ni om att assistans skulle tas bort helt vid 80 års ålder?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

En socialdemokratiskt ledd regering kommer inte att försämra möjligheterna för barn eller äldre att få stöd. Vi ska se till att människor som behöver stöd ska kunna leva ett fritt och oberoende liv och vara delaktiga i samhällslivet. LSS är en rättighetslagstiftning och ska så förbli.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Förslaget skulle, om det blev verklighet, slå sönder hela intentionen och avsikten med LSS. Det finns ingen anledning att godtyckligt sätta åldersgränser i en rättighetsbaserad lagstiftning. Vänsterpartiet avvisar bestämt förslaget.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Barn ska få vara barn. Miljöpartiet är tydliga med att vi inte kan acceptera att ta steg tillbaka och ha förslag som försämrar för barn, familjer och äldre. LSS är en otroligt viktig frihetsreform och rättighetslagstiftning och för Miljöpartiet är det självklart att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
logga Liberalerna
Liberalerna

Det är ett mycket dåligt förslag. Det skulle innebära ett hårt slag mot en liten grupp människor för en mycket liten besparing – om ens någon. Dels finns det mycket få 80-åringar som har assistans, dels kommer ju de att behöva andra omfattande insatser i stället.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Det är helt orimligt att äldre med funktionsnedsättningar, som kunnat leva ett gott liv i sitt eget hem tack vare personlig assistans, på 80-årsdagen skulle tvingas flytta in på särskilda boenden för äldre
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi har inga sådana förslag som tas upp av utredningen. Moderaterna värnar om att de människor med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans och annat stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system. Den lagstiftning som ska tas fram ska vara rättssäker, överblickbar, ansvarstagande och långsiktig.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi ska inte ha ättestupa i vårt land. Åldersdiskriminering kan inte accepteras och extra allvarligt är om det införs strukturellt för en grupp som redan är utsatt.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Helt fel ur alla aspekter. Med oss blir FN.s funktionshinderkonvention, CRPD lag, bl.a ger det rätt till assistans hela livet. Se punkt tre. Åldersdiskriminering motarbetar vi oavsett när i livet en utsätts för det. När befolkningen i landet nu blir allt äldre är det ju dessutom kontraproduktivt.
logga sd
Sverigedemokraterna
Att de som fyller 80 år inte längre ska få behålla tidigare beviljad assistans utan istället ska få hjälp av kommunernas äldreomsorg låter som ett förslag som skulle innebära att kommuner skulle behöva tvångsplacera äldre människor på äldreboenden. Det är inget vi kan ställa oss bakom.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.


3. Vad anser ni om assistans inte skulle beviljas före 12 års ålder och istället ersättas med en ny LSS-insats?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

En socialdemokratiskt ledd regering kommer inte att försämra möjligheterna för barn eller äldre att få stöd. Vi ska se till att människor som behöver stöd ska kunna leva ett fritt och oberoende liv och vara delaktiga i samhällslivet. LSS är en rättighetslagstiftning och ska så förbli.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Det är ju samma sak här som det om begränsning vid 80 års ålder. Att säga att vissa barn ska ha rätt att leka och utvecklas, umgås med vänner och ha fritidsintressen medan andra inte skulle få det är ju helt galet.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Barn ska få vara barn. Miljöpartiet är tydliga med att vi inte kan acceptera att ta steg tillbaka och ha förslag som försämrar för barn, familjer och äldre. LSS är en otroligt viktig frihetsreform och rättighetslagstiftning och för Miljöpartiet är det självklart att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet.
logga Liberalerna
Liberalerna

Samma svar på fråga 3 och 6:
Båda de nya stödformer som beskrivs, ”omvårdnad och stöd för barn” samt ”aktiv tillsyn av övervakande karaktär” blir ju i praktiken ganska lika personlig assistans, men med mer kvalificerad personal. Om det ska rymmas i utredningens uppdrag – att totalt sett minska kostnader – så måste det antingen innebära färre timmar för dessa grupper, eller mycket kraftiga nedskärningar någon annanstans.

Vi säger nej till nedskärningar på dessa grupper, och förstår inte riktigt poängen med att dela upp personlig assistans i flera ganska snarlika men skilda insatser. Det ligger en del i att personlig assistans får lite annan karaktär när den ges till personer som själva har begränsad möjlighet att leda och kontrollera den. Men vår slutsats av det är att det då är extra viktigt med personlig assistans av hög kvalitet – inte att det ska vara något helt annat stöd. Behovet av kontinuitet, självständighet och delaktighet blir inte mindre för att man behöver mycket stöd – tvärtom, då är det extra viktigt att det finns människor som kan tolka och respektera ens vilja!

Den nya insatsen för barn kallas ”omvårdnad och stöd för barn i hemmet”. Vi hoppas att det där ”i hemmet” bara är ett sätt att markera att det inte är fråga om institutionsvård – och att det inte betyder att stödet bara ska ges i den egna bostaden. Det vore helt oacceptabelt! Barn och deras familjer måste få ett stöd som gör det möjligt att leva ett aktivt liv som andra.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Att barn med svåra funktionsnedsättningar inte längre skulle få leva med sina familjer är ett helt oacceptabelt förslag. Det skulle leda till att många barn skulle tvingas flytta till LSS boenden, gamla tiders barnhem.
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi har inga sådana förslag som tas upp av utredningen. Moderaterna värnar om att de människor med funktionsnedsättningar som har rätt till personlig assistans och annat stöd inom LSS ska få det. Detta kräver ett helhetsperspektiv byggt på långsiktighet och ansvarstagande. Det krävs en helhetssyn som ser hela människan, inte enbart ett system. Den lagstiftning som ska tas fram ska vara rättssäker, överblickbar, ansvarstagande och långsiktig.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Socialstyrelsens rapport från december visar tydligt att barn och deras familjer är de som drabbar extra hårt när de förlorar rätten till assistans. Barnens rättigheter åsidosätts, deras självständighet minskas och ännu fler föräldrar riskerar att inte mäkta med. Det kan behövas fler och mer anpassade stödformer, men de ska utgå ifrån att möta behov som idag inte tillgodoses. Besparingsiver ska inte leda till en sämre stödform till familjer som redan idag kämpar för att klara vardagen.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Det är helt oacceptabelt - LSS har ingen åldersgräns, människor med
normbrytande funktionalitet ska kunna leva som andra - det är meningen och
målet med LSS och det ska vi upprätthålla och utveckla!
(Barnrättskonventionen)
logga sd
Sverigedemokraterna
Om jag förstått det rätt så ska dessa barn enligt förslaget istället få rätt till en insats som gör det möjligt få stöd i hemmet av få personer med lämplig kompetens. Att få stöd av få personer med lämplig kompetens är ju inte fel men man går från rätten till ett gott och självständigt liv, till att istället erbjudas övervakning i hemmet. Detta förslag kommer att leda till förödande konsekvenser för redan hårt ansatta barnfamiljer och framförallt stora inskränkningar och begränsningar för många barn. Föräldrar till funktionshindrade upp till 12 år skulle dessutom kunna få svårt att ha ett förvärvsarbete.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

4. Vad anser ni om att assistans inte skulle beviljas till de som har under 20 tim grundläggande behov per vecka (personer som idag har kommunalt beviljad assistans)?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Regeringen har tillsatt den här utredningen för att få svar på frågeställningar som berör problem och svårigheter med dagens lagstiftning. Syftet är att få en moderniserad rättighetslagstiftning som fungerar bättre för både brukare, kommuner och Försäkringskassan. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att idag kommentera vissa idéer eller förslagsutkast som rimligtvis inte kan utgöra ett slutligt förslag. Ordningen måste vara den att först kommer utredningen med sina förslag. Sedan lyssnar man på remisskritiken och för dialog med berörda, både brukarorganisationer, myndigheter osv. Därefter kan regeringen lägga sitt förslag som sedan riksdagens partier får möjlighet att diskutera innan riksdagen fattar sina beslut. Det är med andra ord inte meningsfullt att ha bestämda uppfattningar om enskilda delar i ett arbetsmaterial som vi inte vet om det överhuvudtaget överlever fram till ett färdigt förslag.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vad ska då hända med dem som inte kommer upp till 20 timmar? Ska den gruppen då inte längre ha rätt till självbestämmande och egenmakt? Det finns en mycket oroväckande trend i de förslag som läckt ut att vi ska dela upp oss i olika grupper med olika rättigheter. Det är en linje som vi i Vänsterpartiet absolut inte ställer oss bakom. Vi är snarare inne på linjen om ett helt statligt huvudmannaskap för att garantera att människor får sina rättigheter likvärdigt tillgodosedda över hela landet och oavsett hur stort behov man har.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Gemensamt svar för fråga 4-7:
Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen innan den otillräckliga lagtexten prövades av domstolarna. Därför tillsattes utredningen av regeringen, med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Det är viktigt att få ta ställning till utredningens förslag i sin helhet, när dessa förslag lämnas istället för att recensera enskilda idéer som förekommit under utredningens gång. När utredningen lämnat sina förslag, kommer dessa sedan att skickas ut på remiss där alla berörda parter får komma med input.

logga Liberalerna
Liberalerna

Det är ytterligare ett mycket dåligt förslag. Vi vill snarare gå i rakt motsatt riktning! Gränserna mellan de olika insatserna enligt LSS bör suddas ut och även hemtjänst och boendestöd ska kunna ingå. Alla typer av stöd som handlar om att en person hjälper en annan bör kunna ges i assistansliknande form så att den som behöver stödet får stort självbestämmande.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Om man har bedömts ha ett behov av assistans ska man också få det.
logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Assistans ska beviljas när det är det mest ändamålsenliga stödet för att uppnå syftet med lagen – att kunna leva ett liv som andra. Assistans kan givetvis vara lika viktigt för en person med behov som är omfattande men inte kvalificerar för det som idag räknas som grundläggande.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Det är alldeles fel. Assistans ska ge möjligheten att leva sitt liv. Antal timmar ska utgå från den enskildes behov- inte av en fastslagen schablon.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det skulle naturligtvis innebära en kraftig urholkning av insatsen. Det är säkert så att andra insatserna i vissa fall kan vara mer lämpliga. Men det är fel att utesluta personlig assistans bara för att nya insatserna föreslås. I de fall personlig assistans är det bästa alternativet så måste möjligheten fortfarande finnas kvar.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.


5. Vad anser ni om att det skulle införas en schablon på 15 tim/vecka för aktiviteter som dagligt liv i hemmet, inköp, träning och fritidsaktiviteter?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Regeringen har tillsatt den här utredningen för att få svar på frågeställningar som berör problem och svårigheter med dagens lagstiftning. Syftet är att få en moderniserad rättighetslagstiftning som fungerar bättre för både brukare, kommuner och Försäkringskassan. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att idag kommentera vissa idéer eller förslagsutkast som rimligtvis inte kan utgöra ett slutligt förslag. Ordningen måste vara den att först kommer utredningen med sina förslag. Sedan lyssnar man på remisskritiken och för dialog med berörda, både brukarorganisationer, myndigheter osv. Därefter kan regeringen lägga sitt förslag som sedan riksdagens partier får möjlighet att diskutera innan riksdagen fattar sina beslut. Det är med andra ord inte meningsfullt att ha bestämda uppfattningar om enskilda delar i ett arbetsmaterial som vi inte vet om det överhuvudtaget överlever fram till ett färdigt förslag.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Utgångspunkten för förslaget är ju att man inte ska kunna få personlig assistans för mindre än 20 timmars grundläggande behov. Istället skulle man ersätta det med en schablon. Vilket betyder att man frångår den individuella bedömningen. Vi tycker att det är ett katastrofalt förslag som innebär att den personliga assistansen slås sönder.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Gemensamt svar för fråga 4-7:
Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen innan den otillräckliga lagtexten prövades av domstolarna. Därför tillsattes utredningen av regeringen, med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Det är viktigt att få ta ställning till utredningens förslag i sin helhet, när dessa förslag lämnas istället för att recensera enskilda idéer som förekommit under utredningens gång. När utredningen lämnat sina förslag, kommer dessa sedan att skickas ut på remiss där alla berörda parter får komma med input.

logga Liberalerna
Liberalerna

För det första är det en dålig idé att över huvud taget försöka skapa en schablon för människors behov. Personlig assistans ska ge möjlighet att leva som andra – och andra lever på olika sätt! En del vill fylla sin fritid med olika aktiviteter, andra trivs bäst med ett stillsamt liv i sitt hem.

För det andra verkar 15 timmar i veckan för alla de behov som nämns ovan väldigt lite till och med för den som vill leva stillsamt och klarar en del aktiviteter utan assistans.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Inte tagit ställning ännu

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Syftet med LSS är att göra det möjligt att leva ett liv som andra. Det skulle inte vara möjligt om en sådan begränsning infördes.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Det säger vi nej till - det går inte att införa en schablon för hur många timmar det tar att leva sitt dagliga liv.
logga sd
Sverigedemokraterna
För många är flera timmar av daglig träning helt avgörande för att kunna upprätthålla sina funktioner. Det går inte att jämföra och basera tiden med människor utan funktionsnedsättning, Att leva ett liv som andra innebär inte att det tar lika lång tid för alla eller att behovet är detsamma. Tyvärr riskerar ett sådant system slå hårdast mot dem som behöver mest tid.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

6. Vad anser ni om att assistans ska inte ges för behov som förutsätter ingående kunskaper om den som får stödet (femte grundläggande behovet)?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Regeringen har tillsatt den här utredningen för att få svar på frågeställningar som berör problem och svårigheter med dagens lagstiftning. Syftet är att få en moderniserad rättighetslagstiftning som fungerar bättre för både brukare, kommuner och Försäkringskassan. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att idag kommentera vissa idéer eller förslagsutkast som rimligtvis inte kan utgöra ett slutligt förslag. Ordningen måste vara den att först kommer utredningen med sina förslag. Sedan lyssnar man på remisskritiken och för dialog med berörda, både brukarorganisationer, myndigheter osv. Därefter kan regeringen lägga sitt förslag som sedan riksdagens partier får möjlighet att diskutera innan riksdagen fattar sina beslut. Det är med andra ord inte meningsfullt att ha bestämda uppfattningar om enskilda delar i ett arbetsmaterial som vi inte vet om det överhuvudtaget överlever fram till ett färdigt förslag.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Att varje individ har sina behov och därmed kräver sin egen expertis är en av grundidéerna med reformen. Att samla insatserna och inte stycka upp dem är en förutsättning för att kunna leva ett liv med goda levnadsvillkor och delaktighet i samhället. I grund och botten är det här ett förslag som gör att det blir väldigt svårt att uppnå 20 timmar. Helt enkelt ett sätt att inte behöva bevilja assistans utan då erbjuda andra insatser. I praktiken innebär det att människor inte får tillgång till det som är grundintentionen med LSS och som varit så revolutionerande.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Gemensamt svar för fråga 4-7:
Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen innan den otillräckliga lagtexten prövades av domstolarna. Därför tillsattes utredningen av regeringen, med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Det är viktigt att få ta ställning till utredningens förslag i sin helhet, när dessa förslag lämnas istället för att recensera enskilda idéer som förekommit under utredningens gång. När utredningen lämnat sina förslag, kommer dessa sedan att skickas ut på remiss där alla berörda parter får komma med input.

logga Liberalerna
Liberalerna

Samma svar på fråga 3 och 6:
Båda de nya stödformer som beskrivs, ”omvårdnad och stöd för barn” samt ”aktiv tillsyn av övervakande karaktär” blir ju i praktiken ganska lika personlig assistans, men med mer kvalificerad personal. Om det ska rymmas i utredningens uppdrag – att totalt sett minska kostnader – så måste det antingen innebära färre timmar för dessa grupper, eller mycket kraftiga nedskärningar någon annanstans.

Vi säger nej till nedskärningar på dessa grupper, och förstår inte riktigt poängen med att dela upp personlig assistans i flera ganska snarlika men skilda insatser. Det ligger en del i att personlig assistans får lite annan karaktär när den ges till personer som själva har begränsad möjlighet att leda och kontrollera den. Men vår slutsats av det är att det då är extra viktigt med personlig assistans av hög kvalitet – inte att det ska vara något helt annat stöd. Behovet av kontinuitet, självständighet och delaktighet blir inte mindre för att man behöver mycket stöd – tvärtom, då är det extra viktigt att det finns människor som kan tolka och respektera ens vilja!

Den nya insatsen för barn kallas ”omvårdnad och stöd för barn i hemmet”. Vi hoppas att det där ”i hemmet” bara är ett sätt att markera att det inte är fråga om institutionsvård – och att det inte betyder att stödet bara ska ges i den egna bostaden. Det vore helt oacceptabelt! Barn och deras familjer måste få ett stöd som gör det möjligt att leva ett aktivt liv som andra.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Redan idag ser vi konsekvenserna av den dom i HFD som handlar om just detta. Det är exempelvis om barn med behov av avancerad vård i hemmet, som inte längre garanterade assistenter betalda av Försäkringskassan utan hänvisas till sjukvården. Centerpartiet har påtalat att regeringen måste återkomma med förslag på hur assistans ska kunna beviljas för behov av hjälp med egenvård eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den assistansberättigade personen.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är ytterligare en del i förslaget som helt skulle ändra förutsättningarna att leva ett liv som andra. Vi kan inte acceptera några ändringar som går emot det som är hela syftet med lagstiftningen.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Helt fel, det går inte att bryta ut eller dela upp insatsen personlig assistans på det sättet- det är helt orimligt.
logga sd
Sverigedemokraterna
Spontant så skulle jag säga att detta skulle slå väldigt hårt mot väldigt många.. Än en gång så verkar det som att de som är i störst behov blir ”drabbade” . Det måste tydliggöras hur detta skulle slå i praktiken och någon sådan eftertanke har jag inte sett att utredningen redovisat.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

7. Utredningen verkar föredra kommunalt huvudmannaskap, vill ni se ett kommunalt, statligt eller delat huvudmannaskap för personlig assistans?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Regeringen har tillsatt den här utredningen för att få svar på frågeställningar som berör problem och svårigheter med dagens lagstiftning. Syftet är att få en moderniserad rättighetslagstiftning som fungerar bättre för både brukare, kommuner och Försäkringskassan. Mot den bakgrunden är det inte möjligt att idag kommentera vissa idéer eller förslagsutkast som rimligtvis inte kan utgöra ett slutligt förslag. Ordningen måste vara den att först kommer utredningen med sina förslag. Sedan lyssnar man på remisskritiken och för dialog med berörda, både brukarorganisationer, myndigheter osv. Därefter kan regeringen lägga sitt förslag som sedan riksdagens partier får möjlighet att diskutera innan riksdagen fattar sina beslut. Det är med andra ord inte meningsfullt att ha bestämda uppfattningar om enskilda delar i ett arbetsmaterial som vi inte vet om det överhuvudtaget överlever fram till ett färdigt förslag.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Hur kommunerna sköter den personliga assistansen är en fråga som just nu undersöks av Socialstyrelsen på regeringens uppdrag. Vi menar emellertid att bilden redan nu är tydlig och att nuvarande ordning har stora brister. Det finns en motsättning i att staten har antagit en tydlig individuell rättighetslagstiftning, medan kommunerna har en stor del av kostnadsansvaret. Vänsterpartiet välkomnar därför att LSS-utredningen har getts i uppdrag att se över ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. I debatten finns en oro att utredningen kommer att landa i att huvudmannaskapet ska övergå till kommunen vilket skulle kunna riskera att rätten till personlig assistans blir en fråga om ekonomi. Vänsterpartiets syn är att huvudmannaskapet ska vara statligt.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Gemensamt svar för fråga 4-7:
Miljöpartiet har länge drivit på för att LSS ska förtydligas, så att alla fullt ut kan delta i samhället. Lagens intentioner måste säkras i praktiken och de individuella rättigheterna förtydligas för att möjliggöra ett oberoende liv med goda levnadsvillkor, precis så som avsikten var med lagen innan den otillräckliga lagtexten prövades av domstolarna. Därför tillsattes utredningen av regeringen, med ett brett uppdrag att se över lagstiftningen och komma med förslag om hur den på bättre sätt kan säkra rätten till goda levnadsvillkor. Det är viktigt att få ta ställning till utredningens förslag i sin helhet, när dessa förslag lämnas istället för att recensera enskilda idéer som förekommit under utredningens gång. När utredningen lämnat sina förslag, kommer dessa sedan att skickas ut på remiss där alla berörda parter får komma med input.

logga Liberalerna
Liberalerna

Vi vill ha statligt huvudmannaskap, för likvärdighetens skull. Men vi tror inte att det är någon sorts trollspö som automatiskt löser alla problem. Hur man än fördelar ansvaret så finns det risk att människor hamnar i kläm just där ansvaret delas. Vi vill att flexibiliteten mellan olika typer av stöd ska öka, och då måste de olika huvudmännen samarbeta bättre än idag, oavsett hur ansvaret fördelas.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

På sikt ser vi fördelar med ett statligt huvudmannaskap. Det skulle sannolikt bidra till ett enklare system och ökad likvärdighet. Det skulle också ge bättre förutsättningar för ökad valfrihet för den som får sin assistans från kommunen idag.

logga Moderaterna
Moderaterna
Det fanns inbyggda oklarheter och svårigheter redan från assistansreformens start avseende huvudmannaskapet. Frågan om huvudmannaskap bör utredas utförligt. Ett fortsatt delat huvudmannaskap har inbyggda svagheter och brister. Vi kommer noggrant att analysera utredningens eventuellt kommande förslag gällande huvudmannaskap. Vi har emellertid ännu inte tagit ställning i den principiella frågan.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Även om det finns för och nackdelar med alla alternativ så bedömer vi att ett statligt huvudmannaskap vore det mest lämpliga. Framför allt för att säkerställa att alla får ett jämlikt stöd utifrån deras behov oavsett var i landet de bor.
logga fi
Feministiskt Initiativ
I dagsläget är strävandet efter att införa kommunalt huvudmannaskap också ett led i att avveckla LSS och ersätta denna med SOL vilket måste stoppas till varje pris. Kommunalt huvudmannaskap ger dessutom olika utförande i olika delar av landet vilket inte är acceptabelt.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi har inte tagit ställning i frågan ännu men för oss är det viktigt med likvärdighet och därför lutar vi i dagsläget inte åt ett kommunalt huvudmannaskap. Vi behöver se en grundlig utredning innan vi kan ta ställning.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

8. Finns det kanske tvärtom saker ni vill utveckla/reformera i personlig assistans, vad isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

LSS och assistansersättningen måste i högre utsträckning leva upp till ambitionerna om jämlikhet och delaktighet i samhällslivet. Vi vet att den också har gjort att många personer har blivit mer delaktiga samhället än innan lagen tillkom, men den har också stora brister. Otydligheten i lagstiftningen har exempelvis lett till att lagen tillämpats olika i olika delar av landet samt att olika prejudicerande domar haft mycket stora effekter för människors livsvillkor. Vi pratar ofta om utvecklingen inom assistansen men även inom ledsagningen finns samma typ av problem. Där måste en ny lag bli bättre.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

Först och främst så måste lagen justeras så att den lever upp till det som är grundintentionen med lagstiftningen. Sedan 2007 har det kommit ett antal domar som lett till rättspraxis som helt urholkat reformen. Idag står vi inför det faktum att över 80% av de som söker assistans får avslag. Innan vi ens kan börja prata om utveckling så måste vi stoppa den avveckling vi nu ser.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Som tidigare nämnts är det viktigt att LSS förtydligas, så att de som har behov av stöd verkligen får det och domstolstolkningar inte leder till att lagens intentioner inte längre upprätthålls.
logga Liberalerna
Liberalerna

(svar på 8-9 samt 11) Ja! I de nuvarande direktiven nämns ordet kostnader 41 gånger, valfrihet inte någon gång, och det enda resonemanget om goda levnadsvillkor handlar om hur man ska kunna snäva in och begränsa vad det innebär. Sparbetinget måste bort. Det är ju helt galet att utredningen är tvingad att föreslå nedskärningar på personlig assistans, alldeles oavsett vad de kommer fram till i övrigt. Det är klart att man behöver analysera kostnader. Men regeringen och de nuvarande direktiven är ju dels alltför inriktade på statens kostnader (och blinda för ökade kostnader för enskilda människor och för kommunerna), dels får inte kostnader vara överordnat precis allt annat, de måste ju ställas i relation till vad LSS och personlig assistans kan betyda för människors livsvillkor.

Liberalerna motsätter sig inte en utredning av LSS-reformen, tvärtom. Den är lappad och lagad, samtidigt som samhället och situationen för personer med funktionsnedsättningar förändrats. Den behöver moderniseras – men den ska utvecklas, inte avvecklas.

Utöver det vi nämnt i svaren på andra frågor här, vill vi att utredningen ska titta på hur rätten till personlig assistans ska kunna utgå från en helhetsbedömning av behovet, i stället för den ganska konstiga katalog som idag anses vara grundläggande behov. Vi vill också att rätten till LSS i stort mer ska utgå från behov, så att t ex personer med grav synnedsättning kan omfattas.

Tvåårsomprövningarna är ju tillfälligt stoppade, men regeringen vill att de ska återinföras när det finns nya regler på plats. Vi vill istället utreda ett system där man dels inte prövar behoven i grunden utan bara om de förändrats, och att det bör utgå från den enskilde hur ofta det prövas (vanligen mer sällan än vartannat år).

Idag finns det både i vissa lagar och i myndigheternas attityd att de skyfflar ansvar mellan varandra. Vi vill att de istället ska vara skyldiga att samarbeta så att varje person får bästa möjliga stöd.

Med nya och utvidgade direktiv kommer utredningen att behöva mer tid. Då måste möjligheten att få assistans vid behov av egenvård och vid det s k femte behovet lösas med förtur, för de som nu blivit av med assistans (eller inte fått det) kan inte vänta längre.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi behöver först och främst återgå till det som är grundtanken i LSS och assistansreformen – möjligheten att leva som andra. Det förutsätter bland annat det vi nämnt i fråga 6.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Att upprätthålla ett arbete och föräldraskap anser vi borde räknas in i grundläggande behov.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Se punkt nio och elva. En insats som personlig assistans måste ständigt vara under utveckling ,bl.a vidareutbildningar av olika slag är viktiga- t.ex normkritisk utbildning till alla assistenter.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vi menar att lagens ursprungliga intentioner måste värnas och utvecklas, inte avvecklas. Man behöver se över systemet med tvåårsomrövningar, vilket (SD, C, V, L, KD) vill. Lagen måste ses över och tydliggöras för att minska tolkningsutrymmet.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

9. Behöver LSS-utredningen få nya direktiv, vilka isåfall?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
LSS och assistansersättningen har ju förändrats en hel del sedan direktiven tillkom i maj 2016, bland annat har ny rättspraxis lett till att många personer fått minskad assistans eller förlorat sin statliga assistansersättning. Samtidigt är direktiven mycket heltäckande, och utredaren har i uppdrag att se över också de delar som berörs av den nya rättspraxisen. Skulle regeringen vilja tillägga något skulle det ju också behövas ännu mer tid för att bli klara med utredningen
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

När assistansreformen kom 1994 revolutionerade den livet för människor som tidigare var hänvisade till ett liv på institution, men i grunden handlar det om allas lika värde och att samhället ställer upp för dem av oss som drabbas av olycka eller allvarlig sjukdom. Reformen gjorde Sverige till ett land med värdighet där alla människor oavsett funktionalitet gavs möjlighet att bestämma över sina egna liv och få vara stolta över vad de kan åstadkomma. Vänsterpartiet har varit, och är fortsatt kritiska till de direktiv som utredningen tilldelades. Vänsterpartiet uppfattning är att regeringen skyndsamt bör presentera ett tilläggsdirektiv till den pågående LSS-utredningen som innebär att grundintentionen i lagen säkras samt att besparingskraven dras tillbaka. Det fokus Åsa Regner och regeringen valt när de tillsatt sin utredning är dessvärre inte hur människor med normbrytande funktionalitet ska få sina eftersatta behov tillgodosedda, utan ett ensidigt kostnadsfokus.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
LSS-utredningen har breda direktiv att få till stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS och att lagstiftningen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Lagstiftningen behöver även förtydligas, så att inte alltför stora tolkningsutrymmen uppstår, vilket ju har visats vara ett problem med den nuvarande lagstiftningen. Som nämnts tidigare är Miljöpartiet tydliga med att vi inte kan acceptera förändringar som försämrar för barn och familjer och det behöver förtydligas att direktiven inte syftar till att ta fram sådana förslag. Det är även viktigt att tänka på att om utredningen skulle få nya direktiv så skulle det ta längre tid innan utredningen är klar och därmed längre tid innan en ny lagstiftning kommer på plats.
logga Liberalerna
Liberalerna

(svar på 8-9 samt 11) Ja! I de nuvarande direktiven nämns ordet kostnader 41 gånger, valfrihet inte någon gång, och det enda resonemanget om goda levnadsvillkor handlar om hur man ska kunna snäva in och begränsa vad det innebär. Sparbetinget måste bort. Det är ju helt galet att utredningen är tvingad att föreslå nedskärningar på personlig assistans, alldeles oavsett vad de kommer fram till i övrigt. Det är klart att man behöver analysera kostnader. Men regeringen och de nuvarande direktiven är ju dels alltför inriktade på statens kostnader (och blinda för ökade kostnader för enskilda människor och för kommunerna), dels får inte kostnader vara överordnat precis allt annat, de måste ju ställas i relation till vad LSS och personlig assistans kan betyda för människors livsvillkor.

Liberalerna motsätter sig inte en utredning av LSS-reformen, tvärtom. Den är lappad och lagad, samtidigt som samhället och situationen för personer med funktionsnedsättningar förändrats. Den behöver moderniseras – men den ska utvecklas, inte avvecklas.

Utöver det vi nämnt i svaren på andra frågor här, vill vi att utredningen ska titta på hur rätten till personlig assistans ska kunna utgå från en helhetsbedömning av behovet, i stället för den ganska konstiga katalog som idag anses vara grundläggande behov. Vi vill också att rätten till LSS i stort mer ska utgå från behov, så att t ex personer med grav synnedsättning kan omfattas.

Tvåårsomprövningarna är ju tillfälligt stoppade, men regeringen vill att de ska återinföras när det finns nya regler på plats. Vi vill istället utreda ett system där man dels inte prövar behoven i grunden utan bara om de förändrats, och att det bör utgå från den enskilde hur ofta det prövas (vanligen mer sällan än vartannat år).

Idag finns det både i vissa lagar och i myndigheternas attityd att de skyfflar ansvar mellan varandra. Vi vill att de istället ska vara skyldiga att samarbeta så att varje person får bästa möjliga stöd.

Med nya och utvidgade direktiv kommer utredningen att behöva mer tid. Då måste möjligheten att få assistans vid behov av egenvård och vid det s k femte behovet lösas med förtur, för de som nu blivit av med assistans (eller inte fått det) kan inte vänta längre.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Förutom att Centerpartiet är kritiska mot att utredningen har som direktiv att ta fram förslag på besparingar, har vi också lyft att vi vill se ett tilläggsdirektiv om att se över hur tvåårsomprövningarna av assistansersättning kan förändras. Då tvåårsomprövningarna ofta är en mentalt påfrestande process för berörda, anser Centerpartiet att systemet bör förenklas. Det bör ses över huruvida det är möjligt att göra en schablonbedömning för de fall då hälsotillståndet inte förändrats till det bättre.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, att ta bort kravet på besparingar är absolut viktigast.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Gör om och gör rätt! Och när det görs ska det ska också hållas i minnet att LSS är en rättighetslagstiftning - det görs inte nu. Grundintentionen med LSS skall följas och utvecklas. När gäller övriga ev nya direktiv så är Det en fråga vi får återkomma till under riksdagsarbetet. Funktionsrättsrörelsen ska ingå i utredningen och vara involverade i nya direktiv. De som fått beslut enligt nuvarande utredning måste också få nya prövningar
av sina beslut.
logga sd
Sverigedemokraterna

Vi anser att regeringen bör ge ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen om att se över hur tvåårsomprövningarna av rätten till assistansersättning kan förändras. Dessutom borde fokus i utredningen inte ligga på besparing och neddragning utan utveckling och förbättring.

Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

10. Bör det som diskuteras i LSS-utredningen bli en fråga i valrörelsen, så att väljarna kan ta ställning till vad partierna står i dessa frågor?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna

Personlig assistans kommer naturligtvis bli en valfråga, precis som frågan om hur mycket resurser välfärden ska få eller frågan om skattesänkningar också kommer att vara frågor som diskuteras i valrörelsen.

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet välkomnar om frågan om LSS blir en valfråga men inte med utgångspunkt från en utredning med helt fel perspektiv. Vi vill att frågan ska handla om att vi ska ha ett samhälle där vi alla ha rätt att leva våra liv.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
LSS och personlig assistans är viktiga frågor, som har stor betydelse för många människor och kommer därmed att bli en valfråga.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, och det tänker vi se till.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Absolut. Inte bara utredningen utan alla frågor som handlar om stödet till personer med omfattande behov hoppas vi blir valfrågor. Inget parti ska kunna komma undan med att göra besparingar på stöd till de personer i vårt samhälle som behöver det mest - det som är kärnuppgifter i vår gemensamt finansierade välfärd.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Absolut! Vi vill att funktionsrättspolitiska frågor får en central plats i valrörelsen.
logga sd
Sverigedemokraterna
Vad som blir en fråga i valrörelsen avgörs oftast av samhällsdebatten och med tanke på hur det ser ut just nu så skulle det förvåna mig om frågan inte skulle vara aktuell i valrörelsen.
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

11. Vad bör regeringen göra nu?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
Från april fryses omprövningarna och väntetid och beredskap ger åter rätt till assistans. Regeringen kommer också att lägga den proposition om vissa ändringar som aviserades i höstas. Det handlar både om informationsplikt från kommuner till personer som fått avslag på statlig assistansersättning och om att det förhöjda timbeloppet ska kunna disponeras mer flexibelt. Allt detta är viktigt. Sen kommer det vara viktigt att vi när utredningens förslag kommer kan ha en bra dialog kring dem, både mellan partierna och med de människor som berörs. För LSS behöver förbättras. Dagens lagstiftning har lämnat allt för många i kläm.
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Regeringen måste ändra lagen efter alla de domar som fallit och urholkat lagstiftningen. Annars kommer hela reformen att slås sönder. Vi anser också att direktiven till utredningen behöver ändras så att det är människors behov som står i fokus och inte ett ensidigt kostnadsfokus. Det är helt orimligt att förbättringar av insatserna i LSS ska bekostas med nedskärningar i den personliga assistansen. Regeringen bör dessutom ändra regleringsbrevet till försäkringskassan så att uppmaningar att minska timutvecklingen stryks.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Regeringen har redan lämnat nya förslag om bland annat väntetid och beredskap och frysningar av omprövningarna, vilka börjar gälla i april. Detta har varit viktiga och nödvändiga förändringar för att säkerställa att efterlevnaden av lagen var enligt lagens intentioner. När LSS-utredningen kommer med sina förslag är det viktigt att de tas om hand på ett bra sätt och där alla berörda får komma till tals, så att vi framöver kan få en bättre LSS-lagstiftning på plats. Vi behöver en uppdaterad lagstiftning där rättigheterna är tryggade även vid domstolsprövningar.
logga Liberalerna
Liberalerna

(svar på 8-9 samt 11) Ja! I de nuvarande direktiven nämns ordet kostnader 41 gånger, valfrihet inte någon gång, och det enda resonemanget om goda levnadsvillkor handlar om hur man ska kunna snäva in och begränsa vad det innebär. Sparbetinget måste bort. Det är ju helt galet att utredningen är tvingad att föreslå nedskärningar på personlig assistans, alldeles oavsett vad de kommer fram till i övrigt. Det är klart att man behöver analysera kostnader. Men regeringen och de nuvarande direktiven är ju dels alltför inriktade på statens kostnader (och blinda för ökade kostnader för enskilda människor och för kommunerna), dels får inte kostnader vara överordnat precis allt annat, de måste ju ställas i relation till vad LSS och personlig assistans kan betyda för människors livsvillkor.

Liberalerna motsätter sig inte en utredning av LSS-reformen, tvärtom. Den är lappad och lagad, samtidigt som samhället och situationen för personer med funktionsnedsättningar förändrats. Den behöver moderniseras – men den ska utvecklas, inte avvecklas.

Utöver det vi nämnt i svaren på andra frågor här, vill vi att utredningen ska titta på hur rätten till personlig assistans ska kunna utgå från en helhetsbedömning av behovet, i stället för den ganska konstiga katalog som idag anses vara grundläggande behov. Vi vill också att rätten till LSS i stort mer ska utgå från behov, så att t ex personer med grav synnedsättning kan omfattas.

Tvåårsomprövningarna är ju tillfälligt stoppade, men regeringen vill att de ska återinföras när det finns nya regler på plats. Vi vill istället utreda ett system där man dels inte prövar behoven i grunden utan bara om de förändrats, och att det bör utgå från den enskilde hur ofta det prövas (vanligen mer sällan än vartannat år).

Idag finns det både i vissa lagar och i myndigheternas attityd att de skyfflar ansvar mellan varandra. Vi vill att de istället ska vara skyldiga att samarbeta så att varje person får bästa möjliga stöd.

Med nya och utvidgade direktiv kommer utredningen att behöva mer tid. Då måste möjligheten att få assistans vid behov av egenvård och vid det s k femte behovet lösas med förtur, för de som nu blivit av med assistans (eller inte fått det) kan inte vänta längre.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Viktigast just nu är att ta fram förslag på hur personer med avancerat vårdbehov kan garanteras assistans.

logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ta bort besparingskraven i utredningsdirektiven och snabbt påbörja arbetet med att återställa och återupprätta lagstiftningens intentioner. Rapporterna från Socialstyrelsen och Försäkringskassa som beskriver konsekvenserna av rådande rättspraxis ger tillräckligt underlag för en sådan lagändring.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Se punkt 9.
logga sd
Sverigedemokraterna
Det är bara att hoppas att regeringen stoppar dessa förslag, då det jag sett av utkastet är katastrofalt dåliga förslag. Regeringen bör också tänka mer ur ett helhetsperspektiv, ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vad kostar det att ha söndertrasade familjer vars föräldrar inte kan förvärvsarbeta, är utbrända och inte kan fungera för resten av familjen? Hur mår familjens övriga barn, hur kan de fungera och få en bra uppväxt med föräldrar som inte har ork att fungera och stötta?
Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

12. Är det något du vill tillägga?

logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet

LSS är en av de största frihetsreformerna vi har. Med den utveckling vi sett under de senaste 10 åren så är vi på väg att förlora den. Det är verkligen allvarligt för vårt välfärdssamhälle. Nu har två regeringar eftervarandra använt en retorik om fusk och överutnyttjande som möjliggjort att urholkningen. Att undergräva en reforms legitimitet är ett välkänt sätt för att kunna avveckla välfärdsinsatser. Det finns flera exempel från tex Storbritannien och Frankrike på hur man attackerat rättigheter för personer med normbrytande funktionalitet för ekonomisk vinning. Det är exakt vad vi ser att regeringen gör just nu.

Därför måste vi få stopp på den retoriken och prata om vad det verkligen handlar om. Att vår rätt att leva våra liv oavsett funktionalitet ska vara okränkbar.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna

Läs gärna våra riksdagsmotioner http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/funktionshinderspolitik_H5022899 och http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/med-anledning-av-prop-20171878-vissa-forslag_H5023971 samt vårt nya funktionshinderpolitiska program https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/funktionshinder-2.pdf

logga Centerpartiet
Centerpartiet
-
logga Moderaterna
Moderaterna
-
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ett samhälles förmåga att ge stöd till dem med störst behov är kvittot på vilket samhälle vi är. Att den offentliga ekonomin är på topp samtidigt som nedskärningar görs i dessa stöd vittnar om en moralisk kollaps.
logga fi
Feministiskt Initiativ
Feministiskt initiativ vill göra CRPD till svensk lag med straffpåföljd. Det kommer vara ett av de viktigaste verktygen i arbetet med göra människor med normbrytande funktionalitet till fullvärdiga och jämlika medborgare. Feministiskt initiativ har en stark funktionsrättspolitik som vi vill föra fram.
logga sd
Sverigedemokraterna

Även om dessa förslag enligt utredaren ska ses som ett arbetsmaterial så är blotta tanken skrämmande och inget vi med den vetskap vi har nu kan ställa oss bakom.

Regeringskansliet
Vill ej kommentera, hänvisar till svaren från regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

13. Jämför hur mycket partierna lade på assistansersättning för budgetåret 2018

logga Liberalerna
Liberalerna
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
logga sd
Sverigedemokraterna
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
logga Moderaterna
Moderaterna
logga fi
Feministiskt Initiativ
 • 25 693 300 000 (25,69 miljarder)
 • Se FI:s budget för 2018
 • (FI ger däremot 2 miljarder kr extra för LSS och personlig assistans i kommunerna)

Skicka sidan till: