1500 psykologer i upprop mot nedskärningarna i LSS

"Vi kan inte vara tysta längre". Ändra och förtydliga lagen, ändra regleringar och direktiv till Försäkringskassan och LSS-utredningen. Det säger 1500 psykologerpå SVT-Opinion i ett upprop mot att alltfler vuxna och barn får minskad och/eller indragen personlig assistans.

Uppropet är organiserat av "Poms–Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund" och budskapet är:

att en nedmontering av rätten till personlig assistans på ett allvarligt sätt orsakar lidande och skada för personer med funktionsnedsättning, deras anhöriga och omgivning. Detta kommer att leda till en ökad belastning på sjukvården, skolan och övriga viktiga samhällsfunktioner.

När stödet övertas av kommunernas hemtjänst ökar antalet personer som utför stödet vilket får mycket negativa effekter:

Det leder till att det blir omöjligt att upprätthålla kännedom och kompetens om behoven hos den assistansberättigade vilket orsakar stress hos både individen och anhöriga. Personen ifråga känner sig inte sällan som ”andras arbetsplats” och att det är meningslöst att försöka skapa relationer till dem som passerar, vilket för exempelvis assistansberättigade barn har en negativ inverkan på identitet och social utveckling.

SVT-Opinion - 1500 psykologer i upprop mot nedskärningar i LSS

Skicka sidan till: