Camilla Waltersson Grönvall, M, ansvarig minister för LSS

Camilla Waltersson Grönvall
Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna
Socialtjänstminister

I den nya M-KD-L regeringen (stödd av SD) som presenterades idag är Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, ansvarig för frågor som rör LSS och personlig assistans.

Camilla Waltersson Grönvall är moderat riksdagsledamot sedan 2010 och tidigare Moderaternas socialpolitiske talesperson. Hon är från Västra Götaland, utbildad lärare i svenska och engelska. Mellan 2010 och 2017 var hon ledamot i riksdagens utbildningsutskott. Gick som 14-åring med i Moderata Ungdomsförbundet.

Ansvarig för flertalet funktionshinderfrågor

Enligt uppgifter från Axel Ingvarsson, departementssekreterare på Socialdepartementet är Camilla Waltersson Grönvall ensamt ansvarig för LSS och assistansersättningen, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning, tolktjänster för döva, ledarhundar, tjänster via Socialtjänstlagen för funktionshindrade, bilstöd samt funktionshinderssamordningen.
Kommer Socialminister Jakob Forssmed (KD) att ha något övergripande ansvar för beslut och frågor kring LSS och personlig assistans som chef för departementet, eller är Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall ansvarig helt själv för dessa frågor?
– Regeringen är kollektivt ansvarig för alla beslut som regeringen fattar, men frågorna som jag nämnt ovan ligger på Waltersson Grönvall, inte på Forssmed, säger Axel Ingvarsson.

Regeringsförklaringen

I Regeringsförklaringen som lästes upp av statsminister Ulf Kristersson sägs följande (sid 16) om fun ktionshinder, LSS och personlig assistans:

Personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering. Att integrera funktionsrättsperspektivet i fler politik- och samhällsområden är fortsatt i fokus. Åtgärder för ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas.

Intervjuer på Assistanskoll med Camilla Waltersson Grönvall

Riksdagsval 2022 - Välj med Assistans­koll (Camilla Waltersson Grönvall svarade för Moderaterna)

Skicka sidan till: