Maj Karlsson, Vänsterpartiet – ”Nu är det upp till bevis för KD, L och SD”

Maj KarlssonSverigedemokraterna har ett enormt inflytande på regeringens politik och måste ställas till svars för sitt agerande i assistansfrågan, säger Maj Karlsson. Hon är samtidigt oerhört kritisk till att koppla svenskt medborgarskap till rätt till assistans.
– Vilka står på tur att tas ifrån sina rättigheter?

Maj Karlsson är mycket besviken på vad M, KD, L och SD säger om personlig assistans i Tidöavtalet och regeringsförklaringen.
– Det står oerhört lite om personlig assistans, med tanke på hur drivande KD, L och SD varit i assistansfrågan blev det bara en tummetott. När det står att statligt huvudmannaskap ska ”övervägas” backar de i en fråga de tidigare varit drivande i .
Hur tolkar du att ett förstatligande ska ”övervägas”?
– Att det finns en öppenhet för att backa.

Grundläggande behov nämns inte

Tidöavtalet nämner inte heller frågan om att grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet vilket en majoritet i riksdagen krävde i våras. Maj Karlsson anser att detta borde tagits upp.
– Självklart, det var också något vi var överens om med SD, KD och L i våras. Det blir intressant nu vad som står i budgeten och hur mycket schablonbeloppet kommer räknas upp.

Vilka står på tur?

Tidöavtalet(sid42) vill utreda om svenskt medborgarskap ska vara ett villkor för att kunna söka assistansersättning. Samtidigt ska kraven för att få medborgarskap skärpas med bland annat språkkrav och försörjningskrav. Det innebär att grundbulten i LSS–lagstiftningen, att alla i samhället ska inkluderas ifrågasätts, säger Maj Karlsson.
– Det är också ett sätt att minska kostnaderna. Det är lätt att tänka att det bara handlar om just den här gruppen, men vi måste bredda tänkandet, det finns ingen garanti att inte fler grupper drabbas längre fram. Vilka står på tur? Assistans kommer alltid att vara dyrt.
Vilka tänker du står på tur?
– Man skulle kunna tänka sig att man på längre sikt sänker åldersgränsen eller att främst barn beviljas personlig assistans.

Vad ska vandelbegreppet leda till denna gång?

Tidöavtalet(sid 37) säger att personer med tillfälliga uppehållstillstånd ska kunna utvisas pga bristande vandel och nämner bristande regelefterlevnad eller missbruk som skäl för utvisning. Begreppet vandel fanns i tex i 1980 års Utlänningslag och användes då för att utvisa utlänningar pga missbruk, att de inte försörjde sig eller levde på ett grovt störande sätt, säger Maj Karlsson.
– Nu vet vi inte exakt hur det kommer att användas denna gång men personer med funktionsnedsättningar är ingen grupp som är säker, när det kommer till detta sätt att tänka, det har historien visat. Krav på vandel kan tex drabba personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Funktionshindrade kan drabbas hårt

Att inte bevilja assistansersättning och andra socialförsäkringsförmåner till personer som inte har svenskt medborgarskap riskerar särskilt drabbar personer med funktionsnedsättning, anser Maj Karlsson.
– Kombinerat med hårdare krav på försörjning och språk kan det i praktiken bli omöjligt för personer med funktionsnedsättning att bli svenska medborgare.

Tydlig signal att Moderaterna får ansvaret

Att moderaten och socialtjänstministern Camilla Waltersson Grönvall får ansvar för funktionshinderfrågor och LSS tycker Maj Karlsson talar ett tydligt språk.
– Vi ska inte säga något innan vi vet men det är en signal att moderaternas linje gäller. Då vet vi hur det kan gå, de har varit tydliga med att de inte vill satsa på personlig assistans.
Hade du hoppats på någon annan ansvarig?
– Jag hade hoppats på Jakob Forssmed, KD.

Arbetskraftsinvandring

Tidöavtalet(sid 35) talar om att stoppa personliga assistenter som arbetskraftsinvandrare. Maj Karlsson säger att det finns problem och fusk som hotar reformen och att det behövs åtgärder mot dagens system för arbetskraftsinvandring.
– Nuvarande system för arbetskraftsinvandring, som infördes av alliansregeringen och Miljöpartiet 2008, är riggat för att arbetsgivare ska kunna ta hit lågbetald arbetskraft. Det har lett till lönedumpning, utnyttjande, osund konkurrens och ren arbetslivskriminalitet. Jag är dock kritisk till att man i Tidöavtalet pekar ut en grupp och ger de skulden, det handlar mer om att slå benen av människor med annan härkomst. Vi ser även problem i att man får ta ut hur mycket vinster som helst, de nämner de inte alls.

Tjänstemannaansvar kan ge mer prejudicerande domar

Tidöavtalet(sid 61) talar även om att återinföra tjänstemannaansvar. Det är oklart vad det skulle få för konsekvenser, men om tjänstemän kan anmälas för fel, får vi rädda tjänstemän, som kollar upp att de gör rätt, säger Maj Karlsson.
– Det vore inte bra med ett system där tjänstemän riskerar att göra fel på grund av en ohållbar arbetssituation och sen också straffas rättsligt för det. I komplicerad lagstiftning så som LSS finns stora risker att det blir fler prejudicerande domar med för snäva tolkningar av lagen om enskilda blir personligt ansvariga.

Nu är det upp till bevis för KD, L och SD

Vänsterpartiet kommer bevaka att det blir statligt ansvar, att grundläggande behov räknas i sin helhet, säger Maj Karlsson.
– Nu är det upp till bevis för KD, L och SD. Man kan inte säga en sak före valet och en annan efteråt.
Har det inte hänt förr?
– Att man tycker saker är en sak men de har faktiskt krävt ett förstatligande i ett utskottsinitiativ i nov 2020, då kan man inte sedan säga detta gör vi inte. Samma sak med grundläggande behov som Socialutskottet tog beslut om i våras.

SD måste ställas till svars

Sverigedemokraterna har haft ett enormt inflytande över Tidöavtalet men struntat i assistansfrågan, anser Maj Karlsson.
– Sverigedemokraterna har varit otroligt högljudda i assistansfrågan. Beroende på vad som händer nu framöver måste de ställas till svars om de sviker sina löften. De får inte komma undan detta, säger Maj Karlsson.

Maj Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2022-10-23

Skicka sidan till: