Kommunal utlyser nyanställningsblockad

Kommunal säger nej till Vårdföretagarnas bud i förhandlingarna om nytt kollektivavtal och varslar om nyanställningsblockad från den 13 september. Blockaden gäller alla företag i Vårdföretagarna som svarar att Kommunals krav är orimliga med tanke på anordnarnas ekonomiska situation.

Kommunal utlyser blockad

Kommunal har krävt en löneökning på 2,2 % från 1 juli vilket följer industrimärkets norm i andra avtal och i kollektivavtalet mellan SKL/Pacta och Kommunal fick personliga assistenter samma höjning. Vårdföretagarna har enligt Kommunal erbjudit löneökningar på 0,8 % från 1 juli 2016 och 1,4 % från 1 januari 2017.
- Detta innebär mindre än ”märket” och att personliga assistenter skulle få lägre löneökningar än andra arbetstagare. I pengar skulle en assistent då bjuda företagen på 1860 kronor på en ett års period, vilket är helt oacceptabelt. När Vårdföretagarna erbjuder en lägre löneökning än vad alla andra grupper fått och utan att kompensera med tillräckliga förbättringar i anställningsvillkoren, ser vi ingen möjlighet att fortsätta föra konstruktiva samtal, Lenita Granlund, avtalssekreterare i Kommunal.
Hur ser du på att Vårdföretagarna menar att de inte kan gå längre eftersom regeringen höjer schablonbeloppet med bara 1,4 % per år?
- Sanningen är den att från 1 januari höjdes schablonbeloppet med 4 kronor per timme och löneökningarna som ska gälla från 1 juli innebär 2.83 kronor per timme. Man måste jämföra äpplen med äpplen och inte göra jämförelser mellan äpplen och päron. Vi tycker att det finns all anledning att se över ersättningssystemet för som det är nu så är det inget bra system, men att det är kris i branschen ännu och att man inte skulle ha råd med löneökningar i år av den anledningen har vi ingen förståelse för.

Orimliga krav enligt Vårdföretagarna

Vårdföretagarna har svarat att Kommunals krav är orimliga. Inga-Kari Fryklund är Vårdföretagarnas förbundsdirektör.
- Det finns inga förutsättningar att inom denna hårt pressade bransch ge högre löneökningar än de avtal som man slutit på den övriga arbetsmarknaden.
Kommunal säger att ni bara erbjuder löneökningar på 0,8 % under 2016, vad svarar du på det?
- Vi erbjuder 2,2 procent för avtalsperioden. Vi har erbjudit Kommunal och deras medlemmar ett paket där vi höjer lönen i två omgångar. Först med 0,8 procent retroaktivt från första juli och sedan med ytterligare 1,4 procent vid årsskiftet, då den av regeringen fastställda assistansersättningen höjs. Utöver detta har vi erbjudit flera villkorsförändringar, som på sikt också ger värde för de anställda. Innan nytt avtal har tecknats kan vi inte gå in på vilka villkorsförändringar som diskuterats.
Kommunal anser att ni inte följer industrimärkets norm på 2,2 % för löneökningar under 2016?
- Vi frångår inte märket. Vi erbjuder ett paket med löneökningar på 2,2 procent samt villkorsförändringar under avtalsperioden. Förändringar som också ger värde för de anställda i framtiden.
Angående höjningen av assistansersättningen säger Kommunal på sin hemsida "De (Assistansanordnarna) har fått höjd ersättning om 4 SEK/timme sedan den första januari. Det vi kräver är en löneökning om 2,83 SEK/timme från den 1 juli"
Vad anser du om den jämförelsen?
- De pengarna som Kommunal hänvisar till gick åt för att finansiera förra avtalsrörelsens löneökningar. Även då valde regeringen och Vänsterpartiet att inte följa de kollektivavtalade löneökningarna när de beslutade om assistansersättningen. Utöver detta har branschen drabbats av de höjda arbetsgivaravgifterna för unga och kommer att drabbas av att Försäkringskassan inför efterskottsbetalning vilket ytterligare försämrar förutsättningarna för assistans med kvalitet.
Vilka effekter kommer nyanställningsblockaden att få?
- Våra medlemmar gör allt för att lugna brukare som blir oroade av varslet om konflikt. De gör allt de kan för att brukarna inte ska drabbas.
Hur kommer ni att svara på nyanställningsblockaden från Kommunal?
- Det som händer nu är att medlare från statliga Medlingsinstitutet går in och tar över förhandlingarna. Vår förhoppning är att vi kommer kunna enas om ett nytt avtal.

De anställda kan få arbeta mer övertid

Nyanställningsblockaden innebär att inga nya assistenter får anställas på tillsvidare eller visstidsanställning efter den 12 september. Detta gäller alla företag inom Vårdföretagarna. De får inte ersättas av vikarier, däremot kan andra anställda beordras att arbeta övertid. På frågan om detta är samhällsfarligt säger Kommunal på sin hemsida att brukarna inte kommer att drabbas, men de säger samtidigt att om företagen inte kan leverera assistans på grund av konflikten är det kommunens ansvar att uppfylla LSS-lagstiftningen.

Vidare läsning

Kommunal, Margaretha Johansson – ”Avtalet med SKL ger 2,2 % som riktmärke för assistenternas löneökningar”

Läs frågor och svar från Kommunal om nyanställningsblockaden

Läs pressmeddelande från Vårdföretagarna


Skicka sidan till: