Sophie Karlsson, ordförande IfA – ”Bra att Försäkringskassan tydliggör en frihet i att använda assistanstimmar”

Sophie Karlsson
Sophie Karlsson, ordförande IfA

Sophie Karlsson välkomnar att Försäkringskassan förtydligar att assistansanvändaren kan använda sina timmar till det hen själv vill. Samtidigt vill hon stoppa återkrav bakåt i tiden om det finns assistansbehov men skett missförstånd.

Anna Viberg, Försäkringskassan, sade nyligen i en intervju på Assistanskoll att assistansanvändaren får använda sina beviljade assistanstimmar till annat än vad som står i assistansbeslutet. Detta skrevs också in i Försäkringskassans vägledning för assistansersättning (sid 144) i sep 2022. Sophie Karlsson välkomnar detta.
– Jag är glad över att Försäkringskassan förstår att assistansberättigade måste kunna avgöra själv vad man vill göra i sin vardag och att det inte ska behövas en ständig bekräftelse från Försäkringskassan.
Känner du dig tryggare nu med hur man kan använda sina assistanstimmar?
– Ja, nu har det som vi anser gäller kring hur man ska kunna använda sina timmar blivit tydliggjort. Det ska finnas stor frihet för den enskilde att styra över sitt liv och möjlighet att kunna leva som vem som helst och göra olika val i livet, utan statens godkännande.

”förändring jämfört med tidigare”

Sophie Karlsson anser att förtydligandet i vägledningen är en förändring jämfört med hur Försäkringskassan tidigare agerat.
– Vi har sett exempel på när man i rättsprocesser argumenterat för att den assistansberättigade inte ska använda tiden till annat än vad som är bestämt i beslutet. Vi får hoppas detta varit olycksfall i arbetet från kassans sida. Det här har förhoppningsvis hunnit stävjas i tid så att inte så många hunnit bli drabbade.

Borde göras tydligt i assistansbeslutet

Det borde nu göras tydligt i assistansbesluten att de moment som beskrivs där bara är exempel, säger Sophie Karlsson.
– Det behöver göras mycket tydligt att det är upp till den enskilde att själv bestämma hur man vill använda assistansen.

Har protesterat till regeringen

IfA har tidigare protesterat till regeringen i just denna fråga. Sophie Karlsson säger att hon sett hur assistansberättigade drabbats av omprövade beslut, med minskad eller helt indragen assistansersättning tillsammans med återkrav från den tidpunkt Försäkringskassan anser att ändringen gällde.
– Ibland kan det handla om okunskap om vad personlig assistans är eller hur man får använda assistansen.

Oklart vad som är ”väsentligt ändrade förhållanden”

Anna Viberg säger att omprövning bara kan ske vid ”väsentligt ändrade förhållanden” eller om ersättning använts felaktigt. Medvetet fusk ska man alltid agera mot säger Sophie Karlsson. Missförstånd är en annan sak.
– Det kan vara svårt för många att veta när det föreligger ett väsentligt ändrat förhållande. Det kan vara förvirrande om förändringarna inte har med själva assistansbehovet att göra utan t ex att man vistas i en ny skola eller daglig verksamhet. Detta upplever kanske inte alla som en väsentlig förändring. Det kan också handla om ett assistansbehov som Försäkringskassan helt enkelt bedömer annorlunda än vad assistansanvändaren tror och anser.

Vill stoppa återkrav bakåt i tiden vid missförstånd

Sophie Karlsson vill att man inte ska kunna göra återkrav bakåt i tiden om det förelegat ett assistansbehov som assistansanvändaren inte förstod var ett ändrat förhållande som hen borde ha anmält.
– En förändring med t ex minskat antal timmar borde då gälla framåt i tiden, utan återkrav för den tid som har varit. Det borde inte vara möjligt att straffas för fel som du inte förstått att du gjort, förutsatt att det finns ett assistansbehov och att personlig assistans har utförts, särskilt då detta ofta handlar om mycket stora summor pengar.

Bra att Försäkringskassan är tydlig om bilkörning

Anna Viberg sade även att Försäkringskassan inte ser några hinder för att assistenter kör assistansberättigades bilar. Sophie Karlsson tycker att även detta var ett korrekt ställningstagande.
– Assistansanvändaren kanske har en bil men kan inte köra den pga sin funktionsnedsättning. Då bör hen rimligtvis kunna be assistenten köra bilen, så länge det inte finns något annat assistansbehov som måste tillgodoses samtidigt, t ex hjälp med andning, förebyggande stöd eller medicinskt tillstånd.
Skövde kommun backade i frågan om assistenter får köra assistansberättigades bilar…
– Det var klokt av dem. Det är synd dock att det ibland dyker upp den här typen av exempel när assistansanvändares liv begränsas, säger Sophie Karlsson.

Sophie Karlsson intervjuades av Kenneth Westberg 2023-02-07


Skicka sidan till: