LSS-utredningen presenteras 15:00 den 10 januari

händer som skriverUtredaren Gunilla Malmborg lämnar över LSS-utredningen till övergångsregeringen KL 15 torsdag den 10 januari. Därefter presenterar Gunilla Malmborg förslagen på en pressträff som du kan följa via regeringens hemsida.

Förslag har tidigare läckt ut

Arbetet i LSS-utredningen har tidigare läckt ut vid två tillfällen. Förslag som läckt ut är tex att personlig assistans inte ska beviljas till barn under 16 år och en schablon på 15 tim/vecka för andra personliga behov. Läs mer om de läckta utkasten nedan.

Oro inom brukarrörelsen

Det finns en stor oro inom brukarrörelsen inför att LSS-utredningen ska presenteras. Nedan följer några nyhetsinslag.

Skicka sidan till: