Interpellationsdebatt om personlig assistans

RiksdagenFrågan i interpellationsdebatten var vad regeringen vill göra för att vända dagens negativa trend i assistansersättningen. Ansvarige minister Åsa Regnér hänvisade mest till den pågående LSS-utredningen men sade även att regeringens strävan att bryta antalet assistanstimmar har sin grund i att de ökat...

Bengt Eliasson, Liberalerna, hade i en interpellation till statsminister Stefan Löfven ställt frågan:

Vilka initiativ är statsministern beredd att ta nu för att vända den negativa trend som beskrivs ovan när det gäller assistansersättningen?

Detta efter att Bengt Eliasson beskrivit en utveckling där tillämpningen på Försäkringskassan blivit hårdare, ersättningen till anordnarna blivit snålare, och förvaltningsrättsdomar begränsat rätten till assistans.

Ansvarige minister Åsa Regnér svarade att anordnarna fortfarande gör stora vinster, att det ser ut att vara en lönsam bransch som det finns skäl att se över. Hon sade även att"regeringens strävan att bryta utvecklingen av antalet beviljade assistanstimmar har sin grund i att antalet har ökat ... sedan 1994".

Vidare läsning

Se interpellationsdebatten mellan Barn, Äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér och Bengt Eliasson

Skicka sidan till: