Staten sparade drygt 340 miljoner på assistansersättningen

mynthögFörsäkringskassan använde bara 24,13 miljarder jämfört med de 24,48 miljarder som tilldelats för assistansersättning 2021. Största orsaken är att antalet assistansberättigade minskar, en minskning som antas fortsätta till slutet av 2023.

I Försäkringskassans utgiftsprognos för 2022-2025 (sid 31-37) framgår att drygt 340 miljoner av tilldelade medel för 2021 inte använts. Kostnaden för den statliga andelen av assistansersättningen ökade från 23,53 miljarder 2020 till 24,13 miljarder 2021, en ökning med 2,5 %, (samtidigt höjdes schablonbeloppet med 3,5%) se nedan under artikeln och läs mer i Assistanskolls statistik.

747 miljoner lägre anslag för 2022

Utgifterna för 2022 beräknas bli 24,3 miljarder kronor, vilket är 747 miljoner kronor lägre än den tidigare prognosen. Orsaken är att antalet assistansberättigade antas fortsätta minska.

Assistansberättigade fortsätter minska till slutet av 2023

Att mindre pengar går åt beror enligt Försäkringskassan på att antalet assistansberättigade fortsatt att minska under 2021. En minskning som beräknas fortsätta till slutet av 2023.

Covid 19-pandemin gör att timmar inte används

En annan orsak till minskningen är enligt Försäkringskassan att utbetalda medel varit lägre än vad som beviljats, vilket antas bero på administrativa orsaker och tex att Covid 19 pandemin gjort att inte alla beviljade timmar använts.

Antalet assistansberättigade antas börja öka igen i slutet av 2023

Försäkringskassan beräknar att utgifterna för den statliga assistansersättningen blir 24,3 miljarder 2022, 24,6 miljarder 2023, 26,8 miljarder 2024 och 29,1 miljarder 2025. Ökningen år 2024 och 2025 antas bero på att förslag från utredningen "Stärkt assistans" då kommer att bli lagstiftning vilket antas få effekten att antalet assistansberättigade ökar igen.

Text: Kenneth Westberg


Vidare läsning

Försäkringskassans utgiftsprognos för 2022-2025 (sid 31-37)

Statistik över kostnaderna för assistansersättning 1994 -2021


Kostnadsutvecklingen av statlig assistansersättning

år

Statens kostnad för
assistansersättning
miljoner kr

Ökning
%

Schablon
belopp
ökning %

differens
%

1994

1771 mkr

-

-

-

1995

3717 mkr

109,9%

-

-

1996

4184 mkr

12,6%

-

-

1997

4421 mkr

7,5%

-

-

1998

3884 mkr

15,5%

2,4%

13,1%

1999

4498 mkr

16,3%

3%

13,3%

2000

5306 mkr

15,3%

2,9%

12,4%

2001

6342 mkr

18,4%

3,4%

15%

2002

7526 mkr

18,6%

3,8%

14,8%

2003

8688 mkr

14,3%

3,7%

10,6%

2004

10022 mkr

14,2%

3,5%

10,7%

2005

11348 mkr

12,4%

3,4%

9%

2006

12882 mkr

12,3%

3,3%

9%

2007

14675 mkr

12,9%

4,1%

8,8%

2008

16002 mkr

9,3%

4%

5,4%

2009

17567 mkr

9,5%

4,2%

5,3%

2010

18879 mkr

6,6%

2%

4,6%

2011

19860 mkr

4,7%

2,4%

2,3%

2012

21443 mkr

6,7%

3,5%

3,2%

2013

22476 mkr

4,7%

3%

1,7%

2014

23763 mkr

5,2%

1,8%

3,4%

2015

24902 mkr

4,3%

1,4%

2,9%

2016

21512 mkr

-11,5%

1,4%

-12,9%

2017

23309 mkr

6%

1,1%

5%

2018

25308 mkr

3,9%

1,5%

2,4%

2019

24175 mkr

-1,5%

1,5%

-3%

2020

23528 mkr

-2,1%

1,5%

-3,6%

2021

24 134 mkr

2,5%

3,5%

-1,0%

(Från 1 oktober 2016 betalade Försäkringskassan ut assistansersättning i efterskott vilket minskade kostnaderna det året med ca 8%)

Källa: Försäkringskassan


Skicka sidan till: