Stefan Pelc - "Kollektivavtal ger mig och mina assistenter trygghet"

Stefan Pelc är egen arbetsgivare för sina assistenter och har kollektivavtal via Arbetsgivarföreningen, KFO. Han tycker att det ger både honom och hans assistenter trygghet.

Stefan Pelc berättar om hur han skaffade kollektivavtal

Stefan PelcStefan Pelc berättar att han började driva sin assistans i egen regi redan 1992, innan LSS, Lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade, kom.
- Då var det ett pilotprojekt i Stockholms stad, i början slöt jag kollektivavtal via Handelsanställdas förbund eftersom privatvården ingick där då.
Innan dess hade Stefan Pelc försökt få ett separatavtal, så kallat hängavtal, med Kommunal, men bemötandet där gjorde att han inte kände sig välkommen.
- Jag kände mig faktiskt hotad av den person som då var Kommunals förhandlingsman, han sa att om jag inte skötte mig skulle de stämma mig och döma mig på alla tänkbara sätt. Jag försökte förklara att om det är någon som vill assistenterna väl är det jag, för om assistansen inte fungerar så mår inte jag heller bra.
I efterhand tror Stefan Pelc att det kanske var för tidigt att presentera tanken att han själv var arbetsgivare för sina assistenter.
- Det var innan LSS kom, Kommunal ansåg väl att all assistans borde drivas i kommunens regi och så kom jag och störde den bilden.
Privatvården i Handels var dock inte heller anpassad för personlig assistans berättar Stefan Pelc, den gällde i första hand för privatkliniker.
- I och med att LSS kom 1994 föreslogs det att vi som var egna arbetsgivare skulle gå över till Arbetsgivarföreningen, KFO istället och ha avtal med Kommunal, vilket jag gjorde.

Vad Stefan Pelc tycker att kollektivavtalet ger

Stefan Pelc tycker att kollektivavtalet ger trygghet för både honom och hans assistenter genom att det fungerar som ett ramverk där alla vet vad som gäller. Det garanterar att arbetsmiljölagen gäller och att det alltid kommer att finnas minimikrav för löner, försäkringar och pensioner.
- Sedan kan man alltid ha bättre villkor om man vill. Arbetstidslagen gäller visserligen inte när jag är egen arbetsgivare men jag har hela tiden agerat som om den gäller, därför att jag tycker att den förhöjer kvalitén för mina assistenter. Jag tycker inte att jag tjänar något på att inte följa den.
Ser du någon nackdel med kollektivavtal?
- Nej, det är bara fördelar med att båda parter vet vad som gäller. Det är tillräckligt komplicerat att ha anställda personer i sitt hem.
Vad anser du om assistansföretag som inte har kollektivavtal?
- Att de tänker kortsiktigt. Jag förstår inte att de orkar ta striden och samtidigt framstå som glidare. Dessutom sänker det nivån på assistansyrket som tvärtom behöver få en högre status.

Attitydförändring inom Kommunal rörande arbetsmiljöarbetet

Idag tycker Stefan Pelc att samarbetet fungerar bra med Kommunal, som han tycker genomgått en attitydförändring, och tar arbetsmiljöarbetet som ett exempel.
- De har blivit mer vana vid de här frågorna, de insisterar inte på att gå skyddsronder i egna hem, vilket är en sund inställning.
Kollektivavtalet kräver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och hos Stefan Pelc är det han själv som har ansvaret för att det fungerar. Han beskriver att var han än befinner sig, hemma eller på en resa så planerar han för att allt som han och assistenterna gör är säkert. Dialog med assistenterna är här centralt menar han.
- I den mån det går anpassar jag hemmet, jag har exempelvis skaffat en portabel lyft för att minimera skaderisker, jag har installerat brandskydd och har en plan för detta. IfA, Intressegruppen för Assistansberättigade har tagit fram en handbok för assistansbranschen med en lista som jag tycker är mycket användbar.
Vad är viktigt för att det ska fungera?
- Att det finns ekonomiska förutsättningar i assistansersättningen för att bedriva arbetsmiljöarbete, det kan vara knepigt att få pengarna att räcka idag. Utöver detta behövs information och support, det går att få från bland annat från KFO och IfA, säger Stefan Pelc.

Stefan Pelc intervjuades av Kenneth Westberg 2008-03-03


Skicka sidan till: