Lagrådsremiss om andning och sondmatning

Lena Hallengren
Socialminister Lena Hallengren

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att hela hjälpbehovet vid andning och sondmatning ska vara grundläggande behov. Regeringen har tagit bort den lagändring som skulle definierat övriga grundläggande behov som av "mycket privat och integritetskänslig karaktär".
Lagändringarna
föreslås gälla från 1 juli 2020 och bygger på Januariavtalet mellan regeringen, Liberalerna och Centern.

En lagrådsremiss är ett utkast till lagtext som tas fram under den sista delen av arbetet med en proposition. Lagrådet bedömer sedan om den strider mot andra lagar eller krav på rättssäkerhet.

Lagrådsremissen föreslår att hela hjälpbehovet ska ge rätt till personlig assistans för de grundläggande behoven andning och måltider i form av sondmatning. Åtgärder som är direkt nödvändiga vid hjälp med andning och förberedelse och efterarbete vid sondmatning ska ge rätt till personlig assistans som andra personliga behov. Det föreslås också att det ska bortses från eventuellt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans i dessa situationer.
– Sedan regeringen tillträdde för drygt ett år sedan har frågan om stärkt rätt till personlig assistans varit prioriterad. I grund och botten handlar det om att höja livskvaliteten och underlätta vardagen för både dem med stora vårdbehov och deras anhöriga. Så bygger vi ett starkt och jämlikt samhälle, säger socialminister Lena Hallengren.

"mycket privat och integritetskänslig karaktär" föreslås inte bli lagtext

I ett tidigare lagförslag föreslog regeringen att det skulle skrivas in i LSS lagtext att grundläggande behov normalt ska vara av "mycket privat och integritetskänslig karaktär", men att andning och sondmatning skulle undantas från detta. Detta fick stark kritik från funktionsrättsrörelsen som ansåg att den hårda rättspraxis som uppstått sedan 2009 då skulle permanentas. Detta är nu borttaget i lagrådsremissen vilket välkomnas av tex Cecilia Blanck verksamhetsansvarig på Riksföreningen JAG.
– Vi är glada att regeringen tog vår och andras kritik på allvar och tog bort skrivningarna om integritetskänsligheten. Praxis på området gäller ju ändå, men det här förslaget förstärker den åtminstone inte, säger Cecilia Blanck.

Skicka sidan till: