Bengt Westerberg ger ut ny rapport

Bengt WesterbergBengt Westerberg kommer den 13 juni att presentera alternativa direktiv till LSS utredningen och en beräkning av de alternativa kostnaderna till personlig assistans.

Rapporten ”Personlig assistans – en kritisk granskning av regeringens direktiv till LSS-utredningen” presenteras på ett seminarium den 13 juni KL 10:00 i Finlandshuset, Snickarbacken 4. Seminariet går att följa på Youtube

Bengt Westerberg, fd partiledare i Liberalerna och socialminister då LSS infördes, gör bland annat en beräkning av de alternativa kostnaderna om assistansersättning ersätts med insatser som hemtjänst, kommunal assistans, gruppboenden, vårdbidrag mm. Han beräknar då den verkliga kostnaden utifrån vad som idag beviljas de som förlorar sin assistansersättning.


Vad har drivit dig att skriva detta?

- Våren 2016 blev jag ombedd av några anordnarorganisationer att skriva ner mina tankar om assistansen. Det blev rapporten Personlig assistans - hotad frihetsreform? Sedan dess har en intensiv debatt pågått under ett år. Jag tycker att regeringens argumentation i debatten haltar högst betänkligt och fick i våras för mig att ordentligt granska vilket material den stödjer sig på och hur de har resonerat. Jag frågade ett antal brukar- och anordnarorganisationer om de kunde ha intresse av att jag skrev ner mina tankar även kring detta och fick positiv respons. Så den rapport som nu kommer är resultat av ytterligare ett par månaders läsning och analys, säger Bengt Westerberg.

Vad vill du uppnå?
- Jag hoppas att de argument jag redovisar ska göra intryck på beslutsfattare. Jag tycker att de ger ett bra underlag för att försvara assistansreformen. Kostnadsutvecklingen har inte varit så dramatisk som det sägs. Alternativen är inte billigare men sämre för assistansanvändarna, säger Bengt Westerberg.

Text: Kenneth Westberg 2017-06-07

Skicka sidan till: