Jurister: "Försäkringskassan drar felaktigt in assistans"

SR-Ekot har talat med fem jurister som anser att Försäkringskassan drar in assistans på bristfälliga grunder, när de påstår att assistansanvändare och anhöriga lämnar felaktiga uppgifter om sina hjälpbehov.

Advokaten Jessica Gustavsson har haft många fall där assistansanvändare och anhöriga påstås lämna felaktiga uppgifter. Hon anser inte att det beror på att många fler har börjat ljuga om sina hjälpbehov.
– Nej, då måste man ju också ljuga för sin läkare, för sin habilitering, för sin arbetsterapeut. Det är väldigt många som måste bli bedragna för att beslut om en assistansersättning ska gå igenom, det är en väldigt avancerad brottsplan, säger Jessica Andersson till Ekot.

  • Mamma till son med indragen assistans

  • Ekot har intervjuat Pernilla, mamma till tjugosexårige Sebastian som fick sin assistansersättning indragen strax före jul. Motiveringen var att Pernilla lämnat felaktiga uppgifter och överdrivit behovet av stöd vid toalettbesök och kommunikation.
    – Ja, det känns ju som om man är en riktig bov. Nej, jag har aldrig lämnat vilseledande uppgifter om min son, säger Pernilla till Ekot.

Sebastians ombud kritisk till utredningen

Sebastian ombud Linda Olofsson är kritisk till Försäkringskassans utredning och tror inte att hennes klient klarar av att lura läkarna.
– I det här ärendet har jag inte uppfattat att de alls har analyserat motbevisningen. Min klient kan inte medverka till en sådan typ av charad. Han kan inte förställa sig inför läkare och arbetsterapeut, säger Linda Olofsson till Ekot.

  • Försäkringskassan försvarar sig

  • Andreas Larsson, verksamhetschef vid Försäkringskassan, svarar på kritiken. Han anser att det ökade antalet indragningar av assistans beror på att myndigheten lagt mer resurser på att stoppa fusket.
    – Om vi ska ändra det tidigare beslutet så krävs det att vi har på fötterna, och det har vi, det är inga beslut som vi fattar lättvindigt, säger Andres Larsson till Ekot.

Artikelserie från SR-Ekot

SR-Ekot - Jurister: Försäkringskassan drar felaktigt in assistans

Sebastians ombud om fuskanklagelserna: Försäkringskassan har inte analyserat motbevisningen

Skicka sidan till: