Reaktioner på slopade besparingsdirektiv

Anders Lindberg
Anders Lindberg

Brukarorganisationerna välkomnar beskedet om slopade besparingsdirektiv, men vill samtidigt se fler åtgärder. Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, säger att nästa steg är att de som förlorat sin assistans ska få den tillbaka.

Igår sade regeringen att de tar bort besparingskravet på LSS-utredningen och förlänger arbetstiden till den 15 december 2018. Utredningen ska dock hålla sig inom gällande kostnadsramar och inte föreslå kostnadsdrivande åtgärder.

Föreningen JAG är lättade över att besparingskravet tas bort men att de vill se en grundlig förändring av utredningens kansli och expertgrupp.

Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet säger att besparingsdirektiven aldrig borde ha införts och att Den tidigare Barn- äldre och jämställdhetsministern Åsa Regners (S) hantering av LSS blev en socialpolitisk katastrof. Nästa steg är att de som förlorat sin assistans får den tillbaka säger Anders Lindberg.

Intressegruppen för assistansberättigade välkomnar att besparingsdirektiven tas bort och säger att det nu finns möjlighet att utveckla den personliga assistansen i positiv riktning.

Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet, säger i en intervju i EKOT att detta är en seger men det hjälper inte de som förlorat sin assistans pga olika domar. Samma sak säger Socialutskottets Ordförande Kristdemokraten Emma Henriksson.
– Regeringen skulle behöva komma med ett lagförslag som gör att de besparingar som redan pågår också stoppas, säger Emma Henriksson.

STIL kallar beskedet en seger för en enad Independent Living och funktionshinderrörelse.
– Det handlar om att regeringen är livrädd för att nedskärningarna av personlig assistans ska bli en valfråga, säger Jonas Franksson.

DHR:s Ordförande Rasmus Isaksson säger i en intervju i Funktionshinderpolitik att detta är en seger för DHR och funktionshinderrörelsen.
– Vi vet förstås inte vad utredningen föreslår och den måste vi förstås fortsätta bevaka, säger Rasmus Isaksson.

Elisabeth Sandlund, ledarskribent på Tidningen Dagen, säger att deta är ett viktigt steg men att kampen går vidare.
– Sverige var ett föregångsland på funktionsrättsområdet när en enhällig riksdag en gång i världen klubbade LSS. Det kan vi bli igen, säger Elisabeth Sandlund.

Skicka sidan till: