Vad partierna budgeterar till assistansersättning 2020

mynthögFör budgetåret 2020 lägger S-MP-regeringen 24,45 miljarder på assistansersättning. Kristdemokraterna lägger 730 miljoner mer, Sverigedemokraterna 710 miljoner mer. Moderaterna lägger lika mycket som regeringen. Liberalerna och Centern lägger inga egna budgetar utan har budgetsamarbete med regeringen.

  • Socialdemokraterna och Miljöpartiet står bakom regeringens budget där 24,45 miljarder läggs på assistansersättning 2020. Regeringen föreslår att schablonbeloppet höjs med 1,5 %. De vill verka för att andning och sondmatning räknas som grundläggande behov i sin helhet. Läs mer om regeringens budget på Assistanskoll.
  • Kristdemokraterna ger 730 miljoner mer, totalt 25,18 miljarder för 2020. Detta för att schablonbeloppet ska räknas upp med 2,2 %. De vill att det lagstiftas så att alla grundläggande behov räknas som integritetsnära i sin helhet. En sådan lagändring skulle kunna börja gälla 1 juli 2020 skriver KD.
  • Sverigedemokraterna lägger 710 miljoner mer, totalt 25,16 miljarder för 2020. Detta för att schablonbeloppet ska följa löneökningarna för personliga assistenter. De vill återställa rättstillämpningen till hur det var innan förvaltningsrättsdomarna efter 2009 och att alla som fått sin assistans indragen eller kraftigt sänkt pga detta ska få saken omprövad.
  • Vänsterpartiet lägger lika mycket som regeringen. Säger i en partimotion att de vill återställa personlig assistans så att tex alla grundläggande behov räknas i sin helhet.
  • Moderaterna lägger lika mycket som regeringen. Vill verka för att sondmatning ska räknas som grundläggande behov i sin helhet.
  • Centern lade ingen egen budget, har budgetsamarbete med regeringen.
  • Liberalerna lade ingen egen budget, har budgetsamarbete med regeringen. Säger i en partimotion att de vill återställa personlig assistans så att tex alla grundläggande behov räknas i sin helhet.

Vidare läsning

Hur mycket partierna lägger på assistansersättning för budgetåret 2020

logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
logga sd
Sverigedemokraterna
25,16 miljarder
Sverigedemokraternas budget för 2020
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Moderaterna
Moderaterna
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
24,45 miljarder
Vänsterpartiets budget för 2020
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Lade ingen egen budget
(har budgetsamarbete med regeringen)
logga Liberalerna
Liberalerna
Lade ingen egen budget
(har budgetsamarbete med regeringen)

Skicka sidan till: