Könsdiskriminering i assistansersättning?

I december 2010 fanns det 16 019 personer med assistansersättning från Försäkringskassan. 46,5 % var kvinnor och 53,5 % var män. Kvinnorna hade i genomsnitt 112,0 assistanstimmar/vecka, medan männen hade 114,4 assistanstimmar/vecka. I en regeringsuppdrag 2008 "Regionala skillnader i assistansersättningen" konstateras det att inga omfattande insatser gjorts för att motverka att osakliga skillnader ska uppstå i bedömningen av kvinnors respektive mäns behov.

I Assistans för kvinnor och män - en genderanlays av assistansersättningen. RFV analyserar 2004:11 undrade Riksförsäkringsverket redan 2004 vad skillnaden mellan män och kvinnor kunde bero på. Deras svar var att skillnaden kunde förklaras med andra faktorer än kön, nämligen ålder och familjesituation. Deras slutsats var att en man får inte mer assistans än en kvinna i samma ålder och med samma familjesituation. Yngre människor får mera personlig assistans än äldre och ensamstående människor får mera personlig assistans än de som är gifta/sambos. Att det finns fler män med personlig assistans beror på att det finns flera unga män i personkrets 1 och 2. I personkrets 3 är det jämt tills 55 år sedan finns det fler kvinnor än män.

Varför finns det flera kvinnor än män med personlig assistans redan vid 55 års åldern? Männen dör tidigare så det är troligt att funktionsnedsättningar drabbar de tidigare, man skulle rakt av kunna fundera på om äldre män diskrimineras. Sverige har fler män än kvinnor i varje åldersgrupp fram till 60 år och runt 70 år börjar männen dö betydligt snabbare än kvinnor.


ÅldersgruppAntal pers
Totalt
Tim/veckaAntal pers
Kvinna
Tim/veckaAntal pers
Man
Tim/vecka
Totalt 16 019 113,3 7 450 112 8 569 114,4
0-14 2 108 87,85 871
1 237
15-19 1 336 100,75 547
789
20-24 1 305 119,06 536
769
25-29 1 013 128,25 415
598
30-34 936 130,42 402
534
35-39 963 125,71 454
509
40-44 928 120,48 425
503
45-49 1 070 117,97 519
551
50-54 1 064 113,94 553
511
55-59 1 325 113,24 683
642
60-64 1 648 108,95 847
801
65+ 2 323 99,63 1 198
1 125

Källan för tabellen är Försäkringskassan: Antal personer med beviljad assistansersättning för december med fördelning efter ålder och personkrets. Ser även Socialförsäkringen i siffror 2010

Philip Day, medarbetare Assistanskoll, 2011-02-16Skicka sidan till: