Laila Naraghi, riksdagsledamot, Socialdemokraterna – ”assistanskrisen måste ses i ett större sammanhang”

Laila NaraghiLaila Naraghi har tidigare krävt att regeringen ska göra mer för assistansen. Hon ser samtidigt försämringarna i assistansen som en del i en större förändring i samhället. Hon tror att de som driver försämringar gör det av okunnighet. Samtidigt pekar hon på att det ibland är svårt för politiker att förändra när tjänstemän på myndigheterna ofta har ett försprång, inte minst vid ett oklart parlamentariskt läge.

Har tidigare krävt fler åtgärder av regeringen

I en tidigare intervju på Assistanskoll har Laila Naraghi sagt att regeringens åtärder hittills inte räcker. Hon anser att regeringens lagförslag måste följas av åtgärder mot även andra HFD-domar och intentionerna i LSS måste styra LSS-utredningen.

Assistansen måste ses i ett sammanhang

Laila Naraghi har tänkt mycket på hur det har kunnat gå så långt att assistansen monteras ner bit för bit. Hon anser att man inte kan se detta isolerat utan måste se det i ett större sammanhang.
– Om jag tar ett helikopterperspektiv kan jag även undra hur det kunnat gå så långt att äldre på vissa håll får det sämre i äldreomsorgen, att det blivit svårare att få sjukpenning, att sjuka betalar högre skatt än friska, att vi har skolor som går i konkurs så att barn får gå om en årskurs eller att det går nazister på våra gator.
Allt är en del i en större utveckling i samhället menar Laila Naraghi där människors attityder och värderingar förändrats.
– Det är en del av en trend, människan sätts inte längre främst i samhället. I LSS ställs det på sin spets i hur samhället behandlar de personer som är mest utsatta.
Och vad beror den utvecklingen på?
– Jag tror det hänger ihop dels med den ökade liberaliseringen där ekonomiska värden anses viktigare, dels den ökade främlingsfientligheten i samhället. Man stirrar sig blind på det egna, människor slutar bry sig om varandra och bara tänker på sitt eget väl och ve, andra värden än människovärdet tar plats.

Bedrövligt vad som skett

Laila Naraghi tycker det är bedrövligt hur LSS gröpts ur av Högsta Förvaltningsdomstolens domar och Försäkringskassans tolkning av dessa, exempelvis kassans tolkning av den senaste HFD-domen om att assistansersättning inte ska beviljas för väntetid, beredskap och tid mellan preciserade hjälpbehov utanför hemmet.
– Som lagstiftare är det lätt att känna sig missmodig över vad som krävs för att domstolarna och Försäkringskassan ska förstå vad som är syftet med lagen.

Bra att HFD-domare gick emot kassan

Att justitierådet Thomas Bull i Högsta Förvaltningsdomstolen underkände försäkringskassans tolkning av den senaste HFD-domen var jätteviktigt och mycket välkommet säger Laila Naraghi.
– Om det är en vändpunkt kommer vi att se om tio år när vi ser tillbaka. Men det är viktigt när domare säger stopp. Det pekar på att missförstånd och feltolkningar slår hårt mot den enskilde. Samtidigt undrar jag varför detta inte skett tidigare?
Ingen har frågat honom kanske…
– Ja, det reser också frågor om varför Försäkringskassan tolkar så hårt.
Men har inte regeringens regleringsbrev 2016 om att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar gjort att kassan tolkar domar extra hårt?
– Många säger det, men vi har en förvaltningsmodell där självständiga myndigheter ska tolka och följa domsluten från domstolarna. Jag tror faktiskt inte att detta beror på regleringsbrevet utan på domarna.

Vilka krafter driver på besparingar?

Laila Naraghi har tänkt på vilka krafter i samhället det är som vill skära ner på assistansen. Om man vill förändra något är det jätteviktigt att kunna kartlägga sina motståndare, se vad deras nästa steg blir säger hon.
– Jag har landat i, kanske lite naivt, att det handlar om människor som verkligen inte förstår assistansens betydelse i djupet, en okunnighet.
Typ en föreställning att den funktionshindrade inte reagerar så mycket på om hen bor i ett gruppboende istället för i en egen bostad med assistans…
– Ja eller att det inte spelar roll om någon blir matad eller ej.
Då tänker man inte att assistansanvändaren kan vara förälder, hämta på dagis, gå på dejt…
– Just det, men samtidigt möter jag inte många som öppet säger att de vill skära ner på assistansen.
Vad anser du om Gunnar Wetterberg, som vill se goda institutioner som ersätter egna lägenheter…
– i Sverige har vi valt att ha en rättighetslag, LSS. det är det som gäller. jag tror att vi också i framtiden kommer ha både personer som bor själva och de som bor i olika boenden – utifrån vad som passar den enskilde.

Tjänstemännens makt

Assistanskoll frågar Laila Naraghi om hon tror att utvecklingen också drivs av tjänstemän på socialdepartementet, tjänstemän på Försäkringskassan, kanske är det inte i första hand politikerna som styr agendan. Många upplevde att nästan samma politik fortsatte när Maria Larsson (KD) ersattes av Åsa Regnér (S) som socialminister. Varken den tidigare alliansregeringen eller den nuvarande socialdemokratiskt ledda regeringen har, förrän nu, ingripit mot de domar i HFD som begränsat rätten till personlig assistans. Laila Naraghi säger att det ligger en del i de tankarna.
– I Sverige väljer vi politiker till kommuner, landsting och riksdag. Sedan finns det en stor grupp kunniga tjänstemän som arbetar vidare oavsett regering. I exempelvis USA byts tvärtom många partipolitiskt tillsatta tjänstemän ut efter varje val. Det gör vi inte i Sverige för att få kontinuitet och en avpolitisering av ärendehanteringen. Det får samtidigt konsekvensen att tjänstemännens syn på saken kan ha ett försprång, inte minst vid ett oklart parlamentariskt läge och en minoritetsregering, säger Laila Naraghi.

Laila Naraghi intervjuades av Kenneth Westberg 2017-12-05

Skicka sidan till: