Vad säger riksdagspartierna efter Socialdemokraternas assistanslöften?

Riksdagspartiernas logotyper

Mer pengar, statligt huvudmannaskap, lagändringar för grundläggande behov, en blocköverskridande överenskommelse. Läs vad riksdagspartierna lovar för personlig assistans inför riksdagsvalet.

Socialdemokraterna har sagt att de vill ge mer pengar till assistans (1,5 miljarder), införa lagändringar för att utöka grundläggande behov och att det ska bli mer statligt ansvar.

Se: Socialdemokraterna lovar mer pengar, lagändringar och mer statlig assistans

Assistanskoll har frågat de andra riksdagspartierna vad de vill. Flera är skeptiska till Socialdemokraterna, men de flesta vill ge mer resurser, göra lagändringar, införa statligt huvudmannaskap och genomföra en blocköverskridande överenskommelse.

Frågan är nu om alla partier efter valet lever upp till vad de säger.

Läs även våra tidigare frågor som ställdes till riksdagspartierna och FI i juni: Riksdagsval 2018 - Välj rätt med Assistans­koll

Partirepresentanter som besvarar frågorna

logga Centerpartiet
Center­partiet
Anders W Jonsson
Ledamot
Socialutskottet
logga Vänsterpartiet
Vänster­partiet
Maj Karlsson
Ledamot
Socialutskottet
logga Miljöpartiet
Miljö­partiet
Jan Lindholm
Ledamot
Socialutskottet
logga Liberalerna
Liberalerna
Bengt Eliasson
Ledamot
Socialutskottet
logga Moderaterna
Moderaterna
Camilla Waltersson Grönvall
Ledamot
Socialutskottet
logga Kristdemokraterna
Krist­demokraterna
Acko Ankarberg
Johansson
Partisekreterare
logga Sverigedemokraterna
Sverige­demokraterna
Carina Herrstedt
Ledamot
SocialutskottetFrågor till riksdagspartierna

(Klicka på frågorna och du kommer till partiernas svar)

 1. Hur ser ni på utspelet från Socialdemokraterna och Lena Hallengren om att tillföra mer pengar och verka för lagändringar i personlig assistans och LSS?
 2. Socialdemokraterna (Lena Hallengren) säger att det kan behövas 1,5 miljarder i tillskott eller mer. Hur mycket vill ni satsa på personlig assistans?
 3. Finns det ett tak för hur mycket personlig assistans får kosta?
 4. Vill ni införa ett statligt huvudmannaskap för assistans?
 5. Vill ni göra lagändringar för att andningshjälp och egenvård som sondmatning ska räknas som grundläggande behov?
 6. Behövs det en lagändring mot att bara integritetskänsliga delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning?
 7. Finns det andra lagändringar eller reformer ni anser behövs? Vilka isåfall?
 8. Hur ser du på den sk Lex Nora som Socialdemokraterna talar om, att de som har kommunalt beviljad assistans ska kunna ta med sina assistanstimmar vid flytt mellan olika kommuner?
 9. Borde 65-årsgränsen för att få söka personlig assistans höjas eller tas bort?
 10. S vill ha en blocköverskridande överenskommelse, hur ser ni på det? Bör den komma före LSS-utredningen?
 11. Är det något du vill tillägga?

Jämför hur mycket regeringen lade i sin budget på assistansersättning och vad oppositionspartierna lade i sina budgetförslag för året 2018.

1. Hur ser ni på utspelet från Socialdemokraterna och Lena Hallengren om att tillföra mer pengar och verka för lagändringar i personlig assistans och LSS?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi har under lång tid drivit på för att förbättra och förstärka denna frihets- och rättighetslagstiftning samt motarbetat den kostnadsfokus som kringgärdat den personliga assistansen. Vi välkomnar därför att Socialdemokraterna nu verkar vara inne på samma linje som oss och förutsätter att de även håller fast vid detta efter valet.

logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om en person har rätt till att få ett stöd ska den få det, det ska inte vara kostnaden som styr. Vi är positiva till att det nu är fler partier som är överens om att sondmatning och andningshjälp behöver ses som grundläggande behov och som är villiga att skjuta till pengar för att säkerställa rätten till assistans. För att snabbt kunna få lagändringar på plats och säkra rätten till assistans är det nödvändigt att det en finns en bred uppslutning bakom detta.

logga Liberalerna
Liberalerna

Det är bra att socialdemokraterna verka fått någon slags insikt om vilka förödande konsekvenser deras politik haft under mandatperioden. Men det är inte trovärdigt att en vecka före valet säga att nu finns det pengar, när de sparat sju miljarder på assistansen de senaste åren.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Det är svårt att ta ett sådant besked på allvar när det kommer en dryg vecka före valdagen. Den rödgröna regeringen har haft en tydlig strategi att minska på kostnaderna för personlig assistans. Det har gett resultat, bland annat i form av drygt 1600 personer som förlorat rätten till statlig assistans. Samtidigt som Socialdemokraterna skyller på alltifrån domar till Försäkringskassan och kommunerna. Centerpartiet la redan 2016 en motion om den grupp som drabbats av domarna kring andning och egenvård, men regeringen har konsekvent avstått från att agera. Det här är inget annat än ovanligt cyniskt valfläsk.

logga Moderaterna
Moderaterna
Frågan om LSS är för viktig för att bli ett slagträ i den politiska debatten. Moderaterna vill säkerställa att de som behöver assistans ska få det.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är rent hyckleri. Läget har varit akut i tre år och regeringen har haft alla möjligheter att göra något åt det men vägrat att ens erkänna sitt ansvar. Varje gång vi väckt frågan i förslag, debatt eller utfrågning i riksdagen har de vägrat göra något. Nu oroas de plötsligt över sina oppinionssiffror och försöker lägga fram något men inte ens då föreslår de vad som krävs.
logga sd
Sverigedemokraterna

Det är positivt att S äntligen vaknat och förstått vidden av detta. Lena Hallengren medger att LSS inte fungerat. Hur vore det om de också tog på sig ansvaret? Hon säger vidare att LSS och personlig assistans är en viktig del av välfärden. Jag tycker att det är spektakulärt att de tycker det en vecka innan valet. Annat lät det tidigare när man skickade regleringsbrevet till Försäkringskassan.

2. Socialdemokraterna (Lena Hallengren) säger att det kan behövas 1,5 miljarder i tillskott eller mer. Hur mycket vill ni satsa på personlig assistans?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Behoven måste få styra. Vi kommer att satsa det som behövs för en god och välfungerande personlig assistans.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Vi vill skjuta till minst en miljard kronor årligen så att alla ska få det stöd de har rätt till.

logga Liberalerna
Liberalerna

Till skillnad från regeringen har vi budgeterat 1,5 miljarder mer årligen den kommande mandatperioden.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Utgångspunkten kan inte vara hur mycket som ska satsas, utan att säkerställa att den som har behov av assistans också ska få det. Vi måste återupprätta intentionerna i LSS efter regeringens nedskärningar. Hur mycket det kommer att kosta handlar om hur många människor som bedöms ha behov av assistans.

logga Moderaterna
Moderaterna
Vi är beredda att se till så att alla dem som har rätt till personlig assistans också kan få det.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Vi har lagt flera miljarder i våra budgetar och bedömer att det kommer behövs än mer om vi ska återställa rättsläget och så som vi vill även utveckla LSS.
logga sdSverigedemokraterna

LSS behöver kosta och vi vill se till att LSS-lagen återgår till sina ursprungliga intentioner i ett första skede och sedan vill vi modernisera och förnya lagen. Våra satsningar på området kommer att presenteras i vår budget.


3. Finns det ett tak för hur mycket personlig assistans får kosta?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Nej. Vi måste frångå det nuvarande kostnadsfokuset och i stället utgå ifrån människors faktiska behov.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Nej. LSS är en rättighetslag, vilket innebär att om en person har rätt till att få ett stöd ska den få det, det ska inte vara kostnaden som styr. Det går inte att på förhand säga vad assistansen ”får” kosta, utan har man rätt till stöd så ska man få det.

logga Liberalerna
Liberalerna
Nej.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Den som har behov av assistans för att klara sin vardag ska också ska få det. Sedan är det givetvis viktigt att pengarna går till vad de är avsedda för.

logga Moderaterna
Moderaterna
Nej, det finns inget tak inom utformningen av assistansreformen.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det är våra välfärdsambitioner som styr inte en summa i kronor och ören för den enskilda budgetposten. Vi menar att det borde vara en självklarhet att prioritera möjligheten att leva ett liv som andra för alla framför en massa andra satsningar som ger lite extra allt till alla. Dessutom är det inte att värna om skattebetalarnas pengar när kostnaderna vältras över till kommunerna och det istället blir ett både sämre och dyrare stöd.
logga sdSverigedemokraterna

Det finns alltid ett tak, men om man ser över lagen och gör den effektivare där kryphål för fusk elimineras kan omkostnaderna bli rimliga istället för skenande. Detta är en rättighetslag och alla som har laglig rätt till stöd ska också få det.

4. Vill ni införa ett statligt huvudmannaskap för assistans?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Huvudmannaskapet för personlig assistans är delat mellan staten och kommunerna, som det ser ut idag fungerar det mindre bra. Vi anser att huvudmannaskapet ska vara statligt.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det är uppenbart att det finns svårigheter med det delade huvudmannaskap som finns idag. Det finns för- och nackdelar med alla alternativ, det är därför viktigt att frågan nu utreds ordentligt. Vi har som parti inte tagit ställning till frågan om huvudmannaskap ännu, men vi lutar åt ett statligt huvudmannaskap.

logga Liberalerna
Liberalerna
Ja
logga Centerpartiet
Centerpartiet
Ja
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi vill se över frågan om huvudmannaskap. Ett fortsatt delat huvudmannaskap har betydande inbyggda brister. Vi utgår ifrån att LSS-utredningen kommer lägga fram ett förslag gällande huvudmannaskapet som vi noga kommer att ta ställning till. Det finns en hel del som pekar mot att staten är det mer naturliga alternativet.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja vi bedömer att det behövs för att stödet ska bli jämlikt i hela landet.
logga sdSverigedemokraterna

Ja, det är en fråga som vi just nu diskuterar i partiet. Idag är det en kostnadsövervältning från stat till kommun och kommunerna klarar inte av detta, så det är helt klart att något måste göras. Men frågan om förstatligande och statligt huvudmannaskap är något vi tittar på.

5. Vill ni göra lagändringar för att andningshjälp och egenvård som sondmatning ska räknas som grundläggande behov?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Ja, vi vill att LSS förtydligas och förbättras. För Miljöpartiet är det tydligt att målet med omarbetningen av LSS är att vi ska kunna återgå till den rättspraxis som gällde innan bland annat domen om egenvård från 2012 kom. Vi vill att andningshjälp och sondmatning ses som grundläggande behov och därmed ge rätt till personlig assistans.

logga Liberalerna
Liberalerna
Ja, det ska vara behoven inte diagnoserna som styr vilken stöd man får.
logga Centerpartiet
Centerpartiet

Ja. Vi har dessutom en särskild satsning på att säkerställa att dessa personer ska få rätt till assistans när lagändringen trätt i kraft. Samt en riktad satsning till kommunerna så att de ska kunna garantera insatser innan en ny lagstiftning är på plats.

logga Moderaterna
Moderaterna
Barn och vuxna med behov av sondmatning och andningsstöd ska få den assistans de behöver. I den mån lagstiftning och regelverk behöver förändras för att säkerställa detta är vi beredda att göra det genom en bred politisk överenskommelse.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja rättsläget måste återställas och lagstiftningen återupprättas. Men vi vill dessutom utveckla genom att räkna även föräldraskap och att upprätthålla ett arbete som grundläggande behov.
logga sdSverigedemokraterna Ja, det anser vi är en självklarhet och det är något vi sagt från början. Vi vill se över och förtydliga de grundläggande behoven i lagen.


6. Behövs det en lagändring mot att bara integritetskänsliga delar av grundläggande behov räknas som grund för assistansersättning?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Ja
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
Det är uppenbart att uppdelningen i integritetskänsliga och icke-integritetskänsliga delar skapar problem, som vi sett inte minst i fallet sondmatning. Det är möjligt att ett borttagande av uppdelningen är en bättre väg fram framåt, men det är inte något som vi har tagit ställning till som parti ännu. Det viktigaste är att vi får en helhetslösning på plats, där individen och dens möjlighet att leva som andra står i fokus.
logga Liberalerna
Liberalerna

Ja, på sikt. I detta akuta läge kan regeringen använda sig av förordning och regleringsbrev.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Ja, vi ser det som en del av det som behöver ses över när man förtydligar vad som ska ingå i grundläggande behov.

logga Moderaterna
Moderaterna
De ursprungliga grundläggande förutsättningarna för att ha rätt till personlig assistans anser vi fortfarande är väl avvägda och balanserade. Detta utesluter emellertid inte att det kan behöva vidtas lagändringar. Idag är det redan så att all hjälp med ett grundläggande behov inte behöver vara av integritetskänslig karaktär.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Idag tolkas det väldigt snävt vad som anses vara integritetskänsligt. Vi menar att helheten i vilket stöd som är bäst för den enskilde måste bedömas. Det kan kräva mer genomgripande ändring än att enbart regleringen i den delen som gäller vad som är integritetskänsligt.
logga sdSverigedemokraterna

Ja, som det ser ut nu så verkar det så och det är också något vi ser över just nu.

7. Finns det andra lagändringar eller reformer ni anser behövs? Vilka isåfall?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
En av grundtankarna med personlig assistans är att personer med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som personer utan funktionsnedsättning att få leva det liv som de vill leva. Det är en rättighet som sträcker sig långt utöver rätten att få hjälp med dusch, påklädning och liknande. Vi vill se till att den personliga assistansen verkligen fungerar som den fri- och rättighetsreform som den är tänkt att vara.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det viktigaste är att vi får en tydlig och förbättrad LSS-lagstiftning på plats, så att lagens intentioner om att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra, säkras i praktiken.

logga Liberalerna
Liberalerna

På sikt lång en rad med, en ny modern LSDS med fler insatser, flexibilitet mellan insatserna och som kommer fler till del. På kort sikt måste man backa bandet och öppna alla anslagsärenden igen och ge dem ny bedömning utifrån ny bedömningsgrund. Man måste också ge alla dem som fått avslag på sin förstaansökan en ny möjlighet,

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Frågan om att slå fast andningshjälp och egenvård som grundläggande behov och att återupprätta intentionerna i LSS är mest prioriterad just nu.

logga Moderaterna
Moderaterna
Det är uppenbart att nuvarande lagstiftning och rättspraxis är svåröverblickbar. Dessutom innebär det delade huvudmannaskapet mellan stat och kommun sämre möjligheter att säkerställa likabehandling. Det är prioriterat att reda ut hur det framtida huvudmannaskapet ska se ut.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, att upprätthålla ett arbete och att vara förälder menar vi bör räknas in i vad som är grundläggande behov.
logga sdSverigedemokraterna

Vi har hela tiden sagt att regelverket om tvåårsomprövningar måste ses över innan det tillåts att träda i kraft igen.

8. Hur ser du på den sk Lex Nora som Socialdemokraterna talar om, att de som har kommunalt beviljad assistans ska kunna ta med sina assistanstimmar vid flytt mellan olika kommuner?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi har ännu inte tagit ställning till detta, men ser positivt på förslaget.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Det är ett intressant förslag. Rädslan att förlora en stödinsats ska aldrig behöva stå i vägen för en persons självständighet eller rörelsefrihet. Det motverkar själva grundtanken i dagens funktionshinderspolitik. Vi behöver hitta bättre former än vi har idag för att säkra en likvärdighet över landet i stödet som ges till personer med funktionsnedsättning. Vi har inte tagit ställning som parti exakt hur detta skulle kunna gå till, men vi är positiva till att diskutera detta vidare med andra partier. Svårigheten i att hitta en likvärdighet över landet är ytterligare någonting som talar för ett statligt huvudmannaskap för assistansen.

logga Liberalerna
Liberalerna
Naturligtvis är detta en välkommen öppning, men det får inte skymma sikten att det är staten som har undandragit sitt ansvar och puttat över det på kommunerna. Staten skall ta sitt ansvar och en ny LSS skall innehålla att hela den personliga assistansen är ett statligt finansieringsansvar.,

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi vill se ett statligt huvudmannaskap, bland annat just för att överbrygga sådana problem där individen kommer i kläm. Men vi är öppna för en sådan lösning i ett övergångsskede.

logga Moderaterna
Moderaterna
Att Nora Eklöv fått nej till assistans i Stockholm samtidigt som hon var beviljad assistans hemma i Glömminge illustrerar ett av huvudproblemen med dagens lagstiftning. Vi menar att dagens lagstiftning och rättspraxis är svåröverblickbar och tillämpas ojämlikt.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Det ska vara en självklarhet att stödet är lika omfattande oavsett var du bor. De skillnader i bedömning som gör att människor antingen tvingas flytta eller inte kan flytta måste vi få bort.
logga sdSverigedemokraterna

Ja, det är något vi också strävat efter länge så det är vi positiva till.

9. Borde 65-årsgränsen för att få söka personlig assistans höjas eller tas bort?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi anser att åldersgränsen behöver ses över.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Vi vill avvakta och se vad utredningen kommer med för förslag, men vi är öppna för att höja 65-årsgränsen.

logga Liberalerna
Liberalerna

65-årsgränsen ska vara kvar i det korta perspektivet men i en ny utredning bör ett borttagande av gränsen vara med. Det är inte uteslutit att den kan höjas eller tas bort i en ny lag.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi har inga förslag till förändringar i dagsläget.

logga Moderaterna
Moderaterna
Dagens tidsgräns för när en person har rätt till beviljande av personlig assistans är fortfarande rimlig.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ambitionen bör vara att den på sikt ska tas bort och att skillnaderna i tillämpning mellan insatser som ges inom ramen för LSS och inom ramen för socialtjänstlagen ska upphöra.
logga sdSverigedemokraterna

Gränsen måste regleras utifrån hur länge vi förväntas att arbeta. Arbetar man tex längre än 65 år så borde möjligheten att söka assistans finnas.


10. Socialdemokraterna vill ha en blocköverskridande överenskommelse, hur ser ni på det? Bör den komma före LSS-utredningen?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi ser positivt på en blocköverskridande överenskommelse om det innebär en förbättring och förstärkning av LSS och den personliga assistansen samt skapar stabilitet och långsiktighet på området. I annat fall riskerar en sådan överenskommelse att bli en broms och försvåra arbetet för att förbättra LSS. Det avgörande är således innehållet i en sådan eventuell uppgörelse.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet

Vi är övertygade om att det krävs en blocköverskridande överenskommelse när en sån stor och viktig rättighetslagstiftning som LSS ska ses över. Det är viktigt för det framtida förtroendet för reformen och för långsiktigheten. En sådan överenskommelse kan rimligtvis komma först efter att LSS-utredningen har kommit med sina förslag. Däremot är vi positiva till att blocköverskridande samtal om principiella frågor och övergripande frågor kommer igång redan innan LSS-utredningen kommit, så att vi då snabbare kan komma igång med arbetet att ta fram lagförslag när utredningen väl är färdig.

logga Liberalerna
Liberalerna

Det är bra med breda överenskommelser. Regeringen har hittills inte varit intresserad. Om de nu ändrat sig är det bra. Det är mycket som borde åtgärdats tidigare, till exempel lagändringar som förändrar rättspraxis. Om det är meningsfullt att göra upp innan LSS-utredningen är klar i höst är tveksamt. Det handlar nog mer om att socialdemokraterna behöver hjälp att fatta rätt och viktigt beslut, och som de uppenbarligen inte klarar av på egen hand.

logga Centerpartiet
Centerpartiet

Vi tycker att det vore bra med en bred enighet i frågan om LSS. Men vi är ytterst tveksamma till om det går att lita på Socialdemokraterna i denna fråga. Regeringen har ägnat hela mandatperioden åt att genomföra besparingar i LSS.

Det är bra om LSS-utredningen kan utgöra grunden för en överenskommelse. Men direktiven behöver ses över – utgångspunkten kan inte vara genomföra besparingar i LSS-reformen, utan hur reformen kan stärkas och vara hållbar över tid. Regeringen påstår själva att man backat från besparingsdirektiven, men det som de nya direktiven säger är att utredningsförslagen sammantaget inte ska ”leda till att behovet av anslagna medel ökar jämfört med dagens nivå”. Men dagens nivå är en avsevärd försämring jämfört med tidigare år.

logga Moderaterna
Moderaterna
Vi välkomnar en blocköverskridande överenskommelse. LSS-utredningen kommer förhoppningsvis att svara på de brister som finns med assistansen i dag.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Ja, läget har varit akut sedan hösten 2015 och vi har sträckt ut handen och försökt föreslå initiativ sedan dess. Ju snabbare det kommer desto bättre.
logga sd
Sverigedemokraterna

Vi ar alltid varit för ett samarbete men vid många tillfällen blir vi som ett av de största partierna inte ens inbjudna. Det måste finnas en bred och långsiktig samsyn som håller över tid i dessa frågor. Det finns saker som går att åtgärda ganska omgående utan att invänta varken samarbete eller LSS-utredning.

11. Är det något du vill tillägga?

logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
Vi kommer inte ge oss innan vi har uppnått vårt krav om att LSS skall vara en lagstiftning som lever upp till grundintentionen.
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
-
logga Liberalerna
Liberalerna

Det är både intressant och roligt dels att funktionsrättsfrågorna har blivit en toppfråga i valrörelsen och att i stort sett alla partier nu mer och i elfte timmen mer stödjer vår politiska inriktning inom detta. Men det är upp till bevis i verkligheten också. Om man läser respektive partis budgetförslag och politiska viljor i riksdagen så klingar där väldigt tomt. Det är enbart vi som har det politiska programmet och det är vi som budgeterat realistiska pengar som krävs. Det handlar om trovärdighet och politisk prioritering.

logga Centerpartiet
Centerpartiet
-
logga Moderaterna
Moderaterna
Vi är stolta över assistansreformen som en borgerlig regering införde. Reformen om assistans ska utformas så att människor som behöver samhällets stöd allra mest ska få det. Det är politikens uppgift att få detta att fungera. Assistansreformen är en viktig frihetsreform.
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
Tyvärr har regeringens senfärdighet gjort att många människor far illa. Även med en aldrig så snabb hantering nu så kommer det ta ett flertal månader innan någon förändring är på plats, det kommer gälla oavsett vilken regering vi får, tyvärr.
logga sdSverigedemokraterna

Regeringen har satt sig själva och alla drabbade i det här läget när det är tydligt att de prioriterade vissa grupper framför andra, tex då pengar som skulle gå till funktionsnedsatta och sjukskrivna istället gick till invandringen. Nu försöker man släcka den elden med 1,5 miljarder. Många har dock redan hamnat mellan stolarna och handläggningstiderna till vissa förvaltningsdomstolar är 1,5 år. Vi vill att de personer som under den här tiden blivit av med sin assistans snarast ska få en omprövning. Idag tar många föräldrar ett övermäktigt föräldraansvar vilket vi inte tycker är acceptabelt.

Jämför vad regeringen lade på assistansersättning i sin budget med oppositionspartiernas budgetförslag för 2018

logga Liberalerna
Liberalerna
logga Kristdemokraterna
Kristdemokraterna
logga sd
Sverigedemokraterna
logga Socialdemokraterna
Socialdemokraterna
logga Miljöpartiet
Miljöpartiet
logga Vänsterpartiet
Vänsterpartiet
logga Centerpartiet
Centerpartiet
logga Moderaterna
Moderaterna
logga fi
Feministiskt Initiativ
 • 25 693 300 000 (25,69 miljarder)
 • Se FI:s budget för 2018
 • (FI ger däremot 2 miljarder kr extra för LSS och personlig assistans i kommunerna)

Länkar till partiernas hemsidor

Moderaterna
Miljöpartiet de gröna
Socialdemokraterna
Centerpartiet
Liberalerna
Kristdemokraterna
Sverigedemokraterna
Vänsterpartiet
Feministiskt initiativ

Skicka sidan till: